1 John 1

1ႁဝ်း တႅမ်ႈ ထိုင် သူ လွင်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လႄႈ မီး ယူႇ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း၊မၢၵ်ႇတႃ တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ်၊တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ လူ လႆႈ တူၺ်း ယဝ်ႉ လႄႈ မိုဝ်း ႁဝ်း လႆႈ ယိပ်း လႆႈ ၵမ် တႄႉတႄႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် ပဵၼ် ႁၢင်ႈ မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၸင်ႇ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ၊ဢၼ် မီး လူၺ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁု လႄႈ ၼႄပျႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၸမ်ၸႂ် ၵၼ် တင်း ႁဝ်း၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၸမ်ၸႂ် ၵၼ် တင်း ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ႁဝ်း တႅမ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပၼ် သူ ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူ သိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ 5တြႃး သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ်လႅင်း ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႃးလႃး။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ႁဝ်း သိူၵ်ႈသမ်ႇ လႄႈ ၸမ်ၸႂ် ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း သမ်ႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ယူႇ ၵူၺ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ဢၼ် ႁဝ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ယူႇ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 7ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် လႄႈ လိူတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ 8ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ႁဝ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး လႄႈ ဝုၼ်ႇ ၶၢမ်ႇ တွင်းပၢၼ်ႇ ၸိုင်၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ တၵ်း တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇ ၶႂၢင်း ပၼ် ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး သေယဝ်ႉ၊ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း ၽိတ်း တင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပေႃး ႁဝ်း ဝႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ သေ ဢိတ်း ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊မိူၼ် ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၽြႃး ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ လႄႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\