1 John 5

1ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 2ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ယၢပ်ႇ ၼႃႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 4လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၸၢင်ႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၸႂ်သၽေႃး လေႃးၵီႇ လႄႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၸႂ်သၽေႃး လေႃးၵီႇ ၼႆႉ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 5ၽူႈလႂ် တၵ်း ပႄႉၼႅင်ႇ ၸႂ်သၽေႃး လေႃးၵီႇ ၼႆႉ လႆႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း၊ပႄႉၼႅင်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ။ 6ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် မႃး လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်းတၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ လၢႆ လၢႆ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မႃး လူၺ်ႈ ၼမ်ႉ လႄႈ လိူတ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မီး သၢၵ်ႈသေႇ သၢမ် ပႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ၊ၼမ်ႉ ပႃး ၼိုင်ႈ တင်း လိူတ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ သၢမ် ပႃး ၼႆႉ ၽွမ်ႉၵၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 9ပေႃး ႁဝ်း ယုမ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ၵူၼ်း လႆႈ ၸိုင်၊သၢၵ်ႈသေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ယုမ်ႇ ဢေႃႈ။ သၢၵ်ႈသေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ သၢၵ်ႈသေႇ ၼႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႅတ်ႉ ဢၼ် လႅၼ် လႄႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11သၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ တီႈ ႁဝ်း လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၼႂ်း လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 13ၵဝ် တႅမ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁတ်းႁၢၼ် ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ႁဝ်း ယွၼ်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် တႄႉ ဢေႃႈ။- 15ပေႃး ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 16ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁၼ် ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ယင်း မီး ဢပျတ်ႈ မဵဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ဝႃႈ ႁႂ်ႈ သူ၊သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵႃႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇတၢႆ ၵေႃႈ မီး ဢေႃႈ။ 18ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ၊လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႂ်ႉ လူ ပႂ်ႉ တူၺ်း မၼ်း လႄႈ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ဢမ်ႇ တိူဝ်ႉ ဢမ်ႇ ယိပ်း မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ 19ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မီး ၼႂ်း မိုဝ်း ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 20ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ပၼ် ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ၊တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ လႄႈ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။ 21လုၵ်ႈလၢင်း ၵဝ်႟။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ သေ ၽြႃး ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တင်းလၢႆ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\