1 Peter 1

1ၵဝ် ပေႇတရု၊ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၽၢတ်ႇၽႄ ၸွတ်ႇၸႅတ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ဢၼ် သွၼ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ပွၼ်ႇတု၊မိူင်း ၵလႃႇတိ၊မိူင်း ၵပ်ႉပတေႃးၵိ၊မိူင်း ဢႃႇသိ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်း ပိသုၼိ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2သူ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၺၢၼ်ႇ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မႄးႁဵတ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် လိူတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၽႅတ်း သႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵရုၼႃႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး မႂ်ႇ မႂ်ႇ လႄႈ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ဢၼ် မီး တီႈ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ႁဝ်း ၵေႃႈ လႆႈ ဢမူၺ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တူႇ ၸၢင်ႈ ၼဝ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လူၼ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁူင်ႈ ၵႂႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိမ်းပႅင်း ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႈ သူ၊- 5ၸိူဝ်း ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပႂ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊တၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တၵ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ ပိူင် လႄႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၶီၸႂ် ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ သေၵေႃႈ၊ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၵျေးၸူး ဢၼ် ဝႃႈ မႃး ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် မူၼ်ႈပျေႃႇ ယူႇ တႃႉ။- 7တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ တူၺ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶမ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ယႃႉ လု ယႃႉလႅဝ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၽႆး သေလႄႈ ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ သေ ၶမ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ သေး တူၺ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း တႄႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး၊တၢင်း ဢၼ် မီး မုၼ်သရေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊သူ ႁၵ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵေႃႈ သူ ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ သူ ယင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် သႂၢင်ႇ သိူဝ်း ၼႃႇ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဢမ်ႇ သဵင်ႈ လႆႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃး တင်း မုၼ်သရေႇ လႄႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ။ 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ႁႃ ဢဝ် ၸေးၸေး ၸွတ်ႇ ၸွတ်ႇ လွင်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼႆႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် သွၵ်ႈႁႃ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢၶိင်ႇ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ဢၼ် လႆႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸိၼႄ ဝႆႉ ယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၵမ်းလိုၼ်း သမ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ၸေးၸိမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး တြႃး ၼၼ်ႉ တီႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ လႆႈ ငိၼ်း တြႃး မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် ဢၼ် ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶဝ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လူင်း မႃး သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ယင်း မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ လူတူၺ်း ႁုၸႅင်ႈ ဢေႃႈ။ 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁူဝ် ၸႂ် သူ တၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ တၵ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇ တႃႉ။ မီး သမ်ႇမႃႇ သတိ လႄႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၸေးၸေးၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း တူၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ သူ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14ၸွမ်း လူၺ်ႈ သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ယႃႇပေ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ဢၼ် သူ ယၢမ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ပွင်ႇ ဢမ်ႇ လႅင်း မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 15မီး တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵႃႈ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ သူ ၵေႃႈ မီး တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 17ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ ၵူၼ်း၊တႅပ်းတတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၽႂ် ၽႂ် မၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႃး သူ သူးတွင်း ႁွင်ႉ ႁႃ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃႈၸဝ်ႈ" ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ် သူ ယင်း တိုၵ်ႉ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တႃႉ။- 18သူ လႆႈ လွတ်ႈ သေ ဢသၢၵ်ႈ တၢၼ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင် ဢၵျူဝ်း ဢၼ် လႆႈ သိုပ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ သူ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈ သူ ပေႃး လႆႈ လွတ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ငိုၼ်း ၶမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ထုတ်ႇ ဢဝ် သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 19မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း လိူတ်ႈ မျၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇ လု ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ထုတ်ႇ ဢဝ် သူ ဢေႃႈ။- 20ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ပႆႇ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းလင် သုတ်း ၼႆႉ ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်း သူ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ပၼ် မုၼ်သရေႇ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ သူ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 22ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ထွမ်ႇဢဝ် သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သူ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ၸၢင်ႈ ပႅင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ယဝ်ႉ လႄႈ သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး သေလႄႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် တႃႉ။- 23လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵိူတ်ႇ ပဵၼ် မႃး မႂ်ႇ မႂ်ႇ၊ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉ၊ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လုလႅဝ်၊ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လႄႈ တႄႇ ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မဵဝ်း ၵူၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈ တူၼ်ႈ ယႃႈ ဢေႃႈ။ မုၼ်ၽုင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မွၵ်ႇ ယိူဝ်ႈ မွၵ်ႇ ယႃႈ ဢေႃႈ။ တူၼ်ႈ ယိူဝ်ႈ တူၼ်ႈ ယႃႈ ၸၢင်ႈ ႁဵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွပ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မွၵ်ႇ ယိူဝ်ႈ မွၵ်ႇ ယႃႈ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ လူၼ်ႇ ၵႂႃႇ ႁူင်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 25ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊တႄႇ ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\