1 Peter 5

1ၵဝ်၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ဢရႃႇ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် တၵ်း ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း မုၼ်သရေႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ဢၼ် ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း သူ ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် လဵင်ႉ ထိင်း ၽုင် သူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၽုင် သူဝ်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ၊ၼႂ်း မိုဝ်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယင်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵၢၼ် ဢၼ် ႁဵတ်း လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး လႄႈ လဵင်ႉလူ လဵင်ႉ ထိင်း တႃႉ။ ယင်း ဢမ်ႇ တူၺ်း ႁၼ် ငိုၼ်း ၵူၺ်း လႄႈ ပႃး တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေယဝ်ႉ၊ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 3ယင်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ဢုပ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း သူ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ၵႃႈတီႈ ၽုင် သူဝ်း ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 4ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း လူင် ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ သူ တေ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သရၽူႇ ဢၼ် မီး သရေႇ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸွပ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇ သူပ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ၊ဢဝ် ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈ မႆ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် တူဝ် လူင်း တႅမ်ႇ တီႈ ၵၼ် တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶတ်းၶႂၢင် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ၵႃႈတႂ်ႈ မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ယွင်ႈယေႃး သူ ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 7ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႆႈၸႂ် ပႂ်ႉထိင်း သူ ယူႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၽိုတ်ႇ ၸႂ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈ ဝၢင်း ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။ 8ဢွၼ်ၵၼ် မီး သမ်ႇမႃႇ သတိ လႄႈ ပႂ်ႉ ယူႇ တႃႉ။ ရၢၼ်ႇသူႇ သူ ဢၼ် ဝႃႈ၊မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သၢင်ႇသီႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ယူႇ လႄႈ၊မၼ်း လႄႇ လဵပ်ႈ ပုၼ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶူပ်း ၵိၼ် ၽူႈလႂ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 9ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၶတ်းၶႂၢင် ႁႄႉၶႅၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ တႃႉ။ သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မိူၼ် သူ ၼႂ်း မိူင်း ၵူၼ်း ၼႆႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဝၢႆးသေ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ယဝ်ႉ၊ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၽြႃး ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈပႃး လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မုၼ်သရေႇ ထႃႇဝရႃႉ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸေးၸုမ်ႇ လႄႈ မီး ဢဵၼ် မီး ႁႅင်း ယူႇ၊တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 11ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး မုၼ်သရေႇ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 12ၵဝ် ၸႂ်ႉ သီႇလႃႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၼွင်ႉ ၵဝ် ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸွႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ပွတ်း ၼႆႉ ၽၢၵ်ႇ ထိုင် သူ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ ၼိမ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျေးၸူး တႃႉ။ 13ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ မိူင်း ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼွင်ႉယိင်း သူ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် မႃႇၵု၊ၼၼ်ႉ တၵ်ႉၼၢႆ ၽၢၵ်ႇ ၵႂၢမ်း မႅတ်ႈတႃႇ ပၼ် သူ ဢေႃႈ။ 14ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ဢဝ် တင်း တၢင်း ၼူမ် ၵၼ်၊ဢၼ် ပဵၼ် မႅတ်ႈတႃႇ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တႃႉ။ ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\