1 Thessalonians 1

1သြႃႇ ပေႃးလု၊သြႃႇ သီႇလႃႉ၊တင်း သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 2ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ တႃႇသေႇ လႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 3ႁဝ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တၢင်း ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁၵ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ႁႅင်း ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၸႂ် ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း လၢႆ လၢႆ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပႃး တၼ်းၶူဝ်း တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တမ်းၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 6ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊သူ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ၸူမ်းသိူဝ်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ လႆႈ ထိုင် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 7ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ သမ်ႉ လႆႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊တင်း မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊သဵင် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ သူ မႃး ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊တင်း မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ဢမ်ႇ မီး သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်၊- 9ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တူဝ် ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၶႅၵ်ႇ တီႈ ႁဝ်း ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၵႂႃႇလႄႇ ၵႂႃႇ ၸႂ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု သေလႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လႄႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 10ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပႂ်ႉထႃႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွ လူင်း မႃး၊လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇ ဢဝ် ႁဝ်း သေ ၵႃႈတီႈ ၽေး တၢမ်ႇ ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\