1 Thessalonians 2

1လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တူဝ် သူ ႁု ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၵႂႃႇလႄႇ ထိုင် သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ၵႃႈႁိုဝ်၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၽိလိပ်ႉပိ၊ၼၼ်ႉ သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မီး တၢင်း ဢၼ် သၢၼ် ၶတ်းၵၼ် ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် သေလႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊- 4မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ႁဝ်း လႄႈ ဢၢပ်ႈ ဝၢင်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ၸၢမ်းတူၺ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁု ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶျေႃး ၵိၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ်၊ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ ဢမ် ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 6ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ပူင်ဢမိင်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵေႃႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁႃ ၵုင်ႇသရေႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ပၼ် ၼၼ်ႉ သေ ဢိတ်း။ တီႈ သူ ၵေႃႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁႃ။ တီႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၵေႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁႃ။- 7ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁဵတ်း ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ တီႈ သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် လုမ်းလႃး လုၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ သူ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ပေႃး ပႃး တင်း တၢင်း ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ႁၵ်ႉပႅင်း သူ ယူႇ သေလႄႈ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈ မႅင်ႇ ၶႂ်ႈ ပၼ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၶႂ်ႈ မႅင်ႇ ၶႂ်ႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃး လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ လႆႈ ဢဝ် ႁႅင်း ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တီႈ သူ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ယူႇ ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။ 10သူ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ယူႇသဝ်း သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼႂ်း သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 11လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ႁု ဝႃႈ ႁဝ်း လုမ်းလႃး သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပေႃႈ လုမ်းလႃး လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း သူ၊ပၼ်ႁႅင်း တီႈ သူ သေလႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊- 12ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ သူ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13သမ်ႉ ထႅင်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ၊ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊သူ ယင်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႂ်း မိူင်း ယုတႃႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၼႂ်း မိုဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ၊- 15ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ တၢႆ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ႁဝ်း လႄႈ ႁေႃႈ ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 16ၶဝ် ႁႄႉၶႅၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈ ဢပျတ်ႈ တဵမ် ဝႆႉ ၼႂ်း ၶဝ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ။ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် သေၵေႃႈ ဢပျတ်ႈ တၢမ်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁဝ်း တႄႇၸႃႉ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် သူ မႃး ဢမ်ႇ ပေႃး ႁိုင် ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် သူ မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် မႃး ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ၸႂ်ထိုင် သူ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 18ၵဝ် ပေႃးလု၊ ၶႂ်ႈ မႃး ၸူး တီႈ သူ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ႁႄႉၶႅၼ် ႁဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 19ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း သိူဝ်းပျေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် လႂ်။ ပဵၼ် သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် ၵုင်ႇသရေႇ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\