1 Thessalonians 3

1တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ မၼ်း၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ယိူၼ်ႉ လႆႈ သေ ဢိတ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ သင် ႁဝ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ တီႈ ဝဵင်း ဢႃႇထိၼ်ႇ၊ၵူၺ်း ၸိုင် တေ လီ ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸင်ႇ၊- 2ႁဝ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၼွင်ႉၸၢႆး ႁဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တီႈ သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ သုတ်ႉယွမ်း ၵႂႃႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊သူ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 4ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈ ႁဝ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဝႃႈၼႆ၊ႁဝ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ သူ ႁု ယူႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ယိူၼ်ႉ လႆႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၵဝ် လႆႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၵႂႃႇ ႁႃ ထၢမ် တူၺ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၵဝ် ၵူဝ် မႃႇၼၢတ်ႈ တၵ်း ၸၢမ်းတူၺ်း ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူဝ် ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း သေ ၵႃႈတီႈ သူ မႃး လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ် လီဢၢမ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ် မီး တီႈ သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ မီး ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁဝ်း ယူႇ လႄႈ ၸႂ်ထိုင် ႁဝ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ၸႂ်ထိုင် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ႁဝ်း လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပေႃး သူ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။- 9တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး သေလႄႈ သူးတွင်း ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ထႅင်ႈ ပၼ်ႁႅင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ 11ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃႈ ႁဝ်း ဢိၵ်ႇ တၢင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႄး သဵၼ်ႈတၢင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း ၵႂႃႇၸူး သူ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 12ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ ႁႅင်း ပၼ် ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁၵ်ႉပႅင်း ပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၽႄ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 13ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႄးၵုမ်း မႄးႁဵတ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တီႈ ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပႃႇရမီႇ တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ပေႃႈ ႁဝ်း၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵျွ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\