1 Thessalonians 4

1လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ဢိင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တိုၵ်းယူင်း သူ ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် တီႈ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊တၵ်း လႆႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ယူႇ ယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၵၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶတ်းၸႂ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း တႃႉ။- 2သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ မူတ်းၸၢင်ႇ ယူႇ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု ဢေႃႈ။- 4သူ ၵူႈ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၵၼ် တင်း မေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ မီး ၵုင်ႇသရေႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊- 5ဢိၵ်ႇတင်း ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၼႆႉ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ယႃႉ ၵဝ်း ၼႃႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး တီႈ ၶဝ် ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သတိ သူ ဝႆႉ လီ လီ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ထဵင် ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ထဵင် ပႅတ်ႈ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ထဵင် ပႅတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ပီႈၼွင်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ် တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၸိုင်၊ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႈ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ဢေႃႈ။- 10လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊သူ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ပီႈၼွင်ႉ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၶဝ် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း၊- 11ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ လႄႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ၊ႁဵတ်းလဵင်ႉ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ ပိူၼ်ႈ ပုၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး၊ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ လွင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ သူ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ၼႅင်ၸႂ် မိူၼ် ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တင်းလၢႆ ၼႅင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၢႆ ယဝ်ႉ သမ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် မႃး ၶိုၼ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ႁဝ်း သမ်ႉ ဢဝ် တင်း ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လႄႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး မႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼွၼ်းလပ်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း လုၵ်ႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွ လူင်း မႃး၊ပႃး တင်း တၢင်း ဢၼ် ပၢဝ်ႇသေႃႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၶုၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း သဵင် ၼႄးၶရႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လင် မေႃး ပၼ်း ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လႄႈ ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ယူႇ ၼႆႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈ ဢုမ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ၼႂ်း ဢႃႇၵႃႇသႃႉ ၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေလႄႈ ပၼ်ႁႅင်း တီႈ ၵၼ် တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\