1 Timothy 3

1ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မၼ်း မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢေႃႈ။- 2ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တီႈ ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လႄႈ တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး မေး ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ မီး သမ်ႇမႃႇ သတိ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸူမ်း တွၼ်ႈႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 3မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၵ်ႉ လဝ်ႈ မဝ်း ယႃ လႄႈ ၸၢင်ႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း လႄႈ ယိူၼ်ႉ ၶၢမ်ႈ ပိူၼ်ႈ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၽိတ်း ဢမ်ႇ ထဵင် ပိူၼ်ႈ၊တေ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် လႄႈ ၸႂ်ၸပ်း ငိုၼ်း တွင်း ဢေႃႈ။- 4မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း ၼႃႈႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လီ လီ လႄႈ ၸၢင်ႈ သင်ႇ သွၼ် ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် မၼ်း လႄႈ ထွမ်ႇ သူပ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 5ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ မေႃ ဢုပ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊မၼ်း တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ် ၸၢင်ႈ ၸွႆႈ ဢုပ်ႉ ထိင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ။- 6မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တိုၵ်ႉ ႁႃ ၶဝ်ႈ ၽႃႇသႃႇ မႃး မႂ်ႇ မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူဝ် မၼ်း ၸၢင်ႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် သေလႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မႃႇၼၢတ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၶဝ် ရူဝ်ႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်း ၸၢင်ႈ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ လႄႈ တူၵ်း ၶမ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တူင်ႇၶိုမ်း ၽီႁၢႆႉ မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၽူႈ ၸွႆႈ ထၢမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း လိၼ်ႉ သွင် ငၢမ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ မီး ဢဵင်ႇ သရေႇ ဢၼ် လီ လႄႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ႁႂ်ႈ ပူၼ်ႉလိူဝ်၊- 9ၶဝ် တၵ်း လႆႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ သေလႄႈ ၸႂ်ၸပ်း တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸႅတ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ဢွၼ်တၢင်း တႃႉ။ ပေႃး ၶဝ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လုမ်းလႃး ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း ဢရႃႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 11မေး ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ မီး ဢဵင်ႇ သရေႇ ဢၼ် လီ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သမ်ႇမႃႇ သတိ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။- 12ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ မီး မေး ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မေႃ ဢုပ်ႉ ထိင်း လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း တင်း ၼႃႈႁိူၼ်း မၼ်း လီ လီ တႃႉ။- 13လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လုမ်းလႃး ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼႂ်း ဢရႃႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ တင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ဢေႃႈ။ 14ၵဝ် ဢၢၼ်း ၸဵဝ်း မႃး ၸူး တီႈ မႂ်း ယူႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ် လႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ် ၼႆႉ ထိုင် မႂ်း ယဝ်ႉ၊- 15ပေႃး ၵဝ် ၼၢၼ်း ႁွတ်ႈမႃး ၸိုင်၊လိၵ်ႈ ၼႆႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ႁု ဝႃႈ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သဝ် ဢၼ် ၵမ်ႉထွၵ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး လႄႈ သမ်ႉ ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တီႈ ဢၼ် သမ်ႇမႃႇ တြႃး တႄႇ ယူႇ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၽႃႇသႃႇ တြႃး ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တွပ်ႇထဵင် လႆႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး လႆႈ ပေႃႇမႃး ၼႂ်း တူဝ် ႁၢင်ႈ ၵူၼ်း လႄႈ၊ လႆႈ ၼႄပျႃး ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼႂ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ တူၺ်း ႁၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း၊ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ သေလႄႈ၊ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\