1 Timothy 4

1ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႅင်း လႅင်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၵ်း ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၸွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႂၢမ်း သင် သွၼ် ၽီ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 2ၵႂၢမ်း သင် သွၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ်၊ဢၼ် ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း တီႈ ၽိတ်း တီႈ ထုၵ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵႂႃႇ မိူၼ် ၼိူဝ်ႉ တၢႆ ဢၼ် ဢဝ် လဵၵ်း တၢမ် ၽႆး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႈ ၶႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ သင်ႇ သွၼ် ဝႃႈ၊ဢမ်ႇလီ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း။ ဢမ်ႇလီ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် မဵဝ်း ၼၼ်ႉ မဵဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ၊တၢင်းၵိၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁု သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး သေလႄႈ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ တင်းမူတ်း ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း လႆႈ သူးတွင်း တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸိုင်၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဝႄႈ ၵမ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း သူးတွင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် မူတ်းၸၢင်ႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ပေႃး မႂ်း သင်ႇ သွၼ် ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊မႂ်း တေ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ဢၼ် လီ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ဢဝ် ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ယၢမ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၼၼ်ႉ လဵင်ႉၸႂ် ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း တႃႉ။- 7ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ဢပုမ်ႇ ၵႂၢမ်း လၢႆ ဢၼ် မႄႈ ထဝ်ႈ ၶဝ် ၶႆႈ ၵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ ႁႅင်း ၽိုၵ်း ၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၽြႃး တြႃး တႃႉ။- 8တၢင်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ႁႅင်း ၽိုၵ်း ၵျၢင်ႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼၼ်ႉ မီး ဢၵျူဝ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် ဢွၵ်ႇ ႁႅင်း ၽိုၵ်း ၵျၢင်ႉ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ၵတိ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မႃး တၢင်း ၼႃႈ လႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵူႈၽၢႆႇ ၵူႈပႃႈ ဢေႃႈ။- 9ၵႂၢမ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ႁပ်ႉတုင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း မီး တၢင်း မုင်ႈမွင်း ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ တၵ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ်၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ဢဝ် လွင်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် တႃႉ။- 12ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ လူလၢႆ မႂ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႂ်း ယင်း ၼုမ်ႇ ယင်း ၵမ် ယူႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈၸႃ ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ႁၵ်ႉပႅင်း ပိူၼ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း မီး ၸႂ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13တေႃႇထိုင် ၵဝ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸုမ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လႄႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သင်ႇ သွၼ် တြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14ယႃႇပေ လူင်လိုမ်း သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ၵတ်ႉ ၶၼ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် မႂ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 15ၵမ်ၵျၢင်ႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ၶတ်း ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် မႂ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မႃး ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး တႃႉ။- 16ဝႆႉ သတိ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် မႂ်း တႃႉ။ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၸႃႉၸဵမ် တူဝ် မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\