1 Timothy 5

1ယႃႇပေ ႁိုတ်း ထႃႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၵႄႇ ထဝ်ႈ သေ မႂ်း ၼၼ်ႉ။ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပေႃႈ သေလႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ မၼ်း တႃႉ။ မၢတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ လဵၵ်ႉ သေ မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼွင်ႉၸၢႆး၊- 2မၢတ်ႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၵႄႇ ထဝ်ႈ သေ မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မႄႈ၊မီး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ သေလႄႈ၊မၢတ်ႈ ၽူႈယိင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ လဵၵ်ႉ သေ မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼွင်ႉယိင်း တႃႉ။ 3ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် တီႈ မႄႈမၢႆႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တီႈ ပိုင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4ပေႃး ပဵၼ် မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် မီး လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ၶဝ် သွၼ် ဢဝ် တႃႇဝုၼ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ၽြႃး သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မေႃ ႁဵတ်း တေႃႇၼႃႈ ႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ မေႃ တွပ်ႇ ၵျေးၸူး ပေႃႈ မႄႈ ၶဝ်၊ပူႇ ၶဝ် ၼၢႆး ၶဝ် တႃႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 5မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ မၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် လုမ်းလႃး မၼ်း တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ မီး တၢင်း မုင်ႈမွင်း ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ သူးတွင်း လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၸွမ်း ၸႂ် ၵႃႇမၵုင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ သေၵေႃႈ မၼ်း မိူၼ် ၵူၼ်းတၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဝႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တီႈ ၶဝ် တႃႉ။- 8ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ လဵင်ႉလူ လုမ်းလႃး ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၵႃး၊ဢမ်ႇ လဵင်ႉလူ လုမ်းလႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ထဵင် ပႅတ်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယုတ်ႈ ၺၢမ်ႉ ၼႃႇ သေၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ပေႃး မႄႈမၢႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ လႆႈ ႁူၵ်း သိပ်း၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢမ်ႈ တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၼမ် သေပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇပေ ဢဝ် ၶဝ် သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရၢင်း မႄႈမၢႆႈ။- 10မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သရေႇ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢမ်ႈ မေႃ သင်ႇ သွၼ် လုၵ်ႈလၢၼ် မၼ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸူမ်း တွၼ်ႈႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊သုၵ်ႈ ပၼ် တိၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထူပ်း ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းလီ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11မႄႈမၢႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ယင်း ၼုမ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ဢဝ် သႂ်ႇ ၼႂ်း ၸရၢင်း မႄႈမၢႆႈ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ၶိုၼ်း တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ၊- 12ၸၢင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယိူၼ်ႉ လႆႈ လႄႈ ယႃႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ဝႆႉ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ၵၢၼ် သင် လႄႈ ၸၢင်ႈ လႄႇ ၵႂႃႇ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ႁိူၼ်း ၼိုင်ႈ သေ ၸၢင်ႈ ၶၢၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ဢိူၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ၊ၵဝ်း ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ပိူၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႄႈမၢႆႈ ဢၼ် ယင်း ၼုမ်ႇ ယင်း ၵီႈ ၶဝ် ၶိုၼ်း တႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ထႅင်ႈ လႄႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈလဵင်ႉ လၢင်း သေယဝ်ႉ၊ထိင်း ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ရၢၼ်ႇသူႇ ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ တႃႇ တေ သႄႉသွမ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႄႈမၢႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ပေႃး ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ၸွမ်း ပႃႈလင် ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပေႃး ၵူၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် မႄႈယိင်း သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊မီး ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈမၢႆႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းလႃး ၶဝ် ၵႂႃႇ တႃႉ။ ယႃႇပေ ပၼ် တၢင်း ယၢပ်ႇ တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လႆႈ လဵင်ႉလူ လုမ်းလႃး မႄႈမၢႆႈ တႄႉတႄႉ ဢၼ် ယူႇ ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 17ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉ ထိင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ သွင် ပုၼ်ႈ လႄႈ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးတြႃး လႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် သွင်း သုပ်း၊သူပ်း ဝူဝ်း ဢၼ် ယဵပ်ႇ ၶဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သမ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ထိူၵ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈႁႅင်း မၼ်း ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ သွင် ၵေႃႉ သၢမ် ၵေႃႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 20တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ၊သုင်းမႃႉ ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 21ၼင်ႇ ႁိုဝ် မႂ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေလႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ တူၺ်း ၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယႂ်ႇ၊တၵ်း ၶိုင် ပွင် ၽဵင်ႇ ၽဵင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၼႆႉ၊ပူင် ပၼ် မႂ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 22ယႃႇပေ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢဝ် မိုဝ်း ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် လႄႈ ၶၢၼ်း ဢရႃႇ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ပုၼ်ႈ ၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ။ ယႃႇပေ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ၊ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၶၢဝ် သႂ် တႃႉ။ 23ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တွင်ႉ မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၶႆႈ တၢင်း ၼၢဝ် ဢၼ် မႂ်း ၵႆႉ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ၵိၼ် ၼမ်ႉ လၢႆ လၢႆ ၵူၺ်း လႄႈ ၵိၼ် ပႃး ၼမ်ႉလဝ်ႈ မၢၵ်ႇၸပိတ်ႉ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၸွမ်း တႃႉ။ 24ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး ၼႃႇ လႄႈ ပိူၼ်ႈ ၸၢင်ႈ ႁၼ် ဢပျတ်ႈ ၶဝ်၊ဢွၼ်တၢင်း ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႄႉ ၸၢင်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵမ်းလိုၼ်း ဢေႃႈ။- 25မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၵၢၼ် တၢင်းလီ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ထၢင်ႇသႃး ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ၊ၵၢၼ် တၢင်းလီ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵမ်းလဵဝ် သေၵေႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ သိူင်ႇ ဢမ်ႇ လပ်ႉ ဝႆႉ လႆႈ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\