1 Timothy 6

1ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး ၸဝ်ႈ တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် တႃႉ။- 2ၶႃႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သၢင်း ၵိၼ် ၸဝ်ႈ မၼ်း ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၶဝ် ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ယင်း လူဝ်ႇ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ် လီ လီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ၵၢၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း လွင်ႈ တႃႇဝုၼ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ။- 3ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း သင်ႇ သွၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵႂၢမ်း သွၼ် ဢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 4မၼ်း မဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူၺ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် လႄႈ ဢမ်ႇ ႁု ၵႃႈသင် လႃးလႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း မၼ်း ပႄႉၼႅင်ႇ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး တၢင်း ဢၼ် ၶွႆ ၵၼ်၊ၽိတ်း ၵၼ်၊ယႃႉသရေႇ ၵၼ်၊ထၢင်ႇ ၽိတ်း ၼိူဝ် ၵၼ်၊- 5ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မေႃး ၵၼ် ထဵင် ၵၼ် ၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ႁူဝ်ၸႂ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။ ၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ ပေႃး ၶဝ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ဢေႃႈ။ 6ၸႂ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး တၢင်း ဢၼ် ပျေႇၸႂ် ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း မၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပႃး ၵႃႈသင် မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် ၵႃႈသင် ဢွၵ်ႇ သေ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပေႃး ႁဝ်း မီး ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တင်း ၶူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းမႆ ၸိုင်၊ပေႃးၵုမ်ႇ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ မၢၵ်ႈ ၶႂ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၺႃး တၢင်း ဢၼ် ဢပျတ်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ်၊ၸၢင်ႈ လႆႈ ၶမ် တူင်ႇႁႅဝ်ႉ တူင်ႇၶိုမ်း ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊ဢၼ် တိုတ်ႉၸၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တူၵ်း ၸူမ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ မူတ်း မူတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၵူႈ သမ်ႇ ၵူႈ ပိူင် ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ဝႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် တႅၵ်ႇ လႅဝ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းမႆႈ တၢင်း ၶီ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ႟။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တႃႉ။ လိုပ်ႈ ၸွမ်း ႁႂ်ႈ ၶိုတ်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး၊တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း၊တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၼိမ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 12ၶတ်းၸႂ် ၸိုၼ်ႈ ဢဝ် ႁႅင်း လႅၼ်ႈ ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထိုင် သဝ်လၵ်း လႄႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ၊ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁွင်ႉ ဢဝ် မႂ်း၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ မႂ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ် ပွၼ်ႇတိပိလတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ မႂ်း လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 14ထွမ်ႇဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 15တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း ဢၶိင်ႇ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ လႄႈ ပဵၼ် သူႇလဵဝ် ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸၵျႃႇဝလႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၼိူဝ် ၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 16မၼ်းၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ မရၼႃႉ တၢင်းတၢႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ၶဝ်ႈ ၸမ် လႆႈ၊ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် တွၼ်ႉ ႁၼ်၊ဢၼ် ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ်သရေႇ လႄႈ ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 17တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ၸေးၸိမ်ႇ လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ၶဝ် ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် လႄႈ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လိူင်ႇ လိူင်ႇ ၼမ် ၼမ်၊ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်း တၵ်း ၸၢမ်ႇၸႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 18ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း တၢင်းလီ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ တီႈ ပိူၼ်ႈ ၼမ် ၼမ် တႃႉ။- 19ပေႃး ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် သိမ်းပႅင်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တၵ်း ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ၶဝ် ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ သေလႄႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 20တိမေႃးသေႇ၊႟။ ပႂ်ႉထိင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး၊တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ဢၼ် ၵူၼ်း ႁွင်ႉ ၽိတ်း ဝႃႈ၊ဢတၢတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈ ဢတၢတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႄႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ သဵၼ်ႈတၢင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\