2 Corinthians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ ၵေႃႉ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ႁဝ်း တိမေႃးသေႇ။ မီး လိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် ၵျေးၸူး တၢင်းၼိမ် တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ၊သမ်ႉ ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈ ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 4မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸႂ် ႁဝ်း သၢၵ်ႈသႃႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ထူပ်း ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ယၢပ်ႇၸႂ် ၶၢၼ်ၸႂ် တင်းလၢႆ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း ၸၢင်ႈ ဢဝ် တၢင်း သၢၵ်ႈသႃႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ သမ်ႉ ပၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼမ်ၼႃႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း သမ်ႉ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် ႁဝ်း သၢၵ်ႈသႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 6ပေႃး ႁဝ်း ထူပ်း ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ယၢပ်ႇၸႂ် ၶၢၼ်ၸႂ် ၸိုင်၊မၼ်း ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ လႄႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ မိူၼ် ၵၼ် လႄႈ သူ သမ်ႉ တၵ်း ၸၢင်ႈ ဝႆႉၸႂ် ယၢဝ်း ယၢဝ်း၊ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ဝၢင်းၸႂ် ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢႆႉ ဢမ်ႇ ၶွၼ်း။ ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ၶၢမ်ႇ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 8ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လွင်ႈ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု ဢေႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ လႄႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လွတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။- 9ႁဝ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ဢမိင်ႉ တၢႆ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၼိူဝ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။ တီႈ တႄႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် မႃး ၼင်ႇ ၼၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ သွၼ် တူဝ် သွၼ် ၸႂ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ ႁႅင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်းတၢႆ ၼႆႉ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း တေ သိုပ်ႇ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 11ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း သေၵမ်း။ ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ထွမ်ႇဢဝ် လႄႈ တၵ်း ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ႁဵတ်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 12တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း သၢင်ႈ ႁဵတ်း တေႃႇ သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢိင် ပိင်ႇၺႃႇ လေႃးၵီႇ၊ဢိင် ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် ၸႂ် ဢၼ် မူတ်းသႂ် တင်း ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သွင် ငၢမ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ၼၼ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ဢေႃႈ။- 13ဢၼ် ႁဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် သူ ၼႆႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ တႅမ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း မဵဝ်း ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လႄႈ ႁု ထွမ်ႇဢဝ် လႆႈ ၼၼ်ႉ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ မဵဝ်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယုမ်ႇ ယမ် ဝႃႈ၊သူ တၵ်း ႁု ထွမ်ႇဢဝ် လႆႈ လီ လီ တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း၊- 14ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁု ထွမ်ႇဢဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မႃး ၼၼ်ႉ သူ တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ႁဝ်း၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁဝ်း တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ သူ ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ယုမ်ႇ ယမ် သေႇၶျႃႇ ဝႆႉ လွင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢၢင်ႈ မႃး လႄႇ ႁႃ သူ ဢွၼ်တၢင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ႁဝ်း မႃး လႄႇ သွင် ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢၢင်ႈ ၵႂႃႇ ဝႄႉ လႄႇ သူ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵႂႃႇၸူး မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ဝႄႉ ထႅင်ႈ၊ႁႂ်ႈ သူ တၵ်း ၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵမ်ႉထွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် တေ သိုပ်ႇၵႂႃႇ ၸူး တီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ဢၼ် ၵဝ် ပိၼ်ႇၸႂ် ဢၼ် ဢၢင်ႈ မႃး လႄႇ ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ မၼ်း ပွင်ႇဝႃႈ၊ၵဝ် ၸႂ် ဢမ်ႇ သေႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ ၵဝ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၶိုၼ်ၵႂၢမ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁိုဝ်း။- 18မၼ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်း ၵတိ ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ" ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႂၢမ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ သီႇလႃႉ၊တင်း သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ" ဝႃႈၼႆ သေလႄႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၶိုၼ်ၵႂၢမ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢမ်ႇၸႂ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တီႈ တႄႉ မၼ်း၊မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ" ဝႃႈၼႆ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈမီး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ" ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢိင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃမိၼ်ႈ" မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် သူ တင်း ႁဝ်း တႄႇ ယူႇ မၼ်း ၶိူင်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 22မၼ်းၸဝ်ႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၢတ်ႈမၢႆ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႂ်း ႁူဝ် ၸႂ် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး ဝႃႈ၊ပဵၼ် ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ႁဝ်း ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶႂ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တဵၵ်းငႅၼ်း သူ ႁႂ်ႈ ယုမ်ႇ လႄႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ၊ႁႂ်ႈ သူ ၸူမ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။ ပဵၼ် လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊သူ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\