2 Corinthians 10

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၶျႃးတႅမ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ လႄႈ သမ်ႉ ႁတ်းႁၢၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယူႇ ၵႆ သူ ၼႆႉ၊ဢဝ် တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ် လီ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊- 2ယႃႇပေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၼႄ တၢင်း ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇ သူ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် မၼ်ႈ ၸႂ် ဝႃႈ၊ၵဝ် ၸၢင်ႈ ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း မီး ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ၸွမ်း ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸႃႇတိ သေလႄႈ တိုၵ်းတေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 4ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယိပ်း တိုဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ တပ်ႉ ရၢၼ်ႇသူႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ် မီး တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁဝ်း ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် မႃႇၼႃႉ သုင် ဢၼ် ႁႄႉၶႅၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း တိၺွပ်း ဢဝ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵျၢမ်ႇပွင် ၵူႈမဵဝ်း လႄႈ ဢဝ် ၶျုၵ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယူႇ တႂ်ႈ ဢမိင်ႉ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း တၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 7သူ ၸၢင်ႈ တူၺ်း သရေႇ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မၢတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ဝူၼ်ႉ တူၺ်း ထႅင်ႈ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁု ဝႃႈ၊ႁဝ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မိူၼ် မၼ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 8ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ပူၼ်ႉလိူဝ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း တေ ႁဵတ်း သူ ဢေႃႈ။ ပုၼ်ႈ တၵ်း ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၵဝ် ၵေႃႈ၊တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ။- 9ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႈ သူ။- 10ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် တူဝ် မၼ်း မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း လႄႈ ၵႂၢမ်း မၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင်၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊လိၵ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တႅမ်ႈ မႃး ၼႆႉ သမ်ႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈ ဢၼ် မီး ဢေႃးၸႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ဝႆႉ ၼေႃ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ႁု ဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယူႇ တီႈ ၵႆ လႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ မႃး ဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၵေႃႈ တေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ မႃး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ဢေႃႈ။ 12ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁတ်း ဢဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈတိူင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၶေႉၶဵင်ႇ ၵၼ် လႄႈ တႅၵ်ႈတိူင်း ၵၼ် ယူႇ ၵူၺ်း လႄႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပိင်ႇၺႃႇ တိုၼ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 13ႁဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ပူၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႅၼ်၊ၵူၺ်း ႁတ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၶဝ်ႈပႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ မႃး တီႈ သူ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပူၼ်ႉလိူဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ ၵၢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ၊ဢၼ် ႁဵတ်း ပူၼ်ႉလိူဝ် သေ တီႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ပႃႇရမီႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ တၵ်း ယႂ်ႇ ၼမ် မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ တီႈ သူ၊ၵႃႈၼႂ်း ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႈ မိူင်း သူ ၵႂႃႇ တၢင်ႇ မိူင်း ၽၢႆႇပုၼ်ႉ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၵၢၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵၢၼ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ယွင်ႈယေႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\