2 Corinthians 11

1ၶႅၼ်းတေႃႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မိူၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ဝႃႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ဢေႃႈ။- 2ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶႅၼ် သူ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ၶႅၼ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ မၢတ်ႈ သူ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵၼ်ႇၺႃႇ သၢဝ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢဵၼ်းဢၢၼ်း တေ သွင်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၼ် ၽူဝ် ၵေႃႉလဵဝ်၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ တၵ်း ပိၼ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် သူ ပႃး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် မူတ်းသႂ် သေလႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လုလႅဝ် ၵႂႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ငူး ပႃး တင်း ပရိယႄႇ လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢေးဝႃႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ မႃး ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃး ၼၼ်ႉ၊သူ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ သူ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊သူ ၸဝ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃး ပၼ် တီႈ သူ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၵဝ်ၶႃႈ ထၢင်ႇ တႄႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ တူၵ်း တႅမ်ႇ သေ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပိၵ်ႉသမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ မေႃ ႁေႃးလၢတ်ႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၺၢမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပေႃး လႆႈ ၼႄပျႃး ႁႂ်ႈ ထၢင်ႇသႃး တီႈ သူ ၵႃႈၼႂ်း ၵၼ် ငၢၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း မႃး ယဝ်ႉ။ 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ပၼ် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယွၼ်း ၵႃႈ မၼ်း ၶၼ် မၼ်း တီႈ သူ သေပွၵ်ႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၶၢမ်ႇ ၶျႃးတူၵ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူင်း တႅမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ၽိတ်း ႁိုဝ်း။- 8ၵဝ်ၶႃႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇ လႅၼ် ပၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ထၢၼ်ႈပေႃး တေ လႆႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸူၼ် ဢဝ် တီႈ ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပွင်ၵၢၼ် ငၢၼ်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။- 9လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ လႄႈ လူဝ်ႇ ငိုၼ်း ဢိတ်းဢီႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ယွၼ်း တီႈ သူ ၸဝ်ႈ သေပွၵ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မႃး ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈ ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်းၼႃႈ မႃး ၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ယွၼ်း တီႈ သူ သေပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပၼ် ၵတိ ဝႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊ၼႆႉ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႄႉၶႅၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ သူ ႁိုဝ်း။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 12ၼင်ႇ ႁိုဝ် "တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ" တၵ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ပွင်ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ပွင်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈၶၼ် ၵၢၼ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 13ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ၶဝ် ပႅတ်ႉလႅၼ် လွင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶဝ် သေ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီဢၢမ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် တပႄး ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တမၢၼ်ႇ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လီဢၢမ်း ဢေႃႈ။ တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ မၼ်း၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း ဢပျတ်ႈ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၶဝ် သၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ၵဝ်ၶႃႈ သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ယင်း မၢတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၸိုင်၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ သေၵမ်း။- 17လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ယူႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 18ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ၊ဢဝ် ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ လႄႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။- 19ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ သူ မီး ၸႂ် ယိုၼ်း ၸႂ် ယၢဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 20သူ ယင်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဢဝ် သူ ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၶဝ်၊တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢႆ ၵိၼ် သူ၊တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ပႄႉၵိၼ် သူ၊တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တူပ်းၵႅမ်ႈ သူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵဝ် ငိၼ်း လီဢၢႆ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ပိူၼ်ႈ ယင်း ႁတ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ တေ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ဢေႃႈ။- 22ၶဝ် ဢုပ်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁေႇပြႄး၊ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁေႇပြႄး၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢုပ်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢုပ်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 23ၶဝ် ဢုပ်ႇ ဝႃႈ၊ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ၵဝ်ၶႃႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် လီ လိူဝ် သေ ၶဝ် လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ၵူၼ်းယွင်ႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶတ်းၸႂ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႃႇ သေ ၶဝ်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ ၼႃႇ သေ ၶဝ်၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၼႃႇ သေ ၶဝ်၊ယင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၽေး ဢၼ် ၸမ် တၵ်း တၢႆ ၼႃႇ သေ ၶဝ် လၢႆ ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၶွၼ်ႉ ဢၼ် ၵူၼ်းလူင် ၵျူး၊ၶဝ် ပေႃႉ ႁႃႈ ပွၵ်ႈ၊ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ သၢမ် သိပ်း ၵဝ်ႈ ၵမ်း ဢေႃႈ။- 25ၶုၼ် ရူဝ်းမႃႉ၊ၶဝ် ပၼ်တၢမ်ႇ ဢဝ် ၶွၼ်ႉ ပေႃႉ ၵဝ်ၶႃႈ သၢမ် ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ယၢမ်ႈ လႆႈ ထူပ်း ၽေး ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸူမ် သၢမ် ပွၵ်ႈ လႄႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၽူး ယူႇ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 26ၼႂ်း သဵၼ်ႈတႃသၢႆတၢင်း ၵဝ်ၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ထူပ်း ၽေး ဢၼ် ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉၵႄး ထူမ်ႈ၊ၽေး ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်း ၸူၼ်၊ၽေး ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၼင်ႇ ၵၼ် ယႃႉ ၵဝ်း၊ၽေး ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ၊ၽေး ဢၼ် ထူပ်း ၼႂ်း မိူင်း ယႂ်ႇ ဝဵင်း လူင်၊ၽေး ဢၼ် ထူပ်း ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၼႂ်း လွႆ၊ၽေး ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ၽေး ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ၶတ်း ၶေႃး ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢၼ်ႈပေႃး ၵူၼ်ႉ ပေႃး ၶိုၼ်ႈ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း၊ဢမ်ႇ လႆႈ လပ်း လႆႈ ၼွၼ်း လႄႈ ပႂ်ႉ ယူႇ ဢမ်ႇ ႁု လၢႆ ပွၵ်ႈ၊ယင်း ၶၢမ်ႇ ဢိုပ်း ၶဝ်ႈ ဢိုပ်း ၼမ်ႉ၊လႆႈ ၵမ်တၢင်းၵိၼ် လၢႆ ပွၵ်ႈ၊မၢင်ပွၵ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵတ်း ၶၢမ်ႇ ၼၢဝ်၊မၢင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၶူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းမႆ ဢေႃႈ။- 28လိူဝ် သေ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မီး ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မီး ဝႆႉ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ဢၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၸွမ်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တူၵ်း ၸူမ် ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ မႆႈၸႂ် ဢေႃႈ။ 30ပေႃး မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸိုင်၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဝႃႈၼႆ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢရေႇတႃႉ၊တၢင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် လုၵ်ႈသိုၵ်း မၼ်း ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ဝဵင်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ တိဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 33ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း ၵူၺ် လႄႈ ယွၼ်ႇ လူင်း ႁူး ပွင်ႇ လမ်း ဝဵင်း သေယဝ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ မိုဝ်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\