2 Corinthians 13

1ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ် ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ တေ မႃး ႁႃ လႄႇ သူ ဢေႃႈ။ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း မီး တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မီး သၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၵေႇ မၼ်း သွင် ၵေႃႉ သၢမ် ၵေႃႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 2ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈ ပၼ် သတိ တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁဵတ်း တၢင်းၽိတ်း ဝႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၶဝ် တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ သူ ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပေႃး လႆႈ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း ယူႇ ၵႆ ၵၼ် တင်း သူ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ သမ်ႉ တၵ်း လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇ လႆႈ လွတ်ႈ တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 3သူ ၶႂ်ႈ ႁၼ် သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း သူ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 4ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ်တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 5ၸွင်ႇ သူ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ႁိုဝ်း ဝႃႈၼႆ၊ၸႅတ်ႈထၢမ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢမ်းတူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ သူ ႁု ဝႃႈ တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တူၵ်း သုမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ဢေႃႈ။- 6ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇ ဝႃႈ၊သူ တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ တူၵ်း သုမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈထၢမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ႁဝ်း သူးတွင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ၶႂ်ႈ မီး ၸိုဝ်ႈသဵင် လီ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း တၵ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် လု သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵႃႈသင် ဢၼ် တၵ်း ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇ တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁႅင်း လဵၵ်ႉ လႄႈ သူ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း သူးတွင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း တေ မီး တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 10ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ တႅမ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ မီး ၵႆ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ပၼ် တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊ပၼ်တၢမ်ႇ ႁႅင်း ႁႅင်း တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ သူ ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ တေ တႄႇႁဵတ်း သူ ဢေႃႈ။ 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵႂၢမ်း ၵဝ်ၶႃႈ တေ သုတ်း တီႈ ၼႆႈ ယဝ်ႉ။ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ တႃႉ။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယူႇ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵတ်း ၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ၊ၸဝ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ဢေႃႈ။ 12တူင်ႉတၵ်ႉ လႄႈ ၼူမ် ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ထၢမ်ႁႃ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။ 14ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တင်း မိၵ်ႈသႁႃႇယႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ ပွင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\