2 Corinthians 2

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တႅပ်းတတ်းၸႂ် ဢမ်ႇ မႃး လႄႇ သူ ထႅင်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မႆႈၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ လႆႈ မႆႈၸႂ် ၸိုင်၊ၼွၵ်ႈ သေၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မႆႈၸႂ် ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်း လႆႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ မႆႈၸႂ် လႄႈ ၵဝ် ၸင်ႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ မႃး လႄႇ သူ ဝႃႈၼႆ၊လႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ် ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ပၼ် သူ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ႁု ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၵူႈ ၵေႃႉ လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပႃး တင်း ၸႂ် တုၵ်ႉၶႃႉ၊ၸႂ် ဢၼ် ငိၼ်းၽၢၼ် ၼႃႇ လႄႈ ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း ယူႇ သေယဝ်ႉ၊တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁု ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၵဝ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၼမ် ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၵမ်း ၼႆႉ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ၸိုင်၊မၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ် ၵေႃႉလဵဝ် လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ၸွမ်း ဢေႃႈ။ (ၵဝ်ၶႃႈ ဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။)- 6ပေႃး ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၼမ် ပၼ်တၢမ်ႇ မၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပေႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊သူ ထုၵ်ႇလီ ပွႆႇ ဢပျတ်ႈ မၼ်း သေလႄႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 8ႁႂ်ႈ မၼ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ႁၵ်ႉ မၼ်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ ၸိုင်၊ၼႄပျႃး ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ တီႈ မၼ်း တႃႉ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ တိုၵ်းယူင်း သူ ဢေႃႈ။- 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ် ၼိုင်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ဝႃႈ၊သူ ယင်း ပႂ်ႉထွမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ယူႇ ႁိူဝ်း။- 10ပေႃး သူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပိူၼ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၸိုင်၊ၵဝ် လႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ထွၵ်ႈ တေႃႇၼႃႈ သူ တင်းလၢႆ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 11လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ဝႆႉၵတိ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တူၵ်း တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ႁဝ်း ႁု တၢင်းၵျၢမ်ႇ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထရေႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ၵဝ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၽုၺ်ႇ ပၼ် ၽၵ်းတူ ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၼွင်ႉ ၵဝ် တိတု၊ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၸိုင်၊ၸႂ် ၵဝ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ၶျၢမ်းသႃႇ လႄႈ ၵဝ် ၸင်ႇ တၵ်ႉလၢတ်ႈ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇၸူး မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊သေ ဢေႃႈ။ 14ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၸုင် သူင်ႇ ႁဝ်း လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇပွႆး ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇၵႃး၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ၸႂ်ႉ ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၢႆႁွမ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ပဵၼ် ဢၢႆ ဢၼ် ႁွမ် ဢၼ် ႁူၺ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်း ႁွတ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယင်း ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၢႆ မဵၼ် ဢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ယူႇ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၢႆႁွမ် ဢၼ် ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ပဵၼ် ၼႆ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႆႈ။- 17ႁဝ်း ဢမ်ႇ မိူၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵႃႈၶၼ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တူၵ်း ယွမ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် သိုဝ်ႈ ဢၼ် ယူဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\