2 Corinthians 3

1ၸွင်ႇ ၵႂၢမ်း ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း ယွင်ႈယေႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ ၸွင်ႇ ႁဝ်း တေ လႆႈ မီး လိၵ်ႈ ဢၼ် ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ တူဝ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ပၼ် တီႈ သူ မိူၼ် ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ႁိုၼ်း၊ၸွင်ႇ ႁဝ်း တေ လႆႈ မီး လိၵ်ႈ ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢၼ် သူ တႅမ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 2တူဝ် သူ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း မၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း၊လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ႁု လႄႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3သူ ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႅမ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢဝ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် တင်း ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊ဢၼ် လႆႈ ဢဝ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၶႅပ်း မၢၵ်ႇႁိၼ်၊တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 4ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ် တမ်းၸႂ် ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ႁဝ်း လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဢိင် ပိင်ႇၺႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ႁဝ်း ဢိင် ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ဢေႃႈ။- 6မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ မေႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် သြႃႇ ပွင်ၵၢၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ဢေႃႈ။ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸွမ်း တြႃး ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ တြႃး ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 7တြႃး ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ဢႅၵ်ႉၶရႃႇ ဢၼ် ၶႅၵ်း ဝႆႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် ၶႅပ်း မၢၵ်ႇႁိၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵႃႈတီႈ မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ၊ဢရွင်ႇ ၼႃႈ မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ သေၵေႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် သၢႆ ဢရွင်ႇ ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ယႅၵ်ႉ ဢမ်ႇ တူၺ်း ၼႃႈ မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး တြႃး ဢၼ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ၊ယင်း မီး မုၼ်ၽုင်း ထၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 8တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တေ ဢမ်ႇ မီး မုၼ်ၽုင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 9ပေႃး တြႃး ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ယင်း မီး မုၼ်ၽုင်း ၸိုင်၊တၢင်းႁဵတ်း တၢင်း သၢင်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 10တီႈ တႄႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ သၢႆ ဢရွင်ႇ မုၼ်ၽုင်း ဢၼ် မႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႈလႅင်း ပႄႉ ၵႂႃႇ လႄႈ သၢႆ ဢရွင်ႇ မုၼ်ၽုင်း ဢၼ် ၵဝ်ႇ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ မွတ်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 11ပေႃး တြႃး ဢၼ် ၸၢင်ႈ မွတ်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ယင်း မီး မုၼ်ၽုင်း ၸိုင်၊တၢင်းႁဵတ်း တၢင်း သၢင်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး မုၼ်ၽုင်း ဢေႃႈ။ 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸႂ်ယႂ်ႇ ႁတ်းႁၢၼ် ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 13ႁဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် ဢဝ် ၽႃႈ သေ ႁူမ်ႇၼႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တူၺ်း လႆႈ ႁၼ် ဢရွင်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဝွတ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ လွႆး လွႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၼူၵ်ႇၼႃ တိုဝ် တၼ် ဝႆႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၽႃႈ ဢၼ် ႁူမ်ႇၼႃႈ ၼၼ်ႉ ယင်း ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ဢမ်ႇ ပိုတ်ႇ ဢမ်ႇ ပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇလႅင်း လႆႈ ဢေႃႈ။ ၽႃႈ ဢၼ် ႁူမ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 15ၸႂ်ႈ တႄႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်း တြႃး သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ ၽႃႈ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဝႆႉ ယူႇ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ၶၢႆႉပုတ်ႈ ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း ပိုတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ "ၸဝ်ႈ ၽြႃး" ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ တီႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ၼၼ်ႉ၊မီး ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ဢေႃႈ။- 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ၽႃႈ ဢၼ် ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ၼႃႈ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈၽြႃး သေလႄႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶၢႆႉပုတ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢင် မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ၊မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ ပႃး ၼိုင်ႈ ထၢပ်ႈ သႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ပွႆႇ မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\