2 Corinthians 4

1ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ လႄႈ ပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ႁဝ်း ပႄႇပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လၵ်ႉ လွမ် ႁဵတ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ လႂ် ယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ်၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶွမ်ႈ ပိၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယင်း ၶတ်းၸႂ် ၼႄပျႃး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ တူဝ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ မႅၼ်ႈၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ၊မီး တၢင်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ဝႆႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁူမ်ႇ သုမ်ႇ ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် လု သုမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃး လေႃးၵီႇ ၼႆႉ ဢဝ် ၸႂ် ၶဝ် သိမ်း ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း လပ်ႉ ၵင်ႈ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် ဢၼ်လႅင်း ဢၼ် ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၶဝ်၊ဢၼ်လႅင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ သူ လႄႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။- 6ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ဢၼ်လႅင်း ႁိူဝ်ႈလႅင်း မႃး ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ သေ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၽြႃး သူႇလဵဝ် ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ ဢၼ်လႅင်း ၸဝ်ႈ ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁိူဝ်ႈလႅင်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ၽၼ်ႇတႃႇ ဢၼ် လီ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၼႆႉ၊သိမ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ႁဝ်း ဢၼ် မိူၼ် မေႃႈလိၼ် ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် တင်းလၢႆ ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွင် ႁဝ်း၊ပဵၼ် ၶွင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 8ႁဝ်း ၵမ်း ၵမ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၵိၼ်းၸႂ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁၵ်း ႁိၵ်း လုလႅဝ်။ မၢင်ပွၵ်ႈ ႁဝ်း ၶႆႈၸႂ် ဢမ်ႇ ၶိုတ်း ဢမ်ႇ ထိုင် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸႂ် ဢမ်ႇ လု သေပွၵ်ႈ။- 9ႁဝ်း မီး ရၢၼ်ႇသူႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၵေႃႉသႄႈ။ ႁဝ်း ယၢမ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ပေႃႉ ပိူၼ်ႈ ထုပ်ႉ လၢႆ ပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း ပႃး ဢဝ် တၢင်းတၢႆ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ဝႆႉ ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း တႃႇသေႇ၊ႁႂ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ထၢင်ႇသႃး ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 11ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၽေး တၢင်းတၢႆ တႃႇသေႇ၊ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ႁႂ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ထၢင်ႇသႃး ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ တူႇၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ မၼ်း ပွင်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၽေး တၢင်းတၢႆ လႄႈ သူ သမ်ႉ လႆႈ ထူပ်းၺႃး ဢသၢၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 13ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တင်း ၵေႃႉ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ႁဝ်း ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 14ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း လႄႈ မီး ဢသၢၵ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႄႈ တၵ်း ဢဝ် သူ တင်း ႁဝ်း ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႃး ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ လႄႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မႃး တိၵ်းတိၵ်း သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူးတွင်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၼမ် မႃး တိၵ်းတိၵ်း၊ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး ဢေႃႈ။ 16ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၸႂ်လု သေပွၵ်ႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ် ၶၢပ်ႈ ၽၢႆႇ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ႁဝ်း ႁူင်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း သေၵေႃႈ၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၽၢႆႇ တၢင်းၼႂ်း ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မႄးႁဵတ်း ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ ယူႇ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 17ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ထူပ်းၺႃး ဢိတ်းဢီႈ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း မီး မုၼ်သရေႇ ထႃႇဝရႃႉ လႄႈ မုၼ်သရေႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး မဵဝ်း ဢၼ် တႃ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး မဵဝ်း ဢၼ် တႃ ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မဵဝ်း ဢၼ် တႃ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ တႄႇ ယူႇ ၸူဝ်ႈၼိုင်ႈ ၶၢဝ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ မဵဝ်း ဢၼ် တႃ ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တႄႇ ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\