2 Corinthians 5

1ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃး တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း၊ဢၼ် ပဵၼ် သုမ်ႉ ဢၼ် ႁဝ်း သွၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း လိၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၼိုင်ႈ ၼႆႉ လု ၸိုင်၊ႁဝ်း မီး ႁိူၼ်း ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း လႄႈ ပဵၼ် ႁိူၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 2ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း မီး ယူႇ ၼႂ်း သုမ်ႉ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ၼုင်ႈ ႁေႃႇ တူဝ် မႂ်ႇ ႁဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ႁိူၼ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ႁဝ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 3ပေႃး ႁဝ်း လႆႈ ၼုင်ႈ ႁေႃႇ တူဝ် မႂ်ႇ ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ယူႇ တူဝ်ပူၺ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 4ႁဝ်း လႆႈ ယူႇ ၼႂ်း သုမ်ႉ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႄႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ၸင်ႇ ၶၢင်းၶီ ၶၢင်းၽၢၼ် ယူႇ ၼႆႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ထွတ်ႇ ပႅတ်ႈ တူဝ် ၶၢပ်ႈ ၵဝ်ႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၶၢင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ၼုင်ႈ ႁေႃႇ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ဢၼ် မႂ်ႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ တၢႆ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢိုၼ် ၵိၼ် ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႄးႁဵတ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢႆႉပုတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸရၢၼ်ႇ ဢၼ် ဝႆႉ တီႈ ႁဝ်း ပုၼ်ႈ ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇယမ် တမ်းၸႂ် ယူႇ တႃႇသေႇ ဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း တိုၵ်ႉ မီး ယူႇ ၼႂ်း ၶၢပ်ႈ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼႆႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ ဢေႃႈ။- 7ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၸွမ်း မဵဝ်း ဢၼ် တႃ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၸွမ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ၊- 8ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မၼ်ႈ ၸႂ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ၼႆႉ သေယဝ်ႉ၊ၵႂႃႇ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 9ပဵၼ် ႁိုဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼႆႉ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ ယူႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ၊ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ၸွမ်း လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ႁဵတ်း လီ ႁဵတ်း ႁၢႆႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း မီး ယူႇ ၼႂ်း ႁိူၼ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ႁုႁၼ် တူဝ် ၸႂ် ႁဝ်း ၸႅင်ႈ လီ လႄႈ ၵဝ် ယုမ်ႇ ဝႃႈ သူ ၵေႃႈ၊လႆႈ ဢဝ် ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁုႁၼ် တူဝ် ၸႂ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း သမ်ႉ ယွင်ႈယေႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ ထႅင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း မၼ်း တီႈ သူ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း တေ မေႃ တွပ်ႇ ၶိုၼ်း ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ မဵဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တႃ တူၺ်း ႁၼ် လႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း မဵဝ်း ဢၼ် ယူႇ ၼႂ်း ၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၸွင်ႇ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းယွင်ႇ ႁိုဝ်း။ ပေႃး ႁဝ်း ယွင်ႇ ၵေႃႈ၊ႁဝ်း ယွင်ႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ သင် ဝႃႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ယွင်ႇ ၵေႃႈ၊ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်လီ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ ဢေႃႈ။- 14တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တၢင်ႇ တဵင် ၼိူဝ် ႁဝ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ႁု မၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၢႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ တင်းလၢႆ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တၵ်း တေ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶၢမ်ႇတၢႆ တၢင် ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ ၼႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉၼင် ၵူၺ်း။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ၊ႁဝ်း ယၢမ်ႈ ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉၼင် သေၵေႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း သေၵေႃႉၵေႃႉ၊မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢၼ် ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ လႆႈ လပ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ သေ ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ မႃး ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊သမ်ႉ ယင်း ပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ၸွႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၶၢဝ်ႇ တြႃး ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵႃႈမီး ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဢမ်ႇ မၢႆ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် တင်းလၢႆ လႄႈ ဢဝ် တြႃး ဢၼ် ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 20ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ႁဝ်း ၼႆႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၸင်ႇ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ ယူႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 21ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ဢပျတ်ႈ တႅၼ်း ႁဝ်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\