2 Corinthians 6

1ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယႃႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေၵမ်း။- 2ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ထွမ်ႇငိၼ်း ၵႂၢမ်း မႂ်း လႄႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဝၼ်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၸွႆႈထႅမ် မႂ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် တႃႉ။ တူၺ်း လူး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ဝၼ်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။ 3ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ႁဝ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၶတ်းၶႂၢင် တၢင်း ၵႃႈတီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 4ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုင်၊ႁဝ်း ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ယၢဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ၺႃး လွင်ႈ မႆႈၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်း သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ ယုင်ႈယၢင်ႈ တီႈ ႁဝ်း၊ႁဝ်း လႆႈ ႁၢပ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၼၵ်း ၼႃႇ၊ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ လႆႈ လပ်း လႆႈ ၼွၼ်း၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိၼ် လႆႈ ၶူပ်း ဢေႃႈ။- 6ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း မီး ၸႂ် မူတ်းသႂ်၊မီး ပိင်ႇၺႃႇ၊ၸၢင်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႄႈ ဢဵတ်းလူ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယင်း ၼႄပျႃး ၼႂ်း ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ၊- 7ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ယိပ်းၵမ် တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼႂ်း မိုဝ်း ၶွၼ်သၢႆႉ ၶွၼ်ၶႂႃ ဝႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶိူင်ႈ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တႃႇ တေ ႁႄႉၵင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ တၵ်း တိုၵ်းတေႃး ဢေႃႈ။- 8ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ ႁၢႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ လီ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ႁုၸၵ်း ႁဝ်း သေၵေႃႈ၊ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ႁုၸၵ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇ ႁဝ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ဝႆႉ သေၵေႃႈ၊တူၺ်း လူး။ ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ယင်း လွတ်ႈ တၢင်းတၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10ပိၵ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ဢူၼ်ႈ သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ယင်း ၸူမ်းသိူဝ်း ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ မၢၵ်ႈမီး ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း ဢမ်ႇ မီး သင် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ပိူင်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ 11ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ပိုတ်ႇ ဢူၵ်း ပိုတ်ႇ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၵႂၢင်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ လႅင်း လႅင်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်သၽေႃး ၵႅပ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် သူ၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်သၽေႃး ၵႅပ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ႁဝ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် မၢတ်ႈ သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵဝ် လႄႈ ႁႂ်ႈ သူ ပိုတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၵႂၢင်ႈ ၵႂၢင်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 14ယႃႇပေ ႁူမ်ႈ ပွင်း ႁဵတ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႅၼ်ႈ တြႃး လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပွင်း ၽေႃႇ ၵၼ် လႆႈ။ ဢၼ် လႅင်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် လႆႈ။- 15ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တင်း မႃႇၼၢတ်ႈ တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ် ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် လႆႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေ မီး လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၸႂ်လဵဝ် ၵၼ် လႆႈ။- 16ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တေ မီး လွင်ႈ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ပဵၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဢသၢၵ်ႈ ယူႇ လႄႈ မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တၵ်း တႄႇ ယူႇ မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ မႃး ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး သမ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် လႄႈ ၵႂႃႇ ယူႇ ၵူၺ်းၶေႃ သူ တႃႉ။ ယႃႇပေ တိူဝ်ႉ တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ သေ မဵဝ်း။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် သူ ဢေႃႈ။ 18ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ပေႃႈ သူ လႄႈ သူ တၵ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး လုၵ်ႈယိင်း ၵဝ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\