2 Corinthians 7

1ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ တူဝ် ၸႂ် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ တင်း ပႃႇရမီႇ တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။ 2ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် သူ လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ႁဝ်း တႃႉ။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၽိတ်း ၽူႈလႂ်။ ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ယႃႉ ၵဝ်း ၽူႈလႂ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မၢပ်ႇၵိၼ် မႂ် ၵိၼ် ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 3လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁၵ်ႉပႅင်း သူ ထၢၼ်ႈပေႃး မီး ၸႂ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃး တၢႆ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ တၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ၊ပေႃး လိပ်း ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈ လိပ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 4ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ယုမ်ႇယမ် သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ထူပ်း ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ယင်း ႁတ်းႁၢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 5ဝၢႆးသေ ဢၼ် ႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လိုဝ်ႈ လႆႈ သဝ်း လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ၺႃး ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်၊လႆႈ တွပ်ႇထဵင် ပိူၼ်ႈ ယူႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ၸႂ် ႁဝ်း လႆႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ယူႇ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူင်ႇ သြႃႇ တိတု၊မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 7ႁဝ်း လႆႈ ႁႅင်းၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် မႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁဝ်း လႆႈ ႁႅင်း ၸွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း လွင်ႈ သူ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း မၼ်း ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း လၢတ်ႈၼႄ ႁဝ်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၸႂ်ထိုင် ၵဝ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊သူ မႆႈၸႂ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၵဝ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 8ပိၵ်ႉသမ်ႉ လိၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸႂ်လဵၵ်ႉ သေၵေႃႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ မႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁု ဝႃႈ၊လိၵ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ပေႃး ၶႂ်ႈ မႆႈၸႂ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ သူ လႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ လႆႈ ၸႂ်လဵၵ်ႉ မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ လု သုမ်း ၵႃႈသင် ၵွပ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လဵၵ်ႉ ဢၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး လွင်ႈ တၵ်း သေလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸွမ်း ၽၢႆႇ လေႃးၵီႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်းတၢႆ ဢေႃႈ။- 11ဝူၼ်ႉ တူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၸႂ်လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ လူး။ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၶတ်းၸႂ် ၶတ်း ၶေႃး ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်။ ႁႂ်ႈ သူ မီး ၸႂ် ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်။ တၢင်း ဢၼ် သူ တိူဝ်ႉၸႂ်၊တူၵ်းၸႂ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊တၢင်း ဢၼ် သူ ၶႆႈၸႂ် ထိုင် ၵဝ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊သူ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊သူ ၽွမ်ႉၵၼ် ပၼ်တၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် သူ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် တႅမ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး တီႈ သူ လွင်ႈ ဢၼ် ၸေႇတၼႃႇ သူ မီး ၼိူဝ် ႁဝ်း ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ မီး ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း လႆႈ မီး ၸႂ် သၢၵ်ႈသႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁဝ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ တင်းသဵင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သြႃႇ တိတု၊သၢၵ်ႈသႃႇ သိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ယၢမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ သူ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈ သူ ၽၢႆႇၼႃႈ သြႃႇ တိတု၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ လႄႈ မိူၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း လၢတ်ႈ တီႈ သူ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် မၼ်း ႁၵ်ႉ သူ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ ၼမ် မႃး၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း မၢတ်ႈတွင်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ မၼ်း လူၺ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ယုမ်ႇယမ် သူ လႆႈ လုမ်း လုမ်း ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း လႄႈ ၵဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\