2 Corinthians 9

1လွင်ႈ တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ဢၼ် သူင်ႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ တႅမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႃႈသင် ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 2လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ႁု ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သူ လႄႈ ၵဝ် ယင်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ သူ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊ၶဝ် ပေႃး တၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သူ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ႈၼမ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ မႃး တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ် ၵဝ် သူင်ႇ ၼွင်ႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ သူ ၼႆႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ဢဝ် လွင်ႈ သူ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပဵၼ် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၵဵပ်းႁွမ် ငိုၼ်းလူႇ ထႃႈ ဝႆႉ တႃႉ။- 4ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ် သင် ဝႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၶဝ် ၸွမ်း ၵဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ ႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် သူ ယင်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ တၼ်း ၸိုင်၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သူ ၵူၺ်း တၵ်း လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ၊ၵဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇယမ် သူ လႄႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ သူ မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တေ လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၼွင်ႉ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၵဵပ်းႁွမ် ငိုၼ်းလူႇ ဢၼ် သူ ပၼ် ၵတိ ထႃႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၸွႆႈထႅမ် ပိူၼ်ႈ ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တဵၵ်းငႅၼ်း ၶေႃး သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊သူ ၸွႆႈထႅမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 6လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း ဢိတ်းဢီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ လိုၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ဢိတ်းဢီႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႇ ၽၼ်း ၼမ် ၼမ် ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ လိုၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ၼမ် ၼမ် ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ မၢတ်ႈတွင်း တႃႉ။- 7ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵျိူၵ်ႈၸႂ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃးၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လူႇတၢၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် သေလၢႆ၊ယင်း ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ပဵၼ် ဝုတ်ႈတြႃး လႄႈ လူႇတၢၼ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း တႃႉ။- 8လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း မီး ပုၼ်ႈ ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵုမ်ႇ ၵိၼ် ၵုမ်ႇ ၸႂ်ႉ သေႇ သေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မၢၵ်ႈမီး ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တၢင်းလီ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်းလီ ၼမ်ၼႃႇ သေ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်း ၼၼ်ႉ ၽေးၸွၼ်း ယဝ်ႉ။ မၼ်း မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၵရုၼႃႇ မၼ်း ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 10ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၸိူဝ်ႉ ပၼ် ၽၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ဢႁႃႇရႃႉ တၢင်းၵိၼ် တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဝၢၼ်ႇ ပိုၼ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် သူ ဝၢၼ်ႇ ပိုၼ် ႁႂ်ႈ မၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၵျူဝ်း တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ သူ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၽႄႈ ၵႂၢင်ႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ဢေႃႈ။- 11မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ လႆႈ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ငိုၼ်းလူႇ ဢၼ် သူ ၽၢၵ်ႇ ႁဝ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ဢၼ် သူ ႁဵတ်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းႁဵတ်း သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်ၵုင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် သူ ၽေးၸွၼ်း တီႈ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ပိူၼ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး သူးတွင်း သူင်ႇ ပၼ် မႅတ်ႈတႃႇ ပုၼ်ႈ သူ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ ၼႃႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁၼ် ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ႁဝ်း ၵေႃႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သု ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် လိူဝ်တွၼ်း သေ သူပ်း လၢတ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\