2 John 1

1ၵဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႆႉ၊တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ ၸဝ်ႈၼၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ၊ဢၼ် ၵဝ် ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၸႃႉၸဵမ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁု သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ၊ႁၵ်ႉပႅင်း သူ ယူႇ၊- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး တႄႇ ဝႆႉ၊မီး ယူႇ ၼႂ်း ႁဝ်း လႄႈ သမ်ႉ တၵ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပၼ် ၵျေးၸူး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵရုၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် တီႈ ႁဝ်း သေလႄႈ ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မႅတ်ႈတႃႇ တြႃး သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ထူပ်း ႁၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၼၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဝႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈၼၢင်း႟။ ႁဝ်း ၼင်ႇ ၵၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ မႂ်ႇ လႄႈ ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် သူ ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 6မႅတ်ႈတႃႇ တြႃး ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း မႅတ်ႈတႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။ 7ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် ၼမ်ၼႃႇ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ လေႃးၵႃႉ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ႁပ်ႉ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၵိူတ်ႇ ၼႂ်း ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် လႄႈ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၼ်ႇတိ ၶရိၸ်ႈ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း သူ ပွင်ႁဵတ်း မႃး တၵ်း ဢမ်ႇ လု ဢမ်ႇ ႁၢႆ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ဢၵျူဝ်း ပျေႉပျေႉၸုမ်ႇၸုမ်ႇ ၸိုင်၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း သတိ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ 9ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တေႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ယင်း ပူၼ်ႉလိူဝ် ၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တေႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း မီး ပေႃႈၸဝ်ႈ တင်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢမ်ႇ ပႃး ဢဝ် တင်း တေႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈ ၼႆႉ မႃး ၵႃႈတီႈ သူ ၸိုင်၊သူ ယႃႇပေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ။ ယႃႇပေ တၵ်ႉလၢတ်ႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ။- 11ပေႃး တၵ်ႉလၢတ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၵၼ် တင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ မၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် မီး လွင်ႈ ဢၼ် လီ တႅမ်ႈ ပၼ် တီႈ သူ ၵႂႃႇ ၼမ်ၼႃႇ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၸေႈ လႄႈ ၵဝ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇလႄႇ ထိုင် တီႈ သူ သေယဝ်ႉ၊ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၢင်း သိူဝ်းပျေႃႇ ႁဝ်း တၵ်း တဵမ်ထူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 13လုၵ်ႈလၢင်း ၼွင်ႉယိင်း၊ၸဝ်ႈၼၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်ႉၼၢႆ မႂ်း ၼၢင်း ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\