2 Peter 2

1ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ဢၼ် ယၢမ်ႈ မီး မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵႃႈၼႂ်း သူ ၵေႃႈ တၵ်း မီး သြႃႇ ဢၼ် သွၼ်ၽိတ်း သွၼ်ပိူင်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း လွမ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း သွၼ် ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ မႃး သွၼ်ပၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ယႃႉ ႁႂ်ႈ လုလႅဝ် လႄႈ ၶဝ် ယင်း ၸၢင်ႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ထႆႇ ဢဝ် ထုတ်ႇ ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တၢင်း လုလႅဝ် ၸဵဝ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈ ၶဝ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တၵ်း ၸွမ်း ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ပိူၼ်ႈ တၵ်း သႄႉသွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် ၼၼ်ႉ လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ယူႇ သေလႄႈ တၵ်း ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၶျေႃး ဢၼ် ဝွၼ်း ၶၢႆ ၵိၼ် သူ ဢေႃႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ႁိုင် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼိူဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ယူႇ မဝ်မၢင်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လပ်း ဢမ်ႇ ၼွၼ်း။ 4ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ သေလၢႆ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်း ပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် ၶဝ် ၶျႃး သႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၽႆးငရၢႆး တီႈ ဢၼ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၶင် ဝႆႉ ၼႂ်း တီႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ သေလၢႆ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ၼွၵ်ႈ သေ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸဵတ်း ၵေႃႉ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ထူမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ဝဵင်း သေႃးတုမ်ႇ၊တင်း ဝဵင်း ၵေႃးမေႃးရႃႉ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် တင်း ၽႆး သေလႄႈ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ သွင် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၸၢင်ႈ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် လေႃးတႃႉ၊ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ထမ်း ၶဝ် ယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း လႆႈ ႁၼ်၊ႁူ မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၶဝ် ယူႇ လႄႈ ၶမ်ၸႂ်ၶမ်ၶေႃး ယူႇ ၵူႈမိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ႁုႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း တေ လႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ဝၢတ်ႈ ၽြႃး တင်းလၢႆ လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း တေ လႆႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သိၼ် ထမ်း တင်းလၢႆ ၶင် ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵႃႇမၵုင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ သမ်ႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်ယမ် တီႈ ဢႃႇၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢေႃႈ။ သြႃႇ ဢၼ် သွၼ်ၽိတ်း သွၼ်ပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ဢၢႆ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ယင်း ႁတ်း သႄႉသွမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး မုၼ်သရေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မီး ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ သြႃႇ ဢၼ် သွၼ်ၽိတ်း သွၼ်ပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ယင်း ဢမ်ႇ သႄႉသွမ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။- 12ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သတ်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ တိဢဝ် လႄႈ ဢဝ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ သႄႉသွမ်း တီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ ႁု ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယႃႉပႅတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သတ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 13ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ် ၶဝ် ပၼ် တီႈ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်း ပျေႃႇ ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လႅင်း ၵၢင်ဝၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပျေႇၸႂ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ် သူ လီ ဢူၵ်း ဢၢႆ ဢၼ် သရေႇ လု ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် ၶူပ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ။ ၶဝ် ၵူၺ်း ၶႂ်ႈ ၵိၼ် ပျေႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢေႃႈ။- 14မၢၵ်ႇတႃ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊တဵမ် ဝႆႉ တင်း ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၶဝ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဢိမ်ႇ ဢမ်ႇ တိူၵ်ႉ လႆႈ သေပွၵ်ႈ။ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ဢမ်ႇ သေႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တူင်ႇၶိုမ်း ဢေႃႈ။ ႁူဝ် ၸႂ် ၶဝ် ၵေႃႈ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် တိုၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိၼ်ႇလႃႇ ၵိၼ်ႇ ဝႃႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၶဝ် ပိူင်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵႂင် တၢင်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပႃႇလၢမ်ႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႇသေႃႇ၊ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ငိုၼ်း တွင်း ဢၼ် လႆႈ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဵတ်း ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 16လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁိုတ်း ႁၢတ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်း ပိူင်ႈ ဢေႃႈ။ မႃႉလီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း သေလႄႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁႄႉၶႅၼ် တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႇ ဢၼ် မႃႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး ဢၼ် ၼမ်ႉ ႁႅင်ႈ ၵႂႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢၼ် ပိဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း လူမ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိမ်း ဝႆႉ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ထႃႇဝရႃႉ၊ဢၼ် ၼႃ တၼ် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။- 18လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႅၼ်သုင်၊ၵႂၢမ်းပဝ်ႇ ၵႂၢမ်း လၢႆ သေလႄႈ ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸပ်းၸွႆး၊တၢင်း ဢၼ် ၵိလေႇသႃႇ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၢင်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ပၢႆႈ လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ဝႆႉၵတိ ဝႃႈ၊ၶဝ် တေ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လွတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ယူႇ သေၵေႃႈ၊တူဝ် ၶဝ် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶႃႈ တၢင်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူႇၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ၸိုင်၊ပဵၼ် ၶႃႈ တီႈ မဵဝ်း ဢၼ် ပႄႉၼႅင်ႇ မၼ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လေႃးၵီႇ မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ၶိုၼ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ပႄႉၼႅင်ႇ ၸိုင်၊ၸူဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၶဝ် ၵမ်းလိုၼ်း ၼႆႉ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁၢႆႉ ၼႃႇ သေ ဢၼ် ပဵၼ် ၵမ်း ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21သင် ဝႃႈ၊ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁု သဵၼ်ႈတၢင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ ၼႃႇ သေ ၶဝ် ႁု ယဝ်ႉ လႄႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ဝၢႆႇ ပႅတ်ႈ သေ သဵၼ်ႈတၢင်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ထုင်း ၵႂၢမ်း ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "မႃ ၸိုင်၊ၶိုၼ်း ၵိၼ် ႁၢၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။" ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "မူ ၵေႃႈ သုၵ်ႈ သီ ယဝ်ႉ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ဢိူၵ်ႇ ၵူမ်ႇ ဢေႃႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႄႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\