2 Thessalonians 3

1တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း တေ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း လႄႈ မုၼ်သရေႇ ထၢင်ႇသႃး ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း သေၵမ်း။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်း သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း သေၵမ်း။ 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း သူ လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၶုၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၸဝ်ႈၽြႃး ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇယမ် တမ်းၸႂ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ တၵ်း တေ သိုပ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မႄး ပၼ် ႁႂ်ႈ သူ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁုၸႅင်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 6ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၶၢၼ်ႉ ဢိူၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ်၊ဢၼ် ႁဝ်း ပၼ် တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ႁဝ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ တူဝ် သူ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁု လီ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇ ဢိူၼ်။- 8ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၵိၼ် ၶွင်လၢႆ ၽူႈလႂ်။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ယၢပ်ႇၸႂ် သူ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 9ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈ ဢၼ် ၵမ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် သူ တၵ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ယင်း လႆႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၵိၼ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ႁဝ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢၼ်ႉ ဢိူၼ် လႄႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ သၢင်ႈ ၵႃႈသင်၊ၵူၺ်း လေႃလႄ လူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း ဢိင် ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ မီး ဢမိင်ႉ တိုၵ်းယူင်း ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ လႄႈ ႁဵတ်းလဵင်ႉ တွင်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ ၸမ်ႉ၊ယႃႇ ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 14ၸၢင်ႈၶႄး မီး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး မီး ၸိုင်၊မၢတ်ႈတွင်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ တႃႉ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ဝႆႉ ဢယေး မၼ်း။- 15ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ယႃႇပေ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ရၢၼ်ႇသူႇ လႄႈ မၢတ်ႈ မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ လႄႈ ပၼ် သတိ တႃႉ။ 16ႁႂ်ႈ တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ ပၼ် တၢင်းၼိမ် တီႈ သူ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 17ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း တၵ်ႉၼၢႆ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵဝ် ၵူႈ ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႄး လၢႆး ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢေႃႈ။ 18ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး ၼိူဝ် သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\