2 Timothy 2

1လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ်႟။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ လႄႈ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႃႉ။- 2ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ငိၼ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ မေႃ သင်ႇ သွၼ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 3တူဝ် မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် ထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶုၼ်သိုၵ်း မၼ်း ထုၵ်ႇၸႂ် လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လေႃး လႄး ၸွမ်း ၼႂ်း ၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢေႃႈ။- 5ၵူၼ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ပွႆး လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း ထုင်း မၵ်းမၢႆ ပွႆး လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ သူး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼႃး ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၵ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တေ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၶႆႈၸႂ် ဝူၼ်ႉ တူၺ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ၼႆႉ တႃႉ။ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ႁႂ်ႈ မႂ်း ႁု ပွင်ႇလႅင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ 8ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ထၢၼ်ႈပေႃး လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ မတ်ႉၽုၵ်ႇ ဝႆႉ လႆႈ ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် မုၼ်သရေႇ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ႁဝ်း တၢႆ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း လိပ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 12ပေႃး ႁဝ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၸိုင်၊ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တၵ်း ပႄႇပႅတ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 13ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ သေၵေႃႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပႄႇ ၵႂၢမ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႅတ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပၼ် သတိ တီႈ ၵူၼ်း မႂ်း တႃႉ။ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၶဝ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ၊ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လွင်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင် ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ယင်း ၸၢင်ႈ ယႃႉ ၵဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 15မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပွင်ၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ယင်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢူၵ်း ဢၢႆ ၵၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သင်ႇ သွၼ် မၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မႅၼ်ႈ တႃႉ။- 16ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵႂၢမ်း မဵဝ်း ၼႆႉ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵႆ ၵၼ် ၵႂႃႇ တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 17ၵႂၢမ်း ၶဝ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸဵပ်း ၶူႇ ၸဵပ်း ယဵၼ်း ဢၼ် ၶူပ်း ၼိူဝ်ႉ ၶူပ်း ၼင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း သွင် ၵေႃႉ ဢၼ် သွၼ်ပၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ႁုမေႇၼေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽိလိတ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၶဝ် ပိူင်ႈ သေ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ပႅတ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း သွၼ် ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ သၼ်ႇ ဢမ်ႇ ဝႆ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၵ်ႇ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး ႁုၸၵ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး မၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ဝႄႈ ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ၼႂ်း ႁိူၼ်း ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် လူင် ၼၼ်ႉ၊မီး မေႃႈ မီး ဝၢၼ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ဢဝ် ငိုၼ်း ဢဝ် ၶမ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ သေလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တင်း မႆႉ လႄႈ ဢဝ် တင်း လိၼ် ႁဵတ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႆႉ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ တိုဝ်း ၼႂ်း ပွႆး ၼႂ်း လၢမ်း လႄႈ မီး သရေႇ သေၵေႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႆႉ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ တိုဝ်း တီႈ ႁိူၼ်း ယူဝ်း ယူဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇ မီး သရေႇ ဢေႃႈ။- 21ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းသႂ် လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး သရေႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တူဝ် မၼ်း တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မေႃႈ ဝၢၼ်ႇ ဢၼ် မီး သရေႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ သွႆ ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႅၼ်း တၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သေ မဵဝ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ဝႄႈ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ဢၼ် ၽူႈမၢဝ်ႇ တင်းလၢႆ ၸပ်းၸွႆး ၼၼ်ႉ သေလႄႈ လိုပ်ႈ ၸွမ်း ႁႂ်ႈ ၶိုတ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ၊တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၼိမ် လီ၊ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈ ဢၼ် ထႅမ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 23ယႃႇပေ လၢတ်ႈ ၸၢပ်ႈ ၵႂၢမ်း မိူၵ်ႈ ၵႂၢမ်း လိူင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ။ ၵႂၢမ်း မဵဝ်း ၼႆႉ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၽိတ်း ၵၼ် ၵူၺ်း ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ မႂ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 24ၶႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၽိတ်း ၵၼ်။ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် တေႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႄႈ ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် လီ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊- 25ၸၢင်ႈ မီး တင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶတ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢင်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁု တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁုၸႅင်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး မႃး ဢေႃႈ။- 26ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း ႁု တူဝ် မႃး လႄႈ တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ တၢင်း ဢၼ် မႃႇၼၢတ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ဢလူဝ်ႇ မၼ်း လႄႈ တိဢဝ် ၶဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\