2 Timothy 3

1လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၵေႃႈ မႂ်း ႁု ဝႆႉ တႃႉ။ ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ လိုၼ်းသုတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ယုတ်ႈ လႄႈ တၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 2ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ႁၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တႃ ၶဝ် တူၺ်း ႁၼ် ငိုၼ်း တွင်း၊တေ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၽႅၼ်သုင်၊တေ ထၢင်ႇယႂ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊တေ ယႃႉသရေႇ ပိူၼ်ႈ၊တေ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ပေႃႈ မႄႈ၊တေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ၵျေးၸူး၊တေ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊- 3တေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မေႃ ႁၵ်ႉ ၸူမ်းပႅင်း ပိူၼ်ႈ၊တေ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢဵတ်းလူ ပိူၼ်ႈ၊တေ ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ပိူၼ်ႈ၊တေ မီး တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼႃႇ၊တေ လိူင်း ၵျၢမ်း ၼႃႇ၊တေ ငိၼ်းၸင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ငၢမ်း ၵူႈမဵဝ်း၊- 4တေ ယႃႉ သဵတ်ႈၸႃႇ၊တေ ဢမ်ႇ မေႃ ဝႆႉ သတိ၊တေ ၸၢင်ႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၽႅၼ်သုင်၊တေ ၸၢင်ႈ ၵျိူၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ထုၵ်ႇၸႂ် တၢင်း ဢၼ် မူၼ်ႈပျေႃႇ ၸေးၸိမ်ႇ ၵႃႇမၵုင်ႇ၊ၼႃႇ သေ ႁၵ်ႉပႅင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊- 5တေ ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး ယူႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊တၼ်းၶူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ဢမ်ႇ မီး ၼႂ်း တၢင်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ႁိူၼ်း ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ၊ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼိမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ၸပ်းၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵိလေႇသႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊- 7မႄႈယိင်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် သွၼ် ဢဝ် ယူႇ သေၵေႃႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁုၸႅင်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ယၢၼ်ႇၼေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ယမ်ႇပြေႇ၊သၢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ လႄႈ ယုမ်ႇ ၽိတ်း ယုမ်ႇ ပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သၢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း လႆႈ ႁိုင် ႁိုင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ႁၼ် တၢင်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၶဝ် ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တၢင်း ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ထၢင်ႇသႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10မႂ်း လႆႈ ၸွမ်း ႁု ၸွမ်း ႁၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ်၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ တႃႇ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ်၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉပႅင်း၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၸႂ် တႄႇ ၼိမ် မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ၊- 11တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ မႂ်း လႆႈ ႁုႁၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး တီႈ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် လႆႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵဝ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ သေ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 12ၸႂ်ႈ တႄႉ ယဝ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ တင်း လူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး တႄႉ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ တင်း သြႃႇ ဢၼ် သွၼ်ၽိတ်း သွၼ်ပိူင်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်း သေယဝ်ႉ၊ပႅတ်ႉလႅၼ် ပိူၼ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ တူဝ် ၶဝ် ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊မႂ်း ၸမ်ႉ၊သိုပ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မႂ်း လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ဝႆႉ လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယူႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ တႃႉ။ ၽူႈလႂ် ပဵၼ် သြႃႇ မႂ်း ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ မႂ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မႂ်း ယင်း ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊မႂ်း လႆႈ ႁုၸႅင်ႈ ထမ်ႇမႃႉ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပၼ် ပိင်ႇၺႃႇ၊ဢၼ် ၼႄ တၢင်း ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16ၵျၢမ်း တြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ၵျၢမ်း တြႃး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဝ်ႇ သႂၢင်းသႂ်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ၸႂ် ၵူၼ်း လႄႈ မၼ်း ၸၢင်ႈ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သမ်ႇမႃႇ တြႃး ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၽုၺ်ႇၼႄ ဢပျတ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မႄး တၢင်းၽိတ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ မေႃ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း တြႃး၊- 17ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ လႄႈ တၼ်း ဝႆႉ တႃႇ တေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\