2 Timothy 4

1ၵဝ် ပၼ် သတိ မႂ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တႅပ်းတတ်း တြႃး၊တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်းတၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း လိပ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း မႃး လႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ၼႂ်း ဢၶိင်ႇ ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢၶိင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ သၢင်ႇထုၵ်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တႃႉ။ ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ယၢဝ်း ယိုၼ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သေလႄႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး ဢပျတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း သုင်းမႃႉ၊ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် လီ လီ တႃႉ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သုင်းမႃႉ၊ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ၊ၶဝ် တေ ႁွင်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ၼမ်ၼႃႇ ႁႂ်ႈ မႃး သင်ႇ သွၼ် ႁေႃး ပၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၶဝ် ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁူ ၶူမ်း ၶႂ်ႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် တၵ်း ဝၢႆႇ ႁူ ပႅတ်ႈ သေ သမ်ႇမႃႇ တြႃး သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ဝၢႆႇ ၸူး တီႈ ဢပုမ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် ၵႂၢမ်းပဝ်ႇ လၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မႂ်း ၸမ်ႉ၊ဝႆႉ သတိ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်း လွင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် တႃႉ။ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် သြႃႇ ႁေႃး ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း ၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် သြႃႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႉ။ 6ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ၶိင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၸမ် မႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ၶတ်း ႁႅင်း လႅၼ်ႈ ၼႂ်း ပွႆး လႅၼ်ႈ ၶေႉ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် လႆႈ ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ် သုတ်း သုတ်း ယဝ်ႉ။ ၵဝ် လႆႈ ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႃႉ ဢဝ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ၊သူး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ သိမ်း ဝႆႉ ထႃႈ ပုၼ်ႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ သူး ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ တေႃႇ တေႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢဝ် ပၼ် ၵဝ် ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ် ၵဝ် ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တၵ်း ပၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃး တင်း တၢင်းႁၵ်ႉ လႄႈ မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ၊ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ပႃး ဢေႃႈ။ 9- 10ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸဵဝ်း မႃး ႁႃ လႄႇ တီႈ ၵဝ် တႃႉ။- လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တေႇမႃႉ၊ၼၼ်ႉ တူၵ်း ၸူမ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ လႄႈ ပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ယဝ်ႉ။ ၵရိတ်ႉတေႇ၊ၵေႃႈ ၵႂႃႇ မိူင်း ၵလႃႇတိ၊ယဝ်ႉ လႄႈ တိတု၊သမ်ႉ ၵႂႃႇ တီႈ မိူင်း တႃႇလမႃႇတိ၊ယဝ်ႉ။- 11လုၵႃႇ၊ၵေႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း၊မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ႁွင်ႉ ပႃး မႃႇၵု၊မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း တႃႉ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ၸွႆႈ ပွင် ၼႃႈၵၢၼ် ၵဝ် လီ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 12ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ တုၶႅၵ်ႉ၊ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း ၵဝ် ဢၼ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၵႃႇပု၊ၼႂ်း ဝဵင်း ထရေႃး၊ၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽိူၼ် လိၵ်ႈ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ မႃး ၸွမ်း၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ၽိူၼ် လိၵ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ၼင် ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၸွမ်း သေၵမ်း။ 14ၸၢင်ႈတွင်းလႅင် ဢလႅၵ်ႉၸၼ်းတႃး၊ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ၽေး လူင် သႂ်ႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15မႂ်း ၵေႃႈ ဝႆႉ သတိ မၼ်း တႃႉ။ မၼ်း ၶတ်း တြႃး ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း လုမ်း ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ယူႇ ၽၢႆႇ ၵဝ် လႄႈ ၵူႈ ၵေႃႉ ပွႆႇ ပႅတ်ႈ ၵဝ် ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မၢတ်ႈ ပဵၼ် ဢပျတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေၵမ်း။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် သေလႄႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸင်ႇ ၸၢင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ သူပ်း သၢင်ႇသီႈ မႃး ဢေႃႈ။- 18လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်း ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 19ၵဝ် ၽၢၵ်ႇ ၵႂၢမ်း တၵ်ႉၼၢႆ ၵႂႃႇ တီႈ ပရီႇသီးလႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၵုလႃႉ၊ၶဝ် ၽူဝ်မေး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ဢေႃးၼေႇသိၽေႃး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ဢေးရတ်ႉတု၊ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊လႄႈ တရေႃႇၽိမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ယူႇ လီ လႄႈ ၵဝ် ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵိုတ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း မိလိတ်ႉ၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၶတ်းၸႂ် မႃး ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶဝ်ႈ ၶိင်ႇၵတ်း ၼႆႉ တႃႉ။ ဢုပုလု၊ပုတေႇ၊လိၼု၊ၵလေႃးတိ၊တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ တင်းလၢႆ၊ၽၢၵ်ႇ ၵႂၢမ်း မႅတ်ႈတႃႇ မႃး ပုၼ်ႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ 22ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\