Acts 12

1ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊တႄႇၸႃႉ၊ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ တဵၵ်းငႅၼ်း ၵူၼ်း ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ဢဝ် လၢပ်ႇ ၽၼ်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ပီႈဢၢႆႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ တၢႆ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း သမ်ႉ တိဢဝ် ပေႇတရု၊ (ၼႂ်း ဝၼ်း ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႃး ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ) ဢေႃႈ။- 4ဝၢႆး လင် မၼ်း တိဢဝ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ဢဝ် ပေႇတရု၊သႂ်ႇ ထွင်ႇ ဝႆႉ လႄႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း သီႇ ၸုမ်း၊ဢၼ် ယေႈ ၸုမ်း မီး သီႇ ၵေႃႉ ပႂ်ႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၸႅတ်ႈထၢမ် မၼ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဝၢႆး ပွႆး ပသၶႃႇ၊ဢေႃႈ။- 5ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ ပေႇတရု၊လႆႈ ၶမ် တူၵ်းထွင်ႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် သူးတွင်း ပထၼႃႇ၊တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ 6ၼႂ်း ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ထိုင် ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊တၵ်း ဢဝ် ပေႇတရု၊ဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ပေႇတရု၊ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၼႂ်း ဝူင်ႈၵၢင် ၵူၼ်း ပႂ်ႉ သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း သွင် သဵၼ်ႈ မတ်ႉ ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် တူၵ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႈ ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ထွင်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ဢၼ်လႅင်း ထွင်ႇ ႁိူဝ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း ထွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ တူပ်း ႁူဝ်မႃႇ ပေႇတရု၊ပူၵ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း တိုၼ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉ ၽႂ်း ၽႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လွတ်ႈ တူၵ်း မိုဝ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ၵူၺ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 8မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁတ်ႉ သၢႆ ဢႅဝ် မႂ်း လႄႈ တိုဝ်း သွၵ်းတိၼ် မႂ်း တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼုင်ႈ သိူဝ်ႈ ယၢဝ်း မႂ်း လႄႈ ၸွမ်း ၵဝ် မႃး တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 9ပေႇတရု၊ၸွမ်း မၼ်း ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ ၵႂႃႇ ယူႇ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ဝႃႈ ပဵၼ် တႄႉတႄႉ လႄႈ ယင်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပူၼ်ႉ သေၵူၼ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၸုမ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ သမ်ႉ ပူၼ်ႉ ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ယၢမ်း ၸုမ်း တီႈ သွင် သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၽၵ်းတူ လဵၵ်း တီႈသုတ်း ပုၼ်ႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ ယူႇ လၢႆ လၢႆ ၽုၺ်ႇ ဝႆႉ ၵူၺ်း မၼ်း လႄႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်း တၢင်း သဵၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ၊ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် သေ ၵႃႈတီႈ ပေႇတရု၊ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 11ပေႇတရု၊ႁု တူဝ် မႃး လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် လႆႈ ႁု ဝႃႈ ပဵၼ် တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၽြႃး ပွႆႇၸႂ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊မႃး ၵႄႇသႄႇ ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် သေ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵႃႈတီႈ ၵဝ် ၵူႈ ၸိူဝ်း ၵူႈ ပိူင် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁု တူဝ် မႃး လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယဝ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵႂႃႇၸူး ႁိူၼ်း မႃႇရိ၊ဢၼ် ပဵၼ် မႄႈ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ ဢၼ် တၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊မႃႇၵု၊ၼၼ်ႉ လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၸုတုမ် ၵၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ယူႇ ဢေႃႈ။- 13ပေႇတရု၊တွႆႇ ၽၵ်းတူ ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ ရူဝ်းတေႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် သၢဝ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၶဝ်၊မႃး တူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မၼ်း တွင်း သဵင် ပေႇတရု၊လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ ၽႅဝ် ၼၼ်ႉ ယင်း ဢမ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၼ် လႄႈ ၶိုၼ်း လႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊မႃး ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ၽၵ်းတူ ယူႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ယင်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယွင်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ တႄႉတႄႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပေႇတရု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 16ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ ပေႇတရု၊တွႆႇ ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၶဝ် ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ႁၼ် မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 17မၼ်း ၵေႃႈ ၼႄ မိုဝ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊ဢဝ် မၼ်း ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ မႃး ၼၼ်ႉ တီႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တီႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊တင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်ႇတီႈ သေ ဢေႃႈ။ 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း မႃး ၸိုင်၊ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၵၼ် ဢူၼ် မေႃး ယူႇ လူၺ်ႈ၊ပေႇတရု၊ႁၢႆ ၵႂႃႇ တၢင်း လႂ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 19ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၵေႃႈ ပူင်ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ သွၵ်ႈႁႃ သေၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ်။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ် ပႂ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၸီႇယၢင်ႇ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် တၢႆ ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊မိူင်း ယုတႃႉ၊ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။ 20ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၶႂ်ႈၸႃႉ တေႃႇ ၵူၼ်း ဝဵင်း တုရု၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊တင်းလၢႆ လႄႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉၵၼ် ၵႂႃႇၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶဝ်ႈ ၸူး ဢမၢတ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ လတ်ႉတု၊ဢွၼ်တၢင်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸွႆႈ လၢတ်ႈ ၶျေႃးဝွၼ်း ပၼ် ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸင်ႇ ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၸဝ်ႈၽႃႉ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မိူင်း ၶဝ် ၶိုၼ်း လီ ၵၼ် မႃး ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 21ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၶဵၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ႁေႇရူတ်ႈ၊ၼုင်ႈ မႆ ၶူဝ်းၼုင်ႈ ၶုၼ် သေလႄႈ ၼင်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း တေႃႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 22ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပၢဝ်ႇသေႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "သဵင် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သဵင် ၵူၼ်း။ ပဵၼ် သဵင် ၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈၽႃႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ထုပ်ႉၼၢၵ်ႈ မၼ်း တူၵ်း ၵမ်းလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊ၼွၼ် သႆႉၵိၼ် မၼ်း လႄႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 24ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ ၽႄႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ဢေႃႈ။ 25ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း သေႃးလု၊ၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊မႃႇၵု၊ၸွမ်း ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\