Acts 14

1ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ၶဝ်ႈ ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ထၢၼ်ႈပေႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶႂ်ႈၸႃႉ တေႃႇ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုင် ၼႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ် ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵေႃႈ၊ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁေႃး လွင်ႈ ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ၊ဢၼ် ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 4ၵူၼ်း ဝဵင်း တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တႅၵ်ႇ ၽႄ ဢွၵ်ႇ ပဵၼ် သွင် ၸုမ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၽွမ်ႉၵၼ် တင်း ၶုၼ် ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ လႄႈ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈ တၢႆ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁုႁၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊တင်း ဝဵင်း တေႇရပေႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း လူင် ၼႂ်း မိူင်း လုၵေႃးၼိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 7ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 8ၼႂ်း ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း တိၼ် ဢမ်ႇလီ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ မၼ်း မႃး လႄႈ ဢမ်ႇ ပႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 9မၼ်း ၼင်ႈ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ယႅၵ်ႉ တူၺ်း မၼ်း ၸေးၸေး လႄႈ ႁုႁၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ လႆႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 10လၢတ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "လုၵ်ႉၸုၵ်း သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉၸုၵ်း ပႆ ၵႂႃႇ ပႆ မႃး ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ လုၵေႃးၼိ၊ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ႁၢင်ႈ ၵူၼ်း သေလႄႈ ၵျွ မႃး ၸူး ႁဝ်း ယဝ်ႉ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 12တီႈ ပႃႇၼပႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၶဝ် ပၼ် ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၽြႃး ၸုသႃႉ၊ဝႃႈၼႆ လႄႈ တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼမ် ၼမ် ၸိုင်၊ၶဝ် ႁွင်ႉဝႃႈ ၽြႃး ႁိူဝ်ႇမိ၊ဢေႃႈ။- 13ၸဝ်ႈ သၢင်ႇၶႃႇ ၽြႃး ၸုသႃႉ၊ၶဝ်၊ဢၼ် ၵျွင်း ဝၢတ်ႈ ၶဝ် ၵူၺ်း မီး ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း မူႇၵူၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ ဢဝ် ၶူဝ်းလူႇ ဢၼ် ပဵၼ် ဝူဝ်း တင်း မွၵ်ႇ ယႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ဝဵင်း ဢေႃႈ။ 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၵ်ႉ သိၵ်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 15ပၢဝ်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ သူ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း မႃး ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဝၢႆႇ ပႅတ်ႈ သေ မဵဝ်း ဢၼ် လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ မႃး ၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၸႃႉၸဵမ် ၵၢင်ႁၢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လိၼ်မိူင်း၊ၼမ်ႉ သမ်ႇမုၵ်ႈတြႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ၸၢတ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ပူၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ႁဵတ်း ၼႄ သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၽူၼ် လုၵ်ႉ တီႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တူၵ်း လူင်း မႃး လႄႈ ပၼ် မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈ ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဢုတု ဢၼ် သၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ဢေႃႇၸႃႇ တၢင်းၵိၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ လႆႈ ၸူမ်း ပျေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ထၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸမ် တေ ဢမ်ႇ ပႄႉ ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် တၵ်း ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ တီႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ။ 19ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊မိူင်း ပိသိတိ၊တင်း ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ၊မႃး လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ထၢင်ႇ မၼ်း တၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ဝဵင်း ဢေႃႈ။- 20ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လွမ်ႉႁွပ်ႈ မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လုၵ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ ဝဵင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း တေႇရပေႇ၊သေ ဢေႃႈ။ 21သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ပႃႇၼပႃႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ၊ၼႂ်း ဝဵင်း တေႇရပေႇ၊လႄႈ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ်ႈ ပဵၼ် တပႄးၸဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊ၸူး ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ မိူဝ်း ၸူး ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊မိူင်း ပိသိတိ၊ဢေႃႈ။- 22ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မၼ်ႈၶိူင်ႇ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼမ်ၼႃႇ သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 23ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၶၢၼ်း ဝႆႉ ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵမ်သိၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သူးတွင်း ႁဵတ်း ပထၼႃႇ သေလႄႈ ဢဝ် ၶဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ၶဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 24ဝၢႆးသေ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ မိူင်း ပိသိတိ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ မိူင်း ပမ်ႇပုလိ၊ဢေႃႈ။- 25တီႈ ၼၼ်ႈ၊သွင် ၶႃ ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ပေႇရၵေႇ၊လႄႈ လူင်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း ဢတ်ႉတလိ၊ဢေႃႈ။- 26ၶဝ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး မိူဝ်း ၵႂႃႇ တီႈ ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊တီႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢၢပ်ႈ ဝၢင်း ၼႂ်း ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ႁဵတ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် သေယဝ်ႉ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် သေလႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် ၽၵ်းတူ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ၶဝ် ယူႇ လူၺ်ႈ တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁိုင် ၼႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\