Acts 16

1သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တေႇရပေႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊ဢေႃႈ။ တီႈ ၼၼ်ႈ၊မီး ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တိမေႃးသေႇ၊ဢေႃႈ။ မႄႈ မၼ်း ပဵၼ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢေႃႈ။ ပေႃႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 2မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး သရေႇ ၼႂ်း ၵႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ၊ဝဵင်း လုတ်ႉတရႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်း ဢိၵေႃးၼိ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶႂ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၸွမ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ၸင်ႇ ႁဵတ်း မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢၼ် မီး တီႈ ၼၼ်ႈ၊ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈ တိမေႃးသေႇ၊ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႄႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ယူႇ တီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၶိုင် ပွင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် တႄႇ ဝႆႉ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ လႄႈ ၵူၼ်း ၶဝ်ႈ မႃး ၵေႃႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၼမ် မႃး ၵိုၼ်း မႃး ၵူႈဝၼ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ 6ၶဝ် လႄႇ ၵႂႃႇ ၼႂ်း မိူင်း ၽရုၵိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း မိူင်း ၵလႃႇတိ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ လႅၼ် လိၼ်မိူင်း မုသိယႃႉ၊လႄႈ ၶဝ် ဢၢင်ႈ တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ပိသုၼိ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ ၶဝ်။- 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ဝဵင်း မုသိယႃႉ၊လူင်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထရေႃး၊သေ ဢေႃႈ။- 9ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊လႆႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၸုၵ်း ယူႇ သေလႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶၢမ်ႈ မႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၼႆႉ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်းၶႃႈ သေၵမ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊လႆႈ ႁၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ် ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃး ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ႁႅၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ 11ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထရေႃး၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵုၼ် သမေႃးထရိတ်ႉ၊လႄႈ ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ သမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဝဵင်း ၼႃႇပေႃးလိ၊ဢေႃႈ။- 12လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သမ်ႉ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝဵင်း ၽိလိပ်ႉပိ၊ဢၼ် ပဵၼ် ဝဵင်း လူင် တီႈ ဢိူင်ႇ ၼိုင်ႈ၊ၼႂ်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊လႄႈ သမ်ႉ ပဵၼ် ဝဵင်း ဢၼ် ရူဝ်းမႃႉ၊ၶဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 13ၼႂ်း ဝၼ်းၵမ်သိၼ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ၊ႁိမ်း ၽင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈ တီႈ ဢၼ် ႁဝ်း ထၢင်ႇ တၵ်း မီး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸုတုမ် လႄႈ ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ႁဝ်း ၼင်ႈ လႄႈ ဢုပ်ႇၵုမ် မႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸုတုမ် ယူႇ တီႈ ၼၼ်ႈ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး လုတိ၊မႄႈယိင်း ဝဵင်း သွႃႇတီႇရေႇ၊ၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းလဵင်း ဢၼ် လႅင်ၵမ်ႇ ယူႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ထွမ်ႇဢဝ် တြႃး ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ဝၢႆးသေ မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း တင်းလၢႆ၊ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁွင်ႉ ပၢင်း ႁဝ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး သူ ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ၸိုင်၊မႃး ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸူဝ်း ဢဝ် ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 16ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း တိုၵ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ဢၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶႃႈ မႄႈယိင်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽီ ၶဝ်ႈ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁေႃး လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ မၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ငိုၼ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႄႉ ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 17မၼ်း ၸွမ်းလင် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ႁဝ်း လႄႈ ႁွင်ႉ ပၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ သေႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် သုင် ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း တြႃး ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၼမ်ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊မီး ၸႂ် ဢၼ် သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇ ဝၢႆႇၼႃႈ လႄႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၽီ ၼၼ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵႂႃႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၽီ ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 19ၸဝ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ တေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိၼ် ၸွမ်း မၼ်း ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တိဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊လႄႈ တိုတ်ႉၸၼ် ၵႂႃႇၸူး တီႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ ၵႃႈတီႈ ပၢင်တုမ် ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢေႃႈ။- 20ၶဝ် ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် တႅပ်းတတ်း တြႃး ၶဝ် လႄႈ လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႄႈ ၸၢင်ႈ ယႃႉယုၵ်ႉ ဝဵင်း ႁဝ်း ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 21ၶဝ် သွၼ်ပၼ် ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ထုင်း ဢုပတေႇ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ရူဝ်းမႃႉ၊လႄႈ ထုင်းၸၢမ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် လႆႈ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း လႆႈ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 22မူႇၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း သီႇလႃႉ၊ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထွတ်ႇ ပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢိၵ်ႇတင်း သီႇလႃႉ၊လႄႈ သိၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပၼ် ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ၶွၼ်ႉ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ဝၢႆးသေ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶင် ၶဝ် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ လႄႈ ပၼ် ဢမိင်ႉ တီႈ ထွင်ႇမူး ႁႂ်ႈ ၶတ်း ၽၵ်းတူ ဝႆႉ ၼႅၼ်ႈ ၼႅၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမိင်ႉ ၼၼ်ႉ၊ထွင်ႇမူး ၵေႃႈ ဢဝ် ၶဝ် ၶင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁွင်ႈ တၢင်းၼႂ်း လႄႈ သႂ်ႇ ထၢင်ႇ တိၼ် ဝႆႉ သေ ဢေႃႈ။ 25မိူဝ်ႈ ထိုင် ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊သူးတွင်း ႁဵတ်းၵႂၢမ်း ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းထွင်ႇ တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ထွမ်ႇ ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 26မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢိင်ႇသၼ်ႇ ပဵၼ် မႃး ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ တိၼ် ထွင်ႇ ၵေႃႈ သၼ်ႇၶွၼ်း ဝႆ ဢေႃႈ။ ၽၵ်းတူ ထွင်ႇ ၵႃႈမီး ၵေႃႈ ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း လုတ်ႈ တူၵ်း သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်းထွင်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 27ထွင်ႇမူး ၼၼ်ႉ တိုၼ်ႇ မႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁၼ် ၽၵ်းတူ ထွင်ႇ ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵူၼ်းထွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ မူတ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ လႄႈ ထွတ်ႇ လၢပ်ႇ ဢၢင်ႈ တၵ်း တႅင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆ ဢေႃႈ။- 28ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ၵိဝ်သဵင် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ ႁဵတ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေၵမ်း။ ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ထွင်ႇမူး ၼၼ်ႉ၊ၸင်ႇ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢဝ် ၽႆး ၵၢၼ်ႈၶႄႈ မႃး သေယဝ်ႉ၊လႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ သၼ်ႇသၼ်ႇသၢႆသၢႆ ယူႇ သေလႄႈ ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း တိၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ဢေႃႈ။- 30ႁဵတ်း ၼၼ် လႄႈ မၼ်း ဢဝ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ မႃး သေယဝ်ႉ ထၢမ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ၶဝ် ၵေႃႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မႂ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မႂ်း၊တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈ မၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၵႃႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မၼ်း သေလႄႈ၊- 33ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၼႃႇရီႇ ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ထွင်ႇမူး သုၵ်ႈ ပၼ် ႁွႆး ၸဵပ်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။- 34ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ပၢင်း ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း မၼ်း သေလႄႈ ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း တင်းလၢႆ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 35မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ဢၼ် တႅပ်းတတ်း တြႃး ၶဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၶဝ် မႃး ပႃး တင်း ဢမိင်ႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ပွႆႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လွတ်ႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 36ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ထွင်ႇမူး လၢတ်ႈ တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶုၼ် တင်းလၢႆ ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ႁႂ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ သူ ၸဝ်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လႆႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ သေၵမ်း ၶႃႈ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 37ၵူၺ်းၵႃႈ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ၼႆႉ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ၵႃႈသင် လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မူႇၵူၼ်း ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ယဝ်ႉ။ ႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢေႃႈ။ ယင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၶႂ်ႈ လွမ် ပွႆႇ ဢွၵ်ႇ တဵတ်ႇတဵတ်ႇ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶုၼ် တႅပ်းတတ်း တြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 38ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ထိုင် ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ဢၼ် တႅပ်းတတ်း တြႃး တင်းလၢႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 39ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ မႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶျေႃးဝွၼ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 40ၶဝ် ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ထွင်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း လုတိ၊သေယဝ်ႉ၊ထူပ်း ႁၼ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\