Acts 17

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊သိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ဢမ်ႇၽိပေႃးလိ၊တင်း ဝဵင်း ဢႃႇပေႃႇလေႃႇၼိ၊လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊တီႈ ဢၼ် မီး ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး သေယဝ်ႉ၊တီႈ ၼၼ်ႈ ဝၼ်းၵမ်သိၼ် သၢမ် သိၼ် တဵမ်တဵမ်၊မၼ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢုပ်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ၊- 3ၽုၺ်ႇၼႄ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ မၼ်း သေလႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃး လၢတ်ႈၼႄ သူ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ လႅင်း လႅင်း ဢေႃႈ။- 4ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 5ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း သီႈၵေႉႁေႈတႃ သေလႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် မဝ်မၢင် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢၼ် မီး ၸွမ်း တႃႈ ၸွမ်း တၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ တင်ႈ ႁဵတ်း မုၵ်ႉ ႁဵတ်း ၸုမ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁဵတ်း ဢူၼ် ႁဵတ်း မေႃး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၵႂႃႇ ယႃႉ ႁိူၼ်း ယႃႇသုၼ်ႇ၊သွၵ်ႈႁႃ သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ တိုတ်ႉၸၼ် ဢွၵ်ႇ ၸူး ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထူပ်း ႁၼ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တိုတ်ႉၸၼ် ယႃႇသုၼ်ႇ၊တင်း တပႄးၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ဝဵင်း လႄႈ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယႃႉ ၵဝ်း ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ။- 7ယႃႇသုၼ်ႇ၊ၵေႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊သၢၼ် ၶတ်း ဢုပတေႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မီး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တၢင်ႇ ပႃး ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ယႃႉယုၵ်ႉ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸု ဢၼ် တုမ် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ ဝဵင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႂ် ဢဝ် ငိုၼ်း တီႈ ယႃႇသုၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွႆႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 10ၼႂ်း ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ပွႆႇၸႂ်ႉ သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း သီႇလႃႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ပေႇရိ၊ပုၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵျူး၊ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 11ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၸႂ်လီ သေၵူၼ်း ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊လႄႈ ၶဝ် ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ထွမ်ႇဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၵူႈဝၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 12ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး သရေႇ ၼႃႈ တႃ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၵရိၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ယင်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ပေႇရိ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် သမ်ႉ မႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ သူင်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇၸူး ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၵမ်းလဵဝ် ဢေႃႈ။ သီႇလႃႉ၊တင်း တိမေႃးသေႇ၊ၸမ်ႉ၊ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ တီႈ ဝဵင်း ပေႇရိ၊ဢေႃႈ။- 15ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸွမ်း သူင်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝဵင်း ဢႃႇထိၼ်ႇ၊လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊သင်ႇ ဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ တီႈ သီႇလႃႉ၊တင်း တိမေႃးသေႇ၊ၸဵဝ်း ၵႂႃႇ ၶိုတ်း ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ 16ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ယင်း ပႂ်ႉထႃႈ သီႇလႃႉ၊တင်း တိမေႃးသေႇ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢႃႇထိၼ်ႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁၼ် ဝဵင်း ၼၼ်ႉ တဵမ် ဝႆႉ တင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ မၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မႆႈၸႂ် ၵွပ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်း တိူင်ႇပၢင်ႇ လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၵၢင် ၵၢတ်ႇ ၵေႃႈ မၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵၢႆ ၵႂႃႇ ၵၢႆ မႃး ၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။- 18သြႃႇ ၵိူင်း ဢေးပိၵုရု၊ၶဝ် တင်း သြႃႇ ၵိူင်း သတေႃးဢိၵ်ႉ၊ၶဝ် ၵေႃႈ မႃး လၢတ်ႈ ၶဵင်ႇ ၵၼ် တင်း မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ လွင်ႈ ၼႆႉ၊တၵ်း ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ဝႃႈ၊ "မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၽြႃး တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇ မိူင်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၽိတ်ႈပၢင်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵွင်း ပၢင်ၵုမ် ဢႃႇရေႇ၊သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊- 20"ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ႁု ထုင်းတြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ဢၼ် မႂ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မၢင် ၶေႃႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁု တွၼ်ႉ ငိၼ်း သေပွၵ်ႈ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ႁု ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢႃႇထိၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶႅၵ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၶႂ်ႈ မွၵ်ႇ ၶႂ်ႈ လၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ ၶႂ်ႈ ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မႂ်ႇ ယူႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း သုတ်းဝၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 22သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ လုၵ်ႉၸုၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင် ပၢင်ၵုမ် ဢႃႇရေႇ၊သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢႃထိၼ်ႇ၊ၶဝ်႟။ ၵဝ် လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ၸၢင်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ႁႃ ၽြႃး တြႃး၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပႆ ၸွမ်း တၢင်း လႄႈ လူတူၺ်း တီႈ ဢၼ် သူ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ထူပ်း ႁၼ် ၶဵင်ႇ ၽြႃး ဢၼ် ၼိုင်ႈ၊တႅမ်ႈ သႂ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ပုၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈၼႆ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သူ ယင်း ဢမ်ႇ ႁု လႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၵဝ် တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 24ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ၸႃႉၸဵမ် လေႃးၵထၢတ်ႈ တင်း ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၼ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ဢၼ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း။- 25ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ၸီႇဝႃႉ ဢသၢၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ထူၺ်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈမီး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 26မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈၶိူဝ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် တႅပ်းတတ်း ဝႆႉ လႄႈ သင်၊တီႈ ယူႇ တီႈ သဝ်း လႅၼ်လိၼ် ဢၼ် ၶၼ်ႈ ဝႆႉ ၶႅၼ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ သင်၊တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈမၢႆ ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 27မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵူၼ်း ႁဝ်း တၵ်း ၸၢမ်း ႁႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မီး လွင်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈၶႄး တၵ်း ထူပ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၵႆ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 28မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ထုင်း ၵႂၢမ်း မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ၼႆႉ လိပ်း ယူႇ၊တူင်ႉၼိုင် ယူႇ၊ပဵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ သင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် သြႃႇ လၢင်ႇၵႃႇ သူ ၸၢပ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 29ၸွမ်း လူၺ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ထၢင်ႇ ၸႃႇတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၵၼ် တင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၶမ်း၊ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ငိုၼ်း၊ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ဢဝ် တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၶႆႈၸႂ် လႄႈ တွင်ႈ ႁဵတ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ။- 30ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢမု၊ၸွမ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် သူ တႃႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 31လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶဵၼ်း ဝၼ်း ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ၊ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် လီ ယုမ်ႇ၊တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 32မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ငိၼ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶူဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼႆႉ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 33သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 34ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸပ်းၸွမ်း ၵႃႈတီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ပႃး တယေႃႇၼုသိ၊ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း မူႇ ပၢင်ၵုမ် ၵွင်း ဢႃႇရေႇ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တမႃႇရိ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\