Acts 18

1လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢႃႇထိၼ်ႇ၊လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ဢေႃႈ။- 2တီႈ ၼၼ်ႈ၊မၼ်း ထူပ်းၺႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၵုလႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸႃႇတိ မိူင်း ပုၼ်ႇတု၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ပေႃး ႁိုင် ပႃး ဢဝ် တင်း မေး မၼ်း ပရီႇသီးလႃႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢိတလီႇ၊မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵလေႃးတိ၊မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၵ်ႇ မိူင်း ရူဝ်းမႃႉ၊ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊- 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် ယဵပ်ႉ မူဝ်းၵႃႇ လဵင်ႉ တွင်ႉ မိူၼ် ၵၼ် လႄႈ ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ၸွႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶဝ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 4မၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ် လၢတ်ႈၸႃ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ၵူႈ သိၼ် ယူႇ လႄႈ ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊တင်းလၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။ 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် သီႇလႃႉ၊တင်း တိမေႃးသေႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶတ်းၸႂ် ႁေႃးတြႃး ယူႇ သုတ်းဝၼ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လႄႈ သႄႉသွမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း သၼ်ႇ ပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ မၼ်း ၼႄ လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁဵတ်း ၶတ်း ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼႆႉ သူ တၵ်း လႆႈ တၢႆ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ၵၢင်းလွတ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တင်းလၢႆ ၵူၺ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ တိတုယုသတု၊ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁိူၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၸပ်း ၵၼ် ဝႆႉ တင်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး ဢေႃႈ။- 8ၵရိပု၊ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၵေႃႈ၊လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢေႃႈ။ 9ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ပေႃႇမႃး လၢတ်ႈ တေႃႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၼႂ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ယႃႇပေ ၵူဝ်။ ယႃႇပေ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ။ ႁေႃးလၢတ်ႈ တႃႉ။- 10ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မႂ်း ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၽေး သႂ်ႇ တီႈ မႂ်း လႆႈ။ ၼႂ်း ဝဵင်း ၼႆႉ၊မီး ၵူၼ်း ၵဝ် ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊ပီ ပၢႆ ႁူၵ်း လိူၼ် တဵမ်တဵမ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶုၼ် ၵႃႇလီႇဢူဝ်ႇ၊လႆႈ ဢရႃႇ ၶုၼ် ၸွမ် မိူင်း၊မိူင်း ဢၶႃႇယႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၸုတုမ် ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် တိဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊သေလႄႈ ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ လုမ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊- 13လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼႆႉ၊တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း ဢုပတေႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ပိုတ်ႇ ပၢၵ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶုၼ် ၵႃႇလီႇဢူဝ်ႇ၊လၢတ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢူဝ်း ၵူၼ်း ၵျူး၊ၶဝ်႟။ ပေႃး ပဵၼ် ဢမု ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢမ်ႇၼၼ် ဢမု ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သူ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် သူ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၽႃႇသႃႇ တြႃး သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ထုၵ်ႇလီ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် ႁႂ်ႈ ယဵၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 16မၼ်း လိုပ်ႈ ႁေႃႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ပလၢင်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ် တိဢဝ် သွတ်ႇသၼိ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပလၢင်ႇ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တီႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ၵႃႇလီႇဢူဝ်ႇ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢယေး သေ ဢိတ်း လႄႈ ယူႇ ဢေႃႈ။ 18ဝၢႆးသေ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ယူႇ ႁိုင် ၼႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊တၵ်ႉၼၢႆ ၵၼ် တင်း ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ပႃး ဢဝ် ပရီႇသီးလႃႇ၊တင်း ဢႃႇၵုလႃႉ၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး မိူင်း သီးရီးယႃး၊ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢမ်ႇ ပႆႇ ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵိၼ်ႇၶျေႇ၊ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ထႃႁူဝ် ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ တိူင်ႇ ၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁႂ်ႈ ပရီႇသီးလႃႇ၊တင်း ဢႃႇၵုလႃႉ၊ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊မၼ်း ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး သေလႄႈ ဢုပ်ႇၵုမ် လၢတ်ႈၸႃ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 20ၵူၼ်း ၵႃႈ၊တီႈ ၼၼ်ႈ တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ မၼ်း ယူႇ ႁမ်ႉ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ထႅင်ႈ သေၵေႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ်။- 21မၼ်း သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း သမ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး ၸူး တီႈ သူ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။ 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ၵေႇသရိ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊လႄႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၵၼ် တင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊မိူဝ်း ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ဢၼ်ႇတိဢူၵ်ႉ၊သေ ဢေႃႈ။- 23ဝၢႆးသေ မၼ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ႁိုင် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၵလႃႇတိ၊တင်း မိူင်း ၽရုၵိ၊ၶဝ်ႈ မိူင်း ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း ၼိုင်ႈ၊တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း တပႄးၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢေႃႈ။ 24မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇပေႃးလု၊ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ဝဵင်း ဢႃႇလေႇၸၼ်ႇတရီးယႃး၊ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ဢေႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် မေႃ လၢတ်ႈ မေႃ ၸႃ လႄႈ ႁု မေႃ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 25မၼ်း ယၢမ်ႈ သွၼ် ဢဝ် ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ်၊လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊မၼ်း ႁု လွင်ႈ တြႃး ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢၼ် သြႃႇ ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊သွၼ်ပၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 26မၼ်း ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ်၊ၼႂ်း ၸရွပ်ႈ ႁေႃးတြႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇၵုလႃႉ၊တင်း ပရီႇသီးလႃႇ၊လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁွင်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၶဝ် လႄႈ သွၼ်ပၼ် ၽႃႇသႃႇ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၸေးၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 27ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇပေႃးလု၊ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇၸူး မိူင်း ဢႃႇၶႃႇယႃႉ၊လႄႈ တပႄးၸဝ်ႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊မၼ်း ၸွႆႈထႅမ် တပႄးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉ ဝႃႈ ဝႃႈ ဢေႃႈ။- 28ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း တွပ်ႇထဵင် ႁႅင်း လႄႈ ပႄႉၼႅင်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင် တြႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\