Acts 20

1ဝၢႆးသေ တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ ဢူၼ် မေႃး ထၢတ်ႇယဵၼ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁွင်ႉ ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸုတုမ် ၵၼ် သေလႄႈ၊တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ သင်ႇ လၢတ်ႈ ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၸူး မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ပုၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။- 2မၼ်း လႄႇ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၼႂ်း မိူင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း တြႃး ၼမ်ၼႃႇ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၶဝ် သေယဝ်ႉ၊ၸင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢႃႇၶႃႇယႃႉ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 3တီႈ ၼၼ်ႈ ယူႇ ႁိုင် သၢမ် လိူၼ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢၢင်ႈ တၵ်း ၶၢမ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း သီးရီးယႃး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁု ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵျၢမ်ႇပွင် ႁဵတ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ၶိုၼ်း ပိၼ်ႇၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈ မိူဝ်း ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 4ၸႃႉၸဵမ် သေႃးပတရု၊လုၵ်ႈၸၢႆး ပုရု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ပေႇရိ၊ဢႃႇရိတ်ႉတႃႇၶု၊တင်း သေးၶုၼ်ႇတု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ၵႃႇယု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း တေႇရပေႇ၊တုၶႅၵ်ႉ၊တင်း တရေႃႇၽိမ်ႇ၊ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇသိ၊တင်း တိမေႃးသေႇ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၵႂႃႇ ၸွမ်း ပႆ ၸွမ်း သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်း လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထရေႃး၊ဢေႃႈ။- 6ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ဝၢႆး ပွႆး ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႃး ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၽိလိပ်ႉပိ၊ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇ ႁိုင် ႁႃႈ ဝၼ်း ၸင်ႇ ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၵၼ် တင်း ၶဝ်၊ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ထရေႃး၊လႄႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပၢတ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 7ၼႂ်း ဝၼ်း ၸၼေႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၸုတုမ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ဝိတ်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ဢေႃႈ။ ၸွမ်း လူၺ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ ၵၼ် ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တဵင်ႈၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 8ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၼိူဝ် ႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉ ၼိူဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵွၵ်းၽႆး တႆႈ ဝႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢုတုၶု၊ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ႁူးလၢင်းတဵၼ် လႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢုတုၶု၊ငဝ် ၼွၼ်း ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ၼွၼ်းလပ်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ပိၼ်ႈ တူၵ်း ႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉ သၢမ် ထၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇ ဢုမ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 10သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵေႃႈ၊လူင်း ၵႂႃႇ လႄႈ ဢဝ် တူဝ် မၼ်း ဢူပ်ႉၸပ်း သေ ၵွတ်ႇ မၼ်း ဝႆႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ယႃႇပေ မႆႈၸႂ် တူၵ်းၸႂ် ၵၼ်။ ၸႂ် မၼ်း ယင်း မီး ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵိၼ် လႄႈ ဝၢႆးသေ ႁေႃးလၢတ်ႈ ႁိုင် ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူင်းလႅင်း သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 12ၶဝ် ၸင်ႇ ဢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယင်း လိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ မိူဝ်း ၵႂႃႇ လႄႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် သၢၵ်ႈသႃႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 13ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇၸူး ဝဵင်း ဢတ်ႉသု၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ဝႄႉ ႁပ်ႉ ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပႆ တိၼ် ၵႂႃႇ တၢင်း လွႆ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁဝ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ထူပ်း ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢတ်ႉသု၊ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁပ်ႉ ဢဝ် မၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း မိတုလိၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 15ႁဝ်း ၸင်ႇ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ႁိမ်း ၵုၼ် ၶီးဢု၊သေယဝ်ႉ၊ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် သမု၊လႄႈ သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ႁိမ်း ၸဵင်ႇ လႅမ်၊ၵုၼ် ထရေႃႇၵုလိ၊ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း မီးလိတ်ႉ၊သေ ဢေႃႈ။- 16သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ၵိုတ်း ၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ႁိုင် ၼႃႇ လႄႈ ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဝႄႈ ပူၼ်ႉ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊မၼ်း ၶႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၼႂ်း ဝၼ်း ပွႆး ပဵၼ်ႇတေႇၵုၵ်ႉတေႇ၊ဢေႃႈ။ 17သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း မီးလိတ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ဢေႃႈ။- 18မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁွတ်ႈမႃး တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸႃႉၸဵမ် ဝၼ်း ဢၼ် တိၼ် ၵဝ် မႃး ယဵပ်ႇ လိၼ်မိူင်း ဢႃႇသိ၊တေႃႇ ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸိုင်၊သူ ႁု ဢေႃႈ။- 19ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ပွင် ဢၵျူဝ်း သူ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵႃႈၼႂ်း ပၢင် ၵူၼ်း ၸု ၵူၼ်း တုမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း သူ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 21ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸိုင်၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၶဝ် မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 22တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉ ၵဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မႃး တီႈ ၵဝ်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု။- 23ဢၼ် ၵဝ် ႁု ၸမ်ႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် သတိ တီႈ ၵဝ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶင် ၼႂ်း ထွင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တုၵ်ႉၶႃႉ ၶၢၼ်ၸႂ် ပႂ်ႉထႃႈ ၵဝ် ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ၵူဝ် လႄႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ သေလၢႆ ဢသၢၵ်ႈ ၵဝ်။ ၵဝ် ၵူၺ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ် ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸႂ်ႉ ၵဝ် ႁဵတ်း၊ဢၼ် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ လွင်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆႉ၊တၵ်း ပျေႉၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ 25"ၵဝ် လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ ၵဝ် ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၼႂ်း သူ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လွင်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၸိၼႄး တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ယဝ်ႉ။- 27လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ဝႄႈ လႄႈ ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တီႈ သူ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ။- 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ ပႃး တင်း သမႃႇ သတိ လႄႈ ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽုင် သူဝ်း တင်း ၽုင်။ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ လုမ်းလႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လဵင်ႉ ထိင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၶွင် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 29ၵဝ် ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ဝၢႆးသေ ၵဝ် ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မႃထိူၼ်ႇ ဢၼ် ႁၢဝ်ႉ ၵျၢမ်း ၼႃႇ တင်းလၢႆ၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢဵတ်းလူ ၽုင် သူဝ်း တင်းလၢႆ လႄႈ တၵ်း ၶဝ်ႈ မႃး ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။- 30ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ပႅတ်ႉလႅၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် တပႄးၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၸွမ်းလင် ၶဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပႃး တင်း သတိ ပႂ်ႉ ယူႇ တႃႉ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၼမ်ႉတႃ တူၵ်း ယူႇ လႄႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ သူ၊ဝၼ်း ဝၼ်း ၶိုၼ်း ၶိုၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သၢမ် ပီ တဵမ်တဵမ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 32"ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် ဢဝ် သူ ဢၢပ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၵျေးၸူး တြႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ တႄႇႁဵတ်း သူ လႆႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မီး ပုၼ်ႈ မီး တႃႇ ၼႂ်း တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ဢေႃႈ။- 33ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈ ငိုၼ်း၊ၶမ်း၊ၶူဝ်းၼုင်ႈ တၢင်းမႆ တီႈ ၽူႈလႂ်။- 34တူဝ် သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵဝ် သွင် ၶွၼ် ၼႆႉ၊ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ တီႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႃး ၸွမ်း ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 35ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ၵဝ် ႁဵတ်း ၼႄ ဝႆႉ တီႈ သူ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် မႃႉၸႃႉ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း လႆႈ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'တၢင်း ဢၼ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ မီး ဝႆႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 36သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ သူးတွင်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။- 37ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁွင်ႉ ႁႆႈ ယူႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵွတ်ႇ ၶေႃး မၼ်း လႄႈ ၼူမ် မၼ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 38ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ငိၼ်းၽၢၼ် ၶေႃးၶူမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ် မၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၼႃႈ မၼ်း ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ၸွမ်း သူင်ႇ မၼ်း ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\