Acts 27

1မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ် ၽိတ်ႉတု၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇၸူး မိူင်း ဢိတလီႇ၊သေယဝ်ႉ၊ၶဝ် ဢဝ် သြႃႇ ပေႃးလု၊တင်း ၵူၼ်းထွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢၢပ်ႈပၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၶုၼ်သိုၵ်း ၵျူးလိယတ်ႉ၊တပ်ႉသိုၵ်း ရူဝ်းမႃႉ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ "တပ်ႉသိုၵ်း ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း" ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ႁဝ်း လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဢႃႇတရႃႉမုတ်ႉတိ၊မႃး ဢၼ် တၵ်း ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ဢႃႇရိတ်ႉတႃႇၶု၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပႃး ၸွမ်း ႁဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 3ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ႁဝ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ႁဝ်း သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၸိတုၼ်ႇ၊သေယဝ်ႉ၊ၶုၼ်သိုၵ်း ၵျူးလိယတ်ႉ၊ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ႁႃ လႄႇ ၵႃႈတီႈ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်းလဵင်ႉ ႁဵတ်း လူ ဢေႃႈ။- 4ႁဝ်း ၸင်ႇ သမ်ႉ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၵႂႃႇ သေလႄႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လူမ်း မႃး ဢမ်ႇထုၵ်ႇ သၢႆတၢင်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း လဵပ်ႈ ၸွမ်း ၵုၼ် သႆးပရၢတ်ႈ၊ၽၢႆႇ ဢၼ် လပ်ႉ လူမ်း ၵႂႃႇ လႄႈ၊- 5ၶၢမ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်း ၵိလိၵိ၊တင်း မိူင်း ပမ်ႇပုလိ၊သေယဝ်ႉ၊ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း မုရႃႉ၊မိူင်း လုၵိ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 6တီႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႉ၊ၶုၼ်သိုၵ်း ထူပ်း ႁၼ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လမ်း ၼိုင်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢႃႇလေႇၸၼ်ႇတရီးယႃး၊မႃး၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ၵႂႃႇၸူး မိူင်း ဢိတလီႇ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ဢဝ် ႁဝ်း ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 7ႁဝ်း လႆႈ ၵႂႃႇ လွႆး လွႆး ၵူၺ်း လႄႈ သဵင်ႈ ၶိင်ႇ ဝၼ်း ၼမ်ၼႃႇ၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈ ၵၼ် တင်း ဝဵင်း ၵၼိတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လူမ်းထူဝ်း မႃး ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ လႃးလႃး ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊လဵပ်ႈ ၸွမ်း ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊ၵႂႃႇ ၽၢႆႇ ဢၼ် လပ်ႉ လူမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ပူၼ်ႉ ၵုၼ် ယွၼ်ႇ သႃႇလမုၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 8ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ဢဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ႁဝ်း လဵပ်ႈ ၸွမ်း ၵုၼ် ယွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊တႃႈႁိူဝ်း လပ်ႉ လူမ်း ဢၼ် ၸမ် ၵၼ် တင်း ဝဵင်း လႃႇသေး၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9ႁဝ်း လႆႈ ၸႂ်ႉ ဢၶိင်ႇ ပႅတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ပုၼ်ႈ တၵ်း သိုပ်ႇ ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇ ၵေႃႈ မီး ၽေး ၼမ်ၼႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၵမ်သိၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ၊- 10သြႃႇ ပေႃးလု၊ၸင်ႇ ပၼ် သတိ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ပေႃး ၶၢမ်ႈ ပၢင်ႇလၢႆႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ႁုႁၼ် လွင်ႈ ဢၼ် တေ မီး ၽေး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵုၼ်ႇ သိၼ် ၶူဝ်းလဵင်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ တၵ်း သုမ်း ၸွမ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 11ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၶုၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ၶတ်း ႁၢင်ႁိူဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႃႇ သေ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တႃႈႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ သွၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ၶၢဝ်း ၶိင်ႇၵတ်း လႄႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ပၼ် သတိ ႁႂ်ႈ ဢဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေလႄႈ ၵျူဝ်းၸႃး ႁႂ်ႈ ၶိုတ်း ထိုင် ဝဵင်း ၽိၼိတ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ သွၼ်ႈ ယူႇ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ၶိင်ႇၵတ်း ၵႃႈတီႈ တႃႈႁိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တႃႈႁိူဝ်း ၽိၼိတ်ႉ၊ၸမ်ႉ၊မီး ၼႂ်း ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်း တူၵ်း ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်း တူၵ်း ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် လူမ်း တၢင်းၸၢၼ်း ပတ်ႉ မႃး လွႆး လွႆး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ထၢင်ႇ တေ ၶိုတ်း ထိုင် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၵျၢမ်ႇ ၶဝ် လႆႈ လႄႈ တိုတ်ႉ ထွၼ် ဢဝ် ၶေႃ လဵၵ်း ၶတ်း ႁိူဝ်း ဢွၵ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် လဵပ်ႈ ၸမ် ႁိမ်း ၽင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ လဵပ်ႈ ၸွမ်း ၽင်ႇ ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 14ၵူၺ်းၵႃႈ၊လူမ်း ၽိဝ် ႁုင် ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ လူမ်း ၽၢႆႇ တၢင်း ဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ၸဵင်ႇ ႁွင်ႇ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် ထူဝ်း ပတ်ႉ မႃး ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ၊- 15ထူဝ်း ပတ်ႉ သႂ်ႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး၊သမ်ႉ ပေႃး ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လူမ်း လႆႈ၊ႁဝ်း ၵေႃႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ပွႆႇ လွင်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ႁႅင်း လူမ်း သေ ဢေႃႈ။- 16ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း တိုၵ်ႉ လဵပ်ႈ ၵႂႃႇ ၽၢႆႇ တၢင်း ဢၼ် လပ်ႉ လူမ်း တီႈ ၵုၼ် ဢွၼ်ႇ ၵလေႃးတေႇ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၺႃး ၽေး ဢၼ် ယၢပ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ၵျူဝ်းၸႃး ဢဝ် ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁွႆႈ ၵွပ်ႈ ၸွမ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ လု ၸိုင်၊- 17တိုတ်ႉ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး သေလႄႈ ဢဝ် ၸိူၵ်ႈ မတ်ႉ ၸပ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဝႆႉ မၼ်ႈ မၼ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵူဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၵ်း ပၢၼ်ႉ ႁၢတ်ႇသၢႆး ႁိမ်း ၽင်ႇ မိူင်း လိပ်ႉပီးယႃး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် သိမ်းဢဝ် လၢင်းယၢၼ်း လူင်း သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး လွင်ႈ ၸွမ်း သၢႆ လူမ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 18ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် ယင်း ပတ်ႉ ထူဝ်း ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် ၵုၼ်ႇ သိၼ် ၶူဝ်းလဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိမ်ႈ တူၵ်း ဢေႃႈ။- 19ထႅင်ႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သမ်ႉ ဢဝ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ တိုဝ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိမ်ႈ တူၵ်း ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။- 20ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် ၵၢင်ဝၼ်း၊ဢမ်ႇ လႆႈ ႁၼ် လၢဝ် လၢႆ ဝၼ်း ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၽူၼ် လူင် လူမ်းလူင် ယင်း တိုၵ်ႉ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ မီး တီႈ မုင်ႈမွင်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ လွတ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ႁိုင် ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သြႃႇ ပေႃးလု၊လုၵ်ႉၸုၵ်း ၽၢႆႇၼႃႈ ၶဝ် လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ႁဝ်း ၶဝ်႟။ ပေႃး သူ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ ၵုၼ် ၵရေႇတေႇ၊မႃး ၸိုင်၊တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် လု ဢၼ် သုမ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ။- 22ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း သူ၊ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် မီး ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ယူႇ တႃႉ။ ၸၢင်ႈၶႄး ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼႆႉ တၵ်း လု သုမ်း သေၵေႃႈ၊ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ဢမ်ႇ လႆႈ လု သုမ်း ဢသၢၵ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။- 23လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိုၼ်း ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ ၵူၺ်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵဝ်၊ဢၼ် ၵဝ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ ပေႃႇမႃး တီႈ ၵဝ် လႄႈ၊- 24လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ပေႃးလု၊႟။ ယႃႇပေ မႆႈၸႂ်။ မႂ်း တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႇသႃႇ၊ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၸႂ်လီ ၸႂ်ဝၢၼ် ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း လႄႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶီႇ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸွမ်း မႂ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ လု လႆႈ သုမ်း သေၵေႃႉသေၵူၼ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၶဝ်႟။ မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ ယူႇ တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ႁဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊တၵ်း လႆႈ ပဵဝ် ၵႂႃႇ တၢင်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် ၵုၼ်၊သေ ၵုၼ် ၵုၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 27ၶမ်ႈ ဢၼ် ထူၼ်ႈ ထိုင် သိပ်း သီႇ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ထိပ်ႇ ၵႂႃႇ ထိပ်ႇ ၶိုၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ မေႇတိထေးရီးယၼ်း၊ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ထိုင် ၶိင်ႇတဵင်ႈၶိုၼ်း မႃး၊ၵူၼ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ႁဝ်း ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈ ႁိမ်း ၽင်ႇ သေ တီႈ တီႈ လႄႈ၊- 28ၶဝ် ယွၼ်ႇ ၸိူၵ်ႈ လူင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ယႅင်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်း ၼမ်ႉ လႄႈ ထူပ်း ႁၼ် ၼမ်ႉ လိုၵ်ႉ သၢဝ်း ဝႃး ဢေႃႈ။ ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဢိတ်းၼိုင်ႈ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ယႅင်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်း ထႅင်ႈ လႄႈ ႁု ဝႃႈ၊ၼမ်ႉ လိုၵ်ႉ သိပ်း ႁႃႈ ဝႃး ဢေႃႈ။- 29ၶဝ် ၵူဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၵ်း တုမ်ႉ မႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် လႄႈ ၶျႃး ၶေႃ လဵၵ်း ဢၼ် ၶတ်း ႁိူဝ်း သီႇ မၢၵ်ႈ တူၵ်း ၽၢႆႇ တၢင်း ႁၢင် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး သေလႄႈ သူးတွင်း ႁႂ်ႈ မိူင်းလႅင်း ဢေႃႈ။- 30မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵျၢမ်ႇ ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ႁဵတ်း ၼင်ႇ ႁၢင်ႈ တၵ်း ၶျႃး ၶေႃ လဵၵ်း ၶတ်း ႁိူဝ်း တူၵ်း ၽၢႆႇ ႁူဝ်ႁိူဝ်း သၢင်းၽေႃး လႄႈ ဢဝ် ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႇ လူင်း ဢေႃႈ။- 31ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ တီႈ ၶုၼ်သိုၵ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵူၼ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼိူဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယူႇ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ မီး တီႈ မုင်ႈမွင်း တႃႇ တေ လွတ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ လႆႈ ၵူၺ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 32ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽၼ်း ၸိူၵ်ႈ ႁိူဝ်း ဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တူၵ်း ပႅတ်ႈ သေ ဢေႃႈ။ 33ၸူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ လႅင်း ၼၼ်ႉ၊သြႃႇ ပေႃးလု၊တိုၵ်းယူင်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ မဵဝ်း မဵဝ်း လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊သူ ၶၢမ်ႇ ဢိုပ်း လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ ယူႇ မီး မႃး သိပ်း သီႇ ဝၼ်း ယဝ်ႉ။- 34ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ သူ ဢဝ် ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် သေ မဵဝ်း မဵဝ်း တႃႉ။ သူ လူဝ်ႇ ၵိၼ် ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း မီး ႁႅင်း ဢေႃႈ။ ၶူၼ်ႁူဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ လု လႆႈ သုမ်း သေ သဵၼ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 35မၼ်း ဢဝ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဝိတ်း မႅင်ႇ ပၼ် ၵိၼ် ဢေႃႈ။- 36ၶဝ် ဝႆႉၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ် ၵူႈ ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 37ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၼၼ်ႉ၊မီး သွင် ပၢၵ်ႇ ၸဵတ်း သိပ်း ပၢႆ ႁူၵ်း ၵေႃႉ ဢေႃႈ။- 38ဝၢႆးသေ ၶဝ် ၵိၼ်ဢိမ်ႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ တင်းမူတ်း ထိမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး မဝ် မႃး ဢေႃႈ။ 39မိူဝ်ႈ ဢၼ် မိူင်းလႅင်း မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ႁု ဢမ်ႇ တွင်း ၽင်ႇ ႁိုၵ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တီႈ လႂ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶဝ် ႁၼ် ၸဵင်ႇ ၵူတ်ႉ ႁိုၵ်း ဢၼ် ၼိုင်ႈ လႄႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ် ဝႃႈ၊ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊ဢၢင်ႈ ဢၢၼ်း ဢဝ် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇ သိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 40ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် တႅပ်း ၸိူၵ်ႈ ၶေႃ လဵၵ်း ဢၼ် ၶတ်း ႁိူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵိုတ်း ၸူမ် ဝႆႉ ၼႂ်း ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ သေလႄႈ ၽွင်းယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၼ်၊ၶဝ် ၵႄႈ ၸိူၵ်ႈ ဢၼ် မတ်ႉ မႆႉ လၢမ်ႈ ၶတ်း ႁၢင်ႁိူဝ်း သေယဝ်ႉ၊ၵီႈ ၽုၺ်ႇ လၢင်းယၢၼ်း ၽၢႆႇ ႁူဝ်ႁိူဝ်း သၢင်းၽေႃး ထွင်ႇ လူမ်း ၵႂႃႇၸူး ၽင်ႇ ႁိုၵ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 41ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ သၢႆ ၼမ်ႉ သွင် ၽၢႆႇ ၸၢပ်ႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၵႂႃႇ ပၢၼ်ႉ ႁၢတ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ႁိူဝ်း သၢင်းၽေႃး ၶမ် ႁၢတ်ႇသၢႆး ဝႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ တူင်ႉ ဢမ်ႇ ၼိုင် လႆႈ ယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇ ႁၢင် ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၸမ်ႉ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် လႅင်းၼမ်ႉ ပိူပ်ႈၼမ်ႉ ထိပ်ႇ ၽင်ႈ ႁႅင်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ႁၢင် မၼ်း ႁၵ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 42ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူဝ် ၵူၼ်းထွင်ႇ တင်းလၢႆ လုၺ်း ၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ လွတ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ဢၢင်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၶဝ် တၢႆ ဢေႃႈ။- 43ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၶုၼ်သိုၵ်း ၶႂ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ သြႃႇ ပေႃးလု၊လႄႈ ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ ဢၵျၢမ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သင်ႇ လၢတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မေႃ လုၺ်း ၼမ်ႉ ၵူႈ ၵေႃႉ ဝႅၼ် လူင်း ႁိူဝ်း ၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ လုၺ်း ၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈၼိူဝ် ၵုင်း ဢေႃႈ။- 44ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၶီႇ မႆႉ ပႅၼ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တင်းလၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁဝ်း ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵုင်း ၵူႈ ၵေႃႉ၊လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\