Acts 3

1ဝၼ်း ၼိုင်ႈ၊ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၶိင်ႇ သၢမ် မွင်း ဝၢႆးဝၼ်း၊ၶိင်ႇ ဢၼ် ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၽၵ်းတူ ႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ၊မီး ၵူၼ်း ဢၼ် တိၼ် တၢႆ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူၼ်ႈ ႁၢမ် ဢဝ် မႃး ဝၢင်း ဝႆႉ၊ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယွၼ်း လႆႈ ၶေႃ ငိုၼ်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မႃး ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁၼ် ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ယိုၼ်း မိုဝ်း ယွၼ်း ၶဝ် ထၢင်ႇ တေ လႆႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၵေႃႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း မၼ်း ၸေးၸေး သေလႄႈ ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁႅၼ် တူၺ်း ႁဝ်း လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5မၼ်း မုင်ႈမွင်း တေ လႆႈ သေ မဵဝ်း မဵဝ်း တီႈ ၶဝ် လႄႈ ႁႅၼ် တူၺ်း ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ဢမ်ႇ မီး ငိုၼ်း မီး ၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၼ်း ဝဵင်း ၼႃႇၸရႅတ်ႈ၊သေလႄႈ မီး ဢမိင်ႉ တီႈ မႂ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႉ လႄႈ ပႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 7ယိပ်း ဢဝ် မိုဝ်း ၶွၼ်ၶႂႃ မၼ်း သေ ၸၼ် မၼ်း လုၵ်ႉ ဢေႃႈ။ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ တိၼ် တင်း တႃတိၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ တင်း သွင် ၶွၼ် မီး ႁႅင်း မႃး ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ၊- 8ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉၸုၵ်း မႃး လႆႈ ၵွႆး မၼ်း သေယဝ်ႉ၊ပႆ ၵႂႃႇ ပႆ မႃး သေလႄႈ ၶဝ်ႈ ၸွမ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ၵျွၵ်းဝႅၼ် ယူႇ၊ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ဢေႃႈ။- 9မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁၼ် မၼ်း ပႆ တၢင်း လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 10ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ႁုၸၵ်း၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းယွၼ်း ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈ ၽၵ်းတူ ႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ၵႂင်ၸႂ် ယုင်ႈၸႂ် ယူႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး တီႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ယိပ်းၵမ် ၸွမ်းလင် ပေႇတရု၊တင်း ယူဝ်းႁၢၼ်ႇ၊ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸၢၼ်း ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၸၢၼ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢၢမ်း မၼ်း လႄႈ မၼ်း ၵေႃႈ လႅၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ႁၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း ႁဝ်း ထၼ်ႇ ၼႆႉ။ သူ ထၢင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သီႇလႃႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼႆႉ ပႆ တၢင်း လႆႈ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။- 13ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ထၢင်ႇသႃး ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် သူ ဢဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၶုၼ် ဢႃႇၼႃႇ တင်းလၢႆ သေလႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ဢၢင်ႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ သူ ပႄႇပႅတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ် ပိလတ်ႉ၊ယဝ်ႉ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မူတ်းၸၢင်ႇ သိုဝ်ႈတေႃႇ ထၼ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊သူ ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊သူ ယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢွၼ် သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊သူ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 16ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တိၼ် တၢႆ ၼႆႉ မီး ႁႅင်း မႃး ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁု လႆႈ ႁၼ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵႃႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ သူ ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ႁဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢေႃႈ။ 17"တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု လႄႈ သူ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ႁူဝ် သူ တင်းလၢႆ၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ တီႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸိုင်၊ၵဝ် ႁု ဢေႃႈ။- 18ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ႁေႃး ထႃႈ ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တၢင်းတၢႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ၵႃႈမီး ၸိုင်၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး သူ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊- 20ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ တၵ်း လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ မႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပႂ်ႉ ဝႆႉ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ်၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵၢပ်ႈ ၵႃႇလႃႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ မႄး ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ၊ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း သူပ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ထႃႈ ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22မူဝ်းသေႇ၊လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူ ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး၊တၵ်း ႁႂ်ႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ်၊ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သူ ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။ သူ တၵ်း လႆႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ သူ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။- 24ၸႃႉၸဵမ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ သမူၺ်ႇလႃႉ၊တင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် မႃး ပႃႈ လိုၼ်း မၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ႁေႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 25ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ပုၼ်ႈ သူ လႄႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း ၼႆႉ၊မဵဝ်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၸူး သူ ဢွၼ်တၢင်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ သူ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဝႄႈ ပိူင်ႈ သေ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\