Acts 5

1ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႃႇၼၼိ၊တင်း မေး မၼ်း သပ်ႉၽိရေႇ၊ၸမ်ႉ၊ၶၢႆ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 2ၶဝ် ၽူဝ်မေး ၽွမ်ႉၵၼ် ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ၊သိမ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေလႄႈ ဢဝ် ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ၵႂႃႇ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 3ပေႇတရု၊ၵေႃႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢႃႇၼၼိ၊႟။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မႂ်း ႁႂ်ႈ ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် မႂ်း၊ႁႂ်ႈ မႂ်း လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ငိုၼ်း ဢၼ် မႂ်း ၶၢႆ လႆႈ မႃး ပုၼ်ႈ ၵႃႈၶၼ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ၊သိမ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ၶၢႆ ၼၼ်ႉ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶွင် မႂ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်။ ၶၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်း ဢၼ် လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ငိုၼ်း မႂ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ လႄႈ ႁဵတ်းသင် မႂ်း တႅပ်းတတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ မႂ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်း ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မႂ်း ပႅတ်ႉလႅၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇၼၼိ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း လူမ်ႉ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။- 6ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ် မႃး လႄႈ ဢဝ် ၶူဝ်းလဵင်း ပူၵ်ႉႁေႃႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ႁၢမ် ၵႂႃႇ သၢင်းၵျူဝ်ႇ သေ ဢေႃႈ။ 7လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ႁိုင် သေ သၢမ် မွင်း ၸမ် ၸမ်၊မေး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 8ပေႇတရု၊ၵေႃႈ ထၢမ် မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ ၽူဝ်မေး ၶၢႆ သူၼ် လႄႈ လႆႈ ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။ လၢတ်ႈ ၵဝ် လူး၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ "ၸႂ်ႈ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ လႆႈ ထၼ်ႇ ၼႆႉ ၵူၺ်း ၶႃႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ 9ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပေႇတရု၊သမ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဵတ်းသင် သူ ၽူဝ်မေး တႅပ်းတတ်းၸႂ် သူ သေလႄႈ၊ၸၢမ်းတူၺ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ။ တူၺ်း လူး။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၽူဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ၊ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈႁိမ်း ၽၵ်းတူ ယဝ်ႉ။ ၶဝ် သမ်ႉ တၵ်း တေ ႁၢမ် မႂ်း လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 10ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊မၼ်း လူမ်ႉ တၢႆ ၵႃႈႁိမ်း တိၼ် ပေႇတရု၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ မႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ထူပ်း ႁၼ် မၼ်း တၢႆ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ႁၢမ် ၵႂႃႇ ၽင် ဝႆႉ ႁိမ်း ၽူဝ် မၼ်း သေ ဢေႃႈ။- 11ၵူၼ်း ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူဝ်ႁႄ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ 12တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈတီႈ ၸၢၼ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 13ၵူၼ်း ပႃႈ ၼွၵ်ႈ မူႇ ၸုမ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ႁတ်း ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသႄႈ ၶဝ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယွင်ႈယေႃး ၶဝ် ဢေႃႈ။- 14ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၸဵမ် ယိင်း ၸဵမ် ၸၢႆး ၼမ်ၼႃႇ ယင်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း ၶဝ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢေႃႈ။- 15ပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢမ် ဢဝ်၊ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ ဝႆႉ ႁိမ်း တၢင်း၊တၢင်ႇ ဝႆႉ ၼိူဝ် ၵူႇ၊ၼိူဝ် သၢတ်ႇ တင်းလၢႆ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပေႇတရု၊ပႆ ၸွမ်း တၢင်း ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၵွင်ႉငဝ်း ပေႇတရု၊တၵ်း ႁူမ်ႇ မႅၼ်ႈ ၶဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ႁၢႆ လီ ဢေႃႈ။- 16ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း ႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၢမ် ဢဝ် ၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၽီ ၶဝ်ႈ တင်းလၢႆ မႃး ၸူး လႄႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵေႃႈ၊လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 17မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵိူင်း ၸတ်ႉတုၵႄး၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ တေႃႇ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ ၶဝ် တႅပ်းတတ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ဢမု ၵႃႈၼိူဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် တိဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶင် ဝႆႉ ၼႂ်း ထွင်ႇ သေ ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ ထွင်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢွၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ သေလႄႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊- 20"ၵႂႃႇ ၸုၵ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ ဢသၢၵ်ႈ တၢၼ်း ဢၼ် မႂ်ႇ ၼႆႉ၊တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢမိင်ႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ၶိင်ႇၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႂႃႇ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵူၼ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵႄႇ ပဵၼ် ႁူဝ် မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ်၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် မႃး ၸုတုမ် လႄႈ ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် လူင် သေယဝ်ႉ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ထွင်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး ဢေႃႈ။- 22မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ထွင်ႇ ၸိုင်၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႃႈၼႂ်း ထွင်ႇ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶိုၼ်း မႃး သေလႄႈ၊- 23လဝ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ ထွင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်း ႁၼ် ၽၵ်းတူ ထွင်ႇ ဢိုတ်း ဝႆႉ၊သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း လႄႈ ၵူၼ်း ပႂ်ႉ ၵူႈ ၵေႃႉ ၵေႃႈ ၸုၵ်း ပႂ်ႉ ၽၵ်းတူ ဝႆႉ ယူႇ လီ လီ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူ တူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ထူပ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 24ႁူဝ်ၼႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႂ်ႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ တင်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈလူင် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ငိၼ်း လႄႈ ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈ မႃး လဝ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ထွမ်ႇ ၶႃႈ လူး။ ၵူၼ်း ဢၼ် သူ ၶင် ဝႆႉ ၼႂ်း ထွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယူႇ ၶႃႈ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 26ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ပႂ်ႉ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်း တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢထမ်ႇမႃႉ လႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း မႃး၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ၶဝ် ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃး လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ပၢင်ၵုမ် လူင် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ထၢမ် လႄႈ၊- 28လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ဢိင်ပိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ သင်ႇ သွၼ် ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ သူ ဝႆႉ လီ လီ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တူၺ်း ဢၼ် သူ ႁဵတ်း ၼႆႉ လူး။ သူ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် သူ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၼႂ်း ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၵူႈ ၸွၵ်ႉ ၵူႈ ၸဵင်ႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လိူတ်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ႁဝ်း ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 29ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႇတရု၊တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႃႇ သေ ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 30ၽြႃး ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢၼ် သူ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉ ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ဢေႃႈ။- 31ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ၊ၽၢႆႇ ၶႂႃ မိုဝ်း ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဢရႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢရႃႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 32ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 33မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် လူင် ၼၼ်ႉ တင်းလၢႆ၊လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တေႃးသႃႉ တႅၵ်ႇ ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် သမ်ႉ ပေႃး ၶႂ်ႈ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၢႆ ဢေႃႈ။- 34ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ၵူၼ်း ၵိူင်း ၽႃႇရိသႄး၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ၵႃႇမလျေးလႃႉ၊ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် သွၼ်ပၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၼၼ်ႉ၊လုၵ်ႉၸုၵ်း ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် လူင် သေယဝ်ႉ၊မီး ဢမိင်ႉ ႁႂ်ႈ တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈ ၼွၵ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ၊- 35ၸင်ႇ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း ႁဵတ်း တီႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ဝႆႉ သတိ တႃႉ။- 36ၸွင်ႇ သူ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵူၼ်း ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ထတႃႉ၊ပေႃႇမႃး မိူဝ်ႈ ၶိင်ႇ ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းထွတ်ႈ ၵူၼ်းမျၢတ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ၊ၵူၼ်း သီႇ ပၢၵ်ႇ ၸမ် ၸမ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။ ဝၢႆးသေ ပိူၼ်ႈ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ၸိုင်၊တပႄး မၼ်း တင်းလၢႆ ၽၢတ်ႇၽႄ လႄႈ ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 37ဝၢႆးသေ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၵႃႇလိလႄး၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ ယုတႃႉ၊ၵေႃႈ၊ပေႃႇမႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇ ဢၼ် ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဵပ်း ၸရၢင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ၊တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် လႆႈ ၵူၼ်း ၼမ် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ပဵၼ် တပႄး မၼ်း ယဝ်ႉ သေၵေႃႈ၊ဝၢႆးသေ မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ်တၢႆ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊တပႄး မၼ်း တင်းလၢႆ ၽၢတ်ႇၽႄ ၵႂႃႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 38လွင်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵဝ် ဝႃႈ တီႈ သူ ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ ၵႂႃႇ ၵဝ်း ၶဝ်။ ပွႆႇ ၶဝ် ဝႆႉ လူးၵွၼ်ႇ တႃႉ။ တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၶိုင် ႁၢင်ႈ သၢင်ႈ ပွင် ၼႆႉ၊သင် ဝႃႈ ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်း ၸိုင်၊တၵ်း တေ လု ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 39ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ လႆႈ ဢမၢၼ်ႇၶၼ်ပဵၼ် ဢေႃႈ။ ၵူဝ် သူ တၵ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် တိုၵ်းတေႃး ၵၼ် တင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် လူင် ၼၼ်ႉ တင်းလၢႆ၊ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သြႃႇ ၵႃႇမလျေးလႃႉ၊သေယဝ်ႉ၊- 40ၶဝ် ၶိုၼ်း ႁွင်ႉ ဢဝ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈ မႃး လႄႈ ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၶဝ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ထႅင်ႈ ၸိုင်၊ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁႄႉၶႅၼ် လႄႈ ပွႆႇ ၶဝ် ၵႂႃႇ သေ ဢေႃႈ။- 41ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ပၢင်ၵုမ် လူင် ၵႂႃႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ်၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ၽၢႆႇၼႃႈ ပိူၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 42ၶဝ် သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ယူႇ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇ တြႃး သိူဝ်းပျေႃႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ပိူၼ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူႈ မိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\