Acts 7

1ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ထၢမ် သထေႇၽၢၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ "လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မႅၼ်ႈ ႁိုဝ်း၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 2မၼ်း ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပီႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇ သေၵမ်း ၶႃႈ။ ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ၶႃႇရၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ်ၽုင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်း ၼႂ်း မိူင်း မေႇသူဝ်ႇပူဝ်ႇတေးမီးယႃး၊ပုၼ်ႉ လႄႈ၊- 3မီး ဢမိင်ႉ ဝႃႈ၊ 'ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း မႂ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း လႄႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ၼႄ ပၼ် တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ သေယဝ်ႉ၊- 4မၼ်း ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ၶႃႇလတေး၊လႄႈ ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၶႃႇရၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ဝၢႆးသေ ပေႃႈ မၼ်း တၢႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၶၢႆႉ မႃး ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢၼ် သူ ယူႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 5ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ လွၵ်းလိၼ် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ၼႆႉ တီႈ မၼ်း သေ ဢိတ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ပုၼ်ႈ တိၼ် ၶွၼ် ၼိုင်ႈ တၵ်း ယဵပ်ႇ ယင်း ဢမ်ႇ မီး သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဝႆႉၵတိ တီႈ မၼ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် မိူင်း မၼ်း ၸႃႉၸဵမ် ၸူဝ်ႈ လုၵ်ႈ ပၢၼ် လၢၼ် မၼ်း၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ပႆႇ မီး လုၵ်ႈ မီး လၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 6ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပျႃႇတိၵ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႂ်း တၵ်း လႆႈ ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး သီႇ ပၢၵ်ႇ ပီ ဢေႃႈ။- 7ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ၸႂ်ႉၵိၼ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဢွၵ်ႇ မိူင်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၵဝ် ၵႃႈတီႈ ၼႆႈ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 8ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႅၼ်း ပွႆး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး လႆႈ ၸဵတ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ ဢိၸၢၵ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ဢိၸၢၵ်ႈ၊သမ်ႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊သေလႄႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊သမ်ႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တီႈ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း သိပ်း သွင် ၵေႃႉ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁဝ်း ဢၼ် မီး သရေႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 9"ပေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁဝ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၼွင်ႉ ၶဝ် ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊လႄႈ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ မၼ်း ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်း လႄႈ၊- 10ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် မၼ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် တင်းလၢႆ သေယဝ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ႁွတ်ႈ ၽႅဝ် ၽၢႆႇၼႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽႃႇရေႃး၊မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ၊ဢၼ် မီး ၼႃႈ မီး တႃ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢတၢတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ သေယဝ်ႉ၊ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၵေႃႈ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ မၼ်း ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ႁၢင်ႈ ၼႂ်း ႁေႃ ဢေႃႈ။- 11မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ်ႈၵႃႈမၢၵ်ႇပႅင်း တူၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်း ၶႃႇၼၼ်ႇ၊လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ဢေႃႈ။ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တၢင်းၵိၼ် မူတ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယႃႇၵုပ်ႈ၊လႆႈ ငိၼ်း၊လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ပဵၼ် ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ပွၵ်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 13ပွၵ်ႈ တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ၊လွင်ႈတၢင်း တီႈ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽႃႇရေႃး၊လႆႈ ႁု ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 14မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ပေႃႈ မၼ်း ယႃႇၵုပ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢၼ် မီး ၸဵတ်း သိပ်း ပၢႆ ႁႃႈ ၵေႃႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မႃး ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 15မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း တီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ တူဝ် မၼ်း တင်း လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း တင်းလၢႆ တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 16တူဝ်တၢႆ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၵႂႃႇ သူင်ႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း သေးၶိမ်ႇ၊လႄႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢဝ် ငိုၼ်း သိုဝ်ႉ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ႁေႇမေႃႇ၊ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ၊ၵႃႈတီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၸမ် တၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်း မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ၊ယႂ်ႇ ၽႄႈ ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ၼႃႇ လူင်လၢင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ထႅင်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ၊ၶိုၼ်ႈ ၼင်ႈ ႁၢင်ႈ ၼင်ႈႁေႃ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊သေယဝ်ႉ၊- 19ႁဵတ်း ပရိယႄႇ တီႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း ႁၢႆႉ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၶဝ်၊တဵၵ်းငႅၼ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး ဢွၼ်ႇ ၶဝ်၊ထိမ်ႈ ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း ၶဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်တၢႆ ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် ႁၢင်ႈလီ ၼႃႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လဵင်ႉလူ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ပေႃႈ မၼ်း သၢမ် လိူၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊- 21မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လုၵ်ႈယိင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽႃႇရေႃး၊ၵဵပ်းလဵင်ႉ မၼ်း ဝႆႉ သေလႄႈ ယႂ်ႇ သုင် မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 22မၼ်း ၵေႃႈ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ဢတၢတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ဢၼ် သူပ်း ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ မိုဝ်း ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ 23"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊လႆႈ သီႇ သိပ်း ပီ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ လွမ် တူၺ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း မၼ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 24မၼ်း ႁၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ၸင်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ပေႃႉ ယႅၼ်ႉ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ တၢႆ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 25မၼ်း ထၢင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ႁု ထွမ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸႂ်ႉ မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် လႅင်းၸႂ်။- 26ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ႁၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼင်ႇ ၵၼ် သွင် ၵေႃႉ၊ၽိတ်း ၵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် ႁႂ်ႈ တဵတ်ႇ ယဵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ထွမ်ႇ လူး။ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၶဝ်႟။ သူ ပဵၼ် ၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ၼင်ႇ ၵၼ် လႄႈ ၽိတ်း ၵၼ် ႁဵတ်းသင်၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 27ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင် တီႈ ၵေႃႉသႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢီး ပႅတ်ႈ မူဝ်းသေႇ၊လႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ မႂ်း၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉ ၼိူဝ် ႁဝ်း လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၼင်ႇ ၼႆ။- 28မႂ်း ၶႂ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် တၢႆ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မႂ်း ဢဝ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၢႆ မိူဝ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 29မူဝ်းသေႇ၊ငိၼ်း ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ ပၢႆႈ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၵႂႃႇ ယူႇသဝ်း ၵႃႈတီႈ မိူင်း မိတျၼ်ႇ၊လႄႈ တီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်း လႆႈ လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 30"မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပူၼ်ႉ သေ သီႇ သိပ်း ပီ ၸိုင်၊တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ မူဝ်းသေႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ပဵဝ်ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ယုမ်း ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ တီႈ လွႆ သိၼႃႉ၊ဢေႃႈ။- 31မူဝ်းသေႇ၊ဢၢမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သုတ်ႉၸမ် ၵႂႃႇၸူး ယုမ်း ၽႆးမႆႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ယႅၵ်ႉ တူၺ်း လီ လီ ဢေႃႈ။ ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ပဵၼ် မႃး လႄႈ ဝႃႈ၊- 32'ၵဝ် ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸူဝ်ႈ ပူႇ ၸူဝ်ႈ ပေႃႈ မႂ်း၊ၽြႃး ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢိၸၢၵ်ႈ၊ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ မူဝ်းသေႇ၊ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇ ဝႆ ၼႃႇ ဢမ်ႇ ႁတ်း ႁႅၼ် တူၺ်း။- 33ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ထႅင်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ထွတ်ႇ ၶႅပ်းတိၼ် မႂ်း တႃႉ။ တီႈ ဢၼ် မႂ်း ယဵပ်ႇ ၼႆႉ၊ပဵၼ် လိၼ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။- 34ၵဝ် လႆႈ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ဢၼ် ၶဝ် ပွင်ႉၶၢင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ၵျွ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇ တေႃႈလဵဝ် တႃႉ။ ၵဝ် ပွႆႇၸႂ်ႉ မႂ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ပုၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 35"မူဝ်းသေႇ၊လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း မၼ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ပႄႇပႅတ်ႈ လႄႈ ယင်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၽူႈလႂ် ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ မႂ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁဝ်း လႄႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵႂႃႇ ဢုပ်ႉ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် လူၺ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ပေႃႇမႃး ၼႂ်း ယုမ်း ၽႆးမႆႈ ၸွႆႈထႅမ် မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 36မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊မႃး လႄႈ ႁဵတ်း ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ၊ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၢင်ႇလၢႆႇ လႅင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ သီႇ သိပ်း ပီ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။- 37မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊တင်းလၢႆ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ပႃး ၼိုင်ႈ၊ပေႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ သူ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ် ၼႆႉ လႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သူ ၼႆႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 38မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ၸုတုမ် ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် တၵ်ႉလၢတ်ႈ မၼ်း ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ သိၼႃႉ၊လႄႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တြႃး ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် တၵ်း သိုပ်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 39"ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်း ယင်း ပႄႇပႅတ်ႈ မၼ်း လႄႈ ဢၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၸူး မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 40ၶဝ် ၸင်ႇ လၢတ်ႈ တီႈ ဢႃႇရုၼ်ႇ၊လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁဵတ်း ၽြႃး ဢၼ် တၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပၼ် ႁဝ်း သေၵမ်း။ မူဝ်းသေႇ၊ဢၼ် ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊မႃး ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ယူႇ ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁု၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 41မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် ႁဵတ်း ႁၢင်ႈ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ႁႅၼ်း တႄႇ ႁႅၼ်း တမ်း တၢင်းလူႇ ပၼ် တီႈ ဢၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶၢမ်ႇပွႆး ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶိူင်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 42ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢႆႇၼႃႈ ပႅတ်ႈ ၶဝ် သေလႄႈ ပွႆႇ ပဵတ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ လၢဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "'မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်႟။ သူ လႆႈ ဢဝ် တူဝ်သတ်း ဢၼ် သူ ႁႅမ် ၼၼ်ႉ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈလူႇ တင်းလၢႆ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၵဝ်၊ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ သီႇ သိပ်း ပီ တဵမ်တဵမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 43သူ ႁၢပ်ႇ ဢဝ် ႁၢမ် ဢဝ် သုမ်ႉထဵင် ၽြႃး မူးလွၵ်ႉ၊တင်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ရိမ်ႇၽၼ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၽြႃး လၢဝ် သူ လႄႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ဢၼ် သူ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် သူ သူင်ႇ ၵႂႃႇ တူၵ်းၵႅၼ်း ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဝဵင်း ပႃႇပုလုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 44"ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊မီး သုမ်ႉထဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ဝႆႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ မူဝ်းသေႇ၊ၵႃႈၼႂ်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တီႈ မူဝ်းသေႇ၊ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 45လိုၼ်းၼၼ်ႉ၊ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုပ်ႇ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သုမ်ႉထဵင် ၼၼ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ၊ပူႇ ၶဝ် ပေႃႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁၢပ်ႇ ႁၢမ် ၸွမ်း ၶဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ယေႃးသု၊သေလႄႈ သိမ်းဢဝ် လိၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း တီႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပႅတ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ပႄႉၼႅင်ႇ ၶိုၼ်ႈ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႇဝိတ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 46တႃႇဝိတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊လႆႈၼႃႈလႆႈတႃ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်း လဝ်ႈ ယွၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တႄႇႁဵတ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႃႇၵုပ်ႈ၊ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း သဝ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 47ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သေႃးလမုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ၊ၸင်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 48"ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ သဝ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဢဝ် တင်း မိုဝ်း ၵူၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ။ 49"'ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ပဵၼ် ပလၢင်ႇ ၵဝ် ဢေႃႈ။ လိၼ်မိူင်း ပဵၼ် တီႈ တၢင်ႇ တိၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ တၵ်း တႄႇႁဵတ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ပုၼ်ႈ ၵဝ်။ တီႈ လႂ် တၢၼ်း လႂ် ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၵဝ် သဝ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ။ 50တူဝ် ၵဝ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 51"ၵူၼ်း ႁူဝ်ၶႅင် သူ႟။ သူ ၼူၵ်ႇၼႃ တိုဝ် တၼ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ သူ ၸင်ႇ ၶတ်းၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႇသေႇ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ပူႇမွၼ်ႇ သူ ဢေႃႈ။- 52ၸွင်ႇ မီး ပရေႃးၽႅတ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ပူႇမွၼ်ႇ သူ တဵၵ်းငႅၼ်း ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်။ ပူႇမွၼ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ဢဝ်တၢႆ သြႃႇ ဢၼ် ႁေႃးတြႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တၵ်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် သူ ၶၢႆ ပႅတ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢႆ တႄႉ ဢေႃႈ။- 53သူ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ သူ ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း လူင် ပႄႇ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 54ၶုၼ်လုမ်း တၵ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း သထေႇၽၢၼ်ႇ၊လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ထၢၼ်ႈပေႃး ၵတ်းၶဵဝ်ႈၵတ်းၽၼ်း တေႃႇ မၼ်း ဢေႃႈ။- 55ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း တဵမ် ဝႆႉ တင်း ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ယူႇ သေလႄႈ ႁႅၼ် တူၺ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵၢင်ႁၢဝ် လႆႈ ႁၼ် မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊- 56မၼ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် ႁၼ် ၵၢင်ႁၢဝ် ၽုၺ်ႇ ပိုတ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈၵူၼ်း၊ၸုၵ်း ယူႇ ၽၢႆႇ ၶႂႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 57ၶုၼ်လုမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ လူၺ်ႈ တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဢိုတ်း ႁူ ၶဝ် သေ ၽွမ်ႉၵၼ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ ၸူး တီႈ မၼ်း ၵမ်းလဵဝ် သေလႄႈ၊- 58တိုတ်ႉ လၢၵ်ႈ မၼ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ၵႂႃႇ သေယဝ်ႉ၊ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ မၼ်း ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ထွတ်ႇ လွၼ်ႈ သိူဝ်ႈယၢဝ်း ၶဝ် ဝႆႉ တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ် လႆႈ ၸိုဝ်ႈ သေႃးလု၊ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ပႂ်ႉထိင်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 59ၶဝ် ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ပိုဝ်ႈ သႂ်ႇ သထေႇၽၢၼ်ႇ၊တိၵ်းတိၵ်း၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း သူးတွင်း ယူႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တီႈၶႃႈ။ ၶႅၼ်း တေႃႇ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 60မၼ်း ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း တင်း သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တီႈၶႃႈ။ ယႃႇပေ ဢဝ် တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼႆႉ တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် သေၵမ်း တီႈၶႃႈ၊" ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ လူမ်ႉ ၼွၼ်း တၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ သေႃးလု၊ၵေႃႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ သေ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\