Colossians 3

1ပေႃး ဝႃႈ၊သူ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် ႁႃ ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ယင်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၸပ်းၸွႆး ၶိူင်ႈပိူင် တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၵႃႈတီႈ လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸပ်းၸွႆး ၶိူင်ႈပိူင် တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 3လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ တၢႆ ယဝ်ႉ လႄႈ ၸႂ် သူ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ သိူင်ႇ ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸႂ် ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇမႃး ထၢင်ႇသႃး ၸိုင်၊သူ ၵေႃႈ တၵ်း ပေႃႇမႃး ထၢင်ႇသႃး ၸွမ်း ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ မုၼ်သရေႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ဢဝ်တၢႆ ပႅတ်ႈ ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် ၵႃႈၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း သူ။ ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႃႇမေႇသု၊တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိူၵ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ မႆႈႁွၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် လေႃးၽႃႉ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉ ၼႆႉ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၸၢင်ႈ တူၵ်း ႁွတ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ယၢမ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မႃး ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်သၽေႃး သူ ယင်း ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ ဢွၼ်ၵၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် တေႃးသႃႉ ဢွၵ်ႇ ၽႂ်း ၼႃႇ၊တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ လု၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢွၵ်ႇ သူပ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယႃႇပေ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပႅတ်ႉ ၵၼ် လႅၼ် ၵၼ်၊ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူ ထွတ်ႇ လွၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ၸႂ်သၽေႃး ၵူၼ်း ၵဝ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 10ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၼုင်ႈ မႆ ၸႂ်သၽေႃး ၵူၼ်း မႂ်ႇ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ပဵၼ် ဢၼ် မႂ်ႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 11ၼႂ်း ၵူၼ်း မႂ်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင်၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်းလိူင်း၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း ႁၢဝ်ႉ ၵူၼ်း ၵျၢမ်း၊ဢမ်ႇ မီး ၶႃႈ၊ဢမ်ႇ မီး ၵူၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်း။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ 12ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ဝႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၼုင်ႈ မႆ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ၊ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ၊ၸႂ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13ဢွၼ်ၵၼ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵၼ် လႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵၼ်၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တီႈ ၵၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵေႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵၼ် တႃႉ။- 14လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ လႄႈ ၼုင်ႈ မႆ တႃႉ။ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မတ်ႉ ႁွမ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။- 15ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိမ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် သူ တႃႉ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ သူ မႃး ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 16ႁႂ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သူ ၼမ် ၼမ် တႃႉ။ ဢဝ် တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵၼ် ယူႇ၊ပၼ် သတိ တီႈ ၵၼ် ယူႇ တႃႉ။ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း သႃႇလၢမ်ႇ လႂ်၊ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ သွၼ်ပၼ် တင်းလၢႆ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ။- 17ၵႃႈ ဢၼ် သူ သၢင်ႈ ႁဵတ်း လၢတ်ႈၸႃ တင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊သေလႄႈ ႁဵတ်း လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႃႉ။ ဢိင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ။ 18ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၶဝ်႟။ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ် သူ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 19ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် ၶဝ်႟။ ႁၵ်ႉ မေး သူ တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁဵတ်း ပႄႉ ႁဵတ်း ၼႅင်ႇ တီႈ ၶဝ်။ 20ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ပေႃႈ ၵႂၢမ်း မႄႈ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ 21ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း သူ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ်။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 22ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၶဝ်႟။ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သူ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ၊သူ ႁဵတ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ သူ ပႂ်ႉ တူၺ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၶႂ်ႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ သူ ယွင်ႈယေႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ပႃးၸႂ် ပႃး ၶေႃး ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ ၶဝ် လူၺ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် သူ ၵူဝ်ႁႄ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 23ၼႂ်း ၵႃႈ ဢၼ် သူ ႁဵတ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ၊ပႃး တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေလႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၺ်း လႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 24ႁု မၢတ်ႈ ဝႃႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သူး ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢမူၺ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢမ်ႇတြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ဢမ်ႇ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\