Colossians 4

1ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶဝ်႟။ ႁု မၢတ်ႈ ဝႃႈ၊သူ ယင်း မီး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ တီႈၶႃႈ သူ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၽဵင်ႇ ပဵင်း ၵၼ် တႃႉ။ 2ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် တူင်ႉတိုၼ်ႇ ယူႇ လႄႈ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ယူႇ တႃႇသေႇ တႃႉ။ ပႃး တင်း တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး လႄႈ ပႂ်ႉ ယူႇ တႃႉ။- 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ သူးတွင်း ၼၼ်ႉ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်း ႁဝ်း ၼႆႉ တႃႉ၊ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၽုၺ်ႇ ပၼ် ၽၵ်းတူ ပုၼ်ႈ တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် လိုၵ်ႉ လမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ ႁဝ်း လႆႈ တူၵ်း ၶမ် ၼႂ်း ထွင်ႇ ယူႇ လႄႈ၊- 4ဢိၵ်ႇတင်း သူးတွင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ထုၵ်ႇလီ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 5ဢွၼ်ၵၼ် သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ပႃႈ ၼွၵ်ႈ တင်းလၢႆ ပႃး တင်း ပိင်ႇၺႃႇ သတိ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ မေႃ ဢဝ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢယေး ၵႃႈၼႂ်း ဢၶိင်ႇ ဢၼ် သူ မီး ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6ႁႂ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း သူ မီး ၵျေးၸူး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သႂ်ႇ ၵိူဝ် ၸဵမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႁူ ဝၢၼ် ၸႂ် ပိူၼ်ႈ သေႇ သေႇ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တေ ႁု ၵႂၢမ်း ဢၼ် တေ လႆႈ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ 7ၼွင်ႉ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း သြႃႇ တုၶႅၵ်ႉ၊ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူမ်ႈ ပွင်ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ၼႆႉ၊တေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈ ၵဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း တီႈ သူ ယူႇ ဢေႃႈ။- 8ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ မၼ်း ၵႂႃႇ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ႁိုဝ် မီး ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း လႆႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း သူ။- 9ဢိၵ်ႇတင်း ပွႆႇၸႂ်ႉ ဢေႃးၼေႇသိမ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၼွင်ႉ ႁၵ်ႉ ၵဝ် လႄႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵူၼ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၼႆႉ ၼၼ်ႉ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 10ဢႃႇရိတ်ႉတႃႇၶု၊ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တူၵ်းထွင်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်၊မႃႇၵု၊ဢၼ် ပဵၼ် လၢၼ်ၸၢႆး သြႃႇ ပႃႇၼပႃႉ၊တင်း ယေႃးသု ဢၼ် လႆႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ယုသႃႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၵ်ႉၼၢႆ သူ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မႃႇၵု၊ၸိုင်၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ သင်ႇ လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး မၼ်း ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၸိုင်၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် မၼ်း တႃႉ။- 11ၼႂ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် သၢမ် ၵေႃႉ ၼႆႉ ၵူၺ်း ၶဝ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁူမ်ႈ ၵၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ်၊ပုၼ်ႈ မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၸႂ် ၵဝ် လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ ဢေႃႈ။ 12ဢေႇပႃႇၽရတ်ႉ၊ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း သူ ၼႆႉ၊တၵ်ႉၼၢႆ သူ ဢေႃႈ။ မၼ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သူ လႄႈ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ယူႇ လႄႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊ထွမ်ႇဢဝ် ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ပုၼ်ႈ သူ ၼႃႇ လူင်လၢင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊တင်း ၵူၼ်း ဝဵင်း ႁေႇရပေႃးလိ၊ဝႃႈၼႆ၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢေႃႈ။- 14သြႃႇ မေႃယႃ လူင် လုၵႃႇ၊ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တေႇမႃႉ၊ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ တၵ်ႉၼၢႆ သူ ဢေႃႈ။ 15ႁဝ်း တၵ်ႉၼၢႆ ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼုမ်ႇၽႃႉ၊တင်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း မႄႈယိင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ဝၢႆးသေ ဢၼ် သူ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ဢဝ် ပၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊ၽတ်းဢၢၼ်ႇ တႃႉ။ လိၵ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈ ဝဵင်း လေႃးတိၵိ၊သူင်ႇ ပၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊သူ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ တႃႉ။- 17တီႈ ဢႃႇၶိပ်ႉပု၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ "ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵၢၼ် ထမ်ႇမႃႉ ဢၼ် မႂ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင် ၼႆ၊လၢတ်ႈ ပၼ် မၼ်း သေၵမ်း။ 18ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢဝ် တင်း မိုဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း တၵ်ႉၼၢႆ ၼႆႉ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၶႆႈၸႂ် ထိုင် ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ဢၼ် မတ်ႉၽုၵ်ႇ ၵဝ် ၼႆႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ တင်းလၢႆ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\