Ephesians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႆႉ၊တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇ ပၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး လႄႈ တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ႁႂ်ႈ မၢင်ႇၵလႃႇ မီး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း တမ်ႇ တိူင်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ဢဵတ်းလူ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 4မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇ ပႆႇ မီး ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 5ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ လႄႈ ဢဵၼ် ဢၢၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်သရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျေးၸူး ဢၼ် ဢဝ် လုၵ်ႈ ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။- 7ၵႃႈတီႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ထုတ်ႇ ဢဝ် လူၺ်ႈ လိူတ်ႈ မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ၊- 8ပၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လိူင်ႇ ၼမ် ၼႂ်း ပိင်ႇၺႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ 9မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး တီႈ ႁဝ်း ႁႂ်ႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ၊ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ မီး လႄႈ ၶိုင် ပွင် ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ဢလူဝ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မၼ်း ၸေး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၶိူင်ႈပိူင် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႃႉၸဵမ် ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၽႃႉ လႄႈ လိၼ်မိူင်း ႁုပ်ႈ ၸု တွမ် ၵၼ် ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ႁူဝ် ဢေႃႈ။ 11ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျၢမ်ႇပွင် ဝႆႉ လႄႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉ ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် လိူၵ်ႈ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ် ၵုင်ႇသရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 13ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဝၢႆးသေ သူ လႆႈ ငိၼ်း တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ပဵၼ် တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ၵေႃႈ လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေယဝ်ႉ၊ဝၢႆးသေ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ သူ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵတိ ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ ပၼ် ဢမူၺ်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၵတိ ဝႆႉ ပုၼ်ႈ တၵ်း ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး မုၼ်သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် သူ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊- 16ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ တႃႇသေႇ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သူ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် သူးတွင်း တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵဝ် သူးတွင်း လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ် ယႂ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၽြႃး ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ပၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ပွင်ႇလႅင်း လီ ပုၼ်ႈ ဢၼ် သူ တၵ်း ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း လႄႈ၊- 18ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ ႁူဝ်ၸႂ် သူ လႅင်း သႂ် မႃး လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁု တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ၊မီး တီႈ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈ ဢၼ် မုၼ် ၸေးၸိမ်ႇ ဢမူၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊- 19ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပွင်ႁဵတ်း ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ဢေႃႈ။- 20တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း ၼႂ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မႁႃႇ ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ၊ပၼ် တီႈ ၼင်ႈ ၽၢႆႇ ၶႂႃ မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢေႃႈ။- 21သုင် သေ ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ၊သုင် သေ ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊တေႃႇထိုင် ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ် တေ မႃး ထိုင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဝၢင်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ တႂ်ႈ တိၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ် ၵႃႈၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 23ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ လူၺ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း လႄႈ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\