Ephesians 2

1ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ လႆႈ ႁဵတ်း တုၸရိူၵ်ႈ လႄႈ တၢႆ ယူႇ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ တင်းလၢႆ မီး ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ။- 2ၸဵမ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ သူ ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လေႃးၵီႇ၊ႁဵတ်း ၸွမ်း ၶုၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လေႃးၵီႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၶုၼ် ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢႃႇၵႃႇသႃႉ ၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း ၸိုင်၊ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မိူၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢလူဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ် ၶဝ် မႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ထိူၵ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸီႇယၢင်ႇ ၼၼ်ႉ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵရုၼႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼမ် ၵိုၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ပုၼ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ၊- 5ပိၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊တၢႆ ယူႇ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ လိပ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ တင်းလၢႆ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ဢေႃႈ။- 6ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပၼ် တီႈ ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ၼင်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 7မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႄပျႃး ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး ဢမ်ႇ ဝႃႈ ဢမ်ႇ တႅၵ်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ၵမ်းလိုၼ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ႁဝ်း၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဵတ်းလူ ပၼ် ဢေႃႈ။- 9မၼ်း ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ဢေႃႈ။- 10ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်း လႄႈ ႁဵတ်း ပဵၼ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႄးႁႅၼ်း ႁဝ်း ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ပေႃး ဝႃႈ ၸွမ်း ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉၼင် ၸိုင်၊သူ ယၢမ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႄႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁပ်ႉ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ဢၼ် ႁဵတ်း တီႈ ၼိူဝ်ႉၼင် လူၺ်ႈ မိုဝ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈ ႁွင်ႉ သူ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ တၢင်း ဢၼ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင်" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ။ 12မိူဝ်ႈ ယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊သူ ယူႇ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် လႄႈ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ ၼႂ်း ယူႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢမ်ႇ မီး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႉ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယၢမ်ႈ ယၢၼ် ၵႆ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ၶဝ်ႈ ၸူး ၵၼ် ပဵၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ တၢင်းၼိမ် ႁဝ်း လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း သွင် မဵဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် မႃး သေလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယႃႉ ၽႃ ဢၼ် ႁႄႉ ၶၼ်ႈ ဝႆႉ တီႈ ၶိုင်ႈၵၢင် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 15မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၼႄးဢုပတေႇ တြႃး ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ပွင်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း သွင် မဵဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်းလဵဝ် ၵၼ် မႃး မႂ်ႇ မႂ်ႇ၊ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ မီး တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။- 16ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢႆး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ထၢတ်ႇယဵၼ် သေယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶိူဝ်း ၵူၼ်း သွင် မဵဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ် လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၶဝ်ႈ ၸူး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 17ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မႃး လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊တြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ မီး တၢင်းၼိမ် ၼၼ်ႉ၊တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၸမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶိူဝ်း ၵူၼ်း သွင် မဵဝ်း ၼႆႉ၊လႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် သေယဝ်ႉ၊လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ၶဝ်ႈ ၸူး တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇ မိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ သူ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း လဵဝ် ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ လႄႈ၊သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵေႃႇ တင်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တိူၵ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ တူဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 21ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁိူၼ်း တိူၵ်ႈ တင်း လင် ၵေႃႇ တင်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼႅၼ်ႈ ၵၼ် ဝႆႉ လႄႈ သုင် ၶိုၼ်ႈ မႃး ပဵၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ပုၼ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဢေႃႈ။- 22ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သူ ၵေႃႈ တေ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵေႃႇ တင်ႈ ၶိုၼ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း၊ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵိင်းဝၢပ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\