Ephesians 4

1ၵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း တူၵ်းထွင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ၼႆႉ၊တိုၵ်းယူင်း သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ႁႂ်ႈ ၵိုင်ႇ ထိူၵ်ႈ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ဢွၼ်ၵၼ် မီး ႁူဝ်ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ၊ႁူဝ် ၸႂ် ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊မီး တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တေႃႇ ၵၼ် တႃႉ။- 3ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် လႄႈ ပႂ်ႉထိင်း တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈ ၸႂ်လဵဝ် ၵၼ် ဢၼ် ပွင်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် တၢင်းၼိမ် တၢင်းလီ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 4ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ၊ႁႂ်ႈ မီး တၢင်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ်လဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊မီး တူဝ် ဢၼ်လဵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 5မီး ၸဝ်ႈၽြႃး ပႃးလဵဝ်၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မဵဝ်းလဵဝ်၊မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ မဵဝ်းလဵဝ်၊- 6ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ယူႇ ၸွတ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႄႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ၵိုင်ႇ တၢၼ်ႇ တူဝ် ၽႂ် တူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ၊- 8မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် သုင် ၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ တိ ပႃး ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵူၼ်း တူၵ်းၵႅၼ်း ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် သူးလၢပ်ႈ တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ" ၼႆႉ ၸိုင် ၶႂ်ႈဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျွ လူင်း မႃး ၵႃႈတႂ်ႈ လိၼ်မိူင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် တႅမ်ႇ ၼႃႇ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵျွ လူင်း ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ပူၼ်ႉ ပၢႆၸိၵ်း ၸွမ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊ႁႂ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ပျေႉၸုမ်ႇ ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၸဝ်ႈ ဢၼ်၊ "ပၼ် သူး တီႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ" ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ၊ ႁႂ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် လႄႇ ပွင် သႃႇသၼႃႇ၊ႁႂ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပဵၼ် သြႃႇ ဢုပ်ႉ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ လႄႈ သြႃႇ သွၼ် တြႃး၊- 12ႁႂ်ႈလႆႈ မႄးၵုမ်း မႄး သၢင်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ၊ပုၼ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ၊ပုၼ်ႈတႃႇ တႄႇ သၢင်ႈ ႁဵတ်း တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်း ယႂ်ႇမႃး၊- 13တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁဝ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၼမ်ႉ ၼိုင်ႈ ၸႂ်လဵဝ် ၵၼ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁုၸၵ်း လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် တဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵမ်းလိုၼ်း ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပိဝ် ၵႂႃႇ လွင်ႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် လူမ်း ပၢၵ်ႇ လၢႆ လၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပႃး တင်း ပရိယႄႇ သေလႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပႃးၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ သေလႄႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ႁူဝ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုင် ပွင် ၼၼ်ႉ၊ဢၢင်ႇၵႃႇ ဢၼ် လႂ် ဢၼ် ၼၼ်ႉ ငီႇငႅၼ်ႇ ၵွပ်ႈၸပ်း ၵၼ် ဝႆႉ လႄႈ တင်း တူဝ် တင်း ၶိင်း ႁုပ်ႈ ၸု သိုပ်ႇ ၸပ်း ၵၼ် ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပွင်ႈ လုပ်ႇ တင်းလၢႆ ပုၼ်ႈ ၽႂ် ပုၼ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ဢၼ် လႂ် ဢၼ် ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၽႂ် ၵၢၼ် မၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ သုင် ယႂ်ႇမႃး လႄႈ လႆႈ တႄႇႁဵတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မႅတ်ႈတႃႇ ဢေႃႈ။ 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ပၼ် သတိ သူ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ သိုပ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ် ၶဝ် ၸပ်းၸွႆး မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 18တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸဵၼ်းၸႃး ၶဝ် ၼၼ်ႉ လပ်းသိင်ႇ မိုတ်ႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၶဝ် ယူႇ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁု ၵႃႈသင် လုမ်း လုမ်း ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ၵႅၼ်ႇၶႅင် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵူဝ် ၸၢင်ႈ ဢၢႆ လႄႈ ဢဝ် တူဝ် ၶဝ် ဢၢပ်ႈ ၼႂ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶျုၵ်ႈ ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ 20သူ သွၼ် ဢဝ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။- 21သူ လႆႈ ငိၼ်း လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ သွၼ် ဢဝ် တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ဢၵျၢင်ႉ တူဝ် ၵဝ်ႇ သူ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ႁဵတ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၵျၢင်ႉ ၵဝ်ႇ သူ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ လုလႅဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸႂ် လေႃးၽႃႉ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 23ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပိၼ်ႇ ပဵၼ် ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် မႂ်ႇ လႄႈ။- 24ဢွၼ်ၵၼ် ၼုင်ႈ မႆ သၽေႃး ၵူၼ်း မႂ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ဝႆႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈ ၽၢင် ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပဵၼ် ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း မုသႃႇ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉ ၸၢင်ႈ လႅၼ် သေယဝ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် ၵူၺ်း တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ပဵၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵႃႈတီႈ တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 26ပေႃး သူ မီး တင်း ဢၼ် ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ တၢင်း ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ သူ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ ယႃႇပေ မီး တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်လမ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်း တေ တူၵ်း လိၼ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 27- 28ယႃႇပေ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၵႃႈတီႈ မႃႇၼၢတ်ႈ။- ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၵ်ႉ ၸၢင်ႈ လိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်း ပႅတ်ႈ သေ ယႃႇ လၵ်ႉ ထႅင်ႈ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း လဵင်ႉ တွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၸၢင်ႈ ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်းယၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ် တႃႉ။- 29သူ ယႃႇပေ ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈ ဢၼ် ၵိူၵ်ႇ သေၵမ်း။ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ထွမ်ႇ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီး တၢင်း ဢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း တႃႉ။- 30ယႃႇပေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ်။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ တွၵ်ႇၸုမ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ သူ ဢၼ် ပဵၼ် ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ ဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် သူ ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 31ဢဝ် ပႅတ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ပွတ်း ဢၼ် လွတ်း၊ၸႂ်မႆႈ ၸႂ် လိူတ်ႇ တင်း ၸႂ် တေႃးသႃႉ ဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ ယႃႇပေ ႁိုတ်း လႃႇ လႄႈ ယႃႉသရေႇ ပိူၼ်ႈ၊ယႃႇပေ မီး ၸႂ် ဢၼ် ငိၼ်းၸင်း ၶၢၼ်ႉႁၼ် ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 32ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢဵတ်းလူ ၵၼ်၊ႁၵ်ႉ ႁွမ် ၸူမ်းပႅင်း ၵၼ် လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\