Galatians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ၵေႃႉ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၶၢၼ်း လႄႈ ပဵၼ် မႃး၊ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်တူဝ် ၵူၼ်း သေလႄႈ ၶၢၼ်း ဝႆႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လုၵ်ႉ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း လႄႈ ပဵၼ် မႃး ၼႆႉ။- 2ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၵႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ၵလႃႇတိ၊ဢေႃႈ။ 3ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 4ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁႂ်ႈ မုၼ် ၵုင်ႇသရေႇ မီး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 6ၵဝ် ဢၢမ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၶၼ် ၶၼ် ၽႂ်း သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ တၢင်ႇဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ဝႃႈ တႄႉ မၼ်း၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး၊ "ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ တၢင်ႇဢၼ်" ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊မီး ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၼ် ၸႂ် သူ လႆႈ တုၵ်ႉၶႃႉ လႄႈ ၶွမ်ႈ ပိၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 8ပိၵ်ႉသမ်ႉ၊ပဵၼ် ႁဝ်း လႄႈ သင်၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် လူင်း သေ ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး လႄႈ သင်၊ပေႃး ဝႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ယင်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် တင်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ တူၵ်း ငရၢႆး သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 9ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ဝႃႈ ဝႆႉ၊ဢၼ် ဝႃႈ လိူဝ် သေ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် သူ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ တၢင်ႇဢၼ် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢၼ် တူၵ်း ငရၢႆး သေၵမ်း လူၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ။ 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်း ႁိုဝ်း။ ၵဝ် ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၸွင်ႇ ၵဝ် ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵူၼ်း ႁိုဝ်း။ ပေႃး ၵဝ် ယင်း ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ႁႂ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇၸႂ် ၵူၼ်း ယူႇ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု ဝႃႈ၊ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တြႃး ၵူၼ်း။- 12ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း။ ဢမ်ႇ လႆႈ သွၼ် ဢဝ် ၵႃႈတီႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။ မၼ်း တိုၼ်း ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပျႃႇတိၵ်ႈ ဝႆႉ ပၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ။ 13သူ လႆႈ ႁု ငိၼ်း လွင်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း မီး ၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၵျူး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ၵျၢမ်း ၼႃႇ ထၢၼ်ႈပေႃး လႆႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ႁႅင်း ၼႃႇ လႄႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵျူး၊ၶဝ် လႄႈ သင်၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွမ်း ထုင်းတြႃး ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၵႃႈမီး လႄႈ သင်၊ၵဝ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ သေပိူၼ်ႈ ၼႂ်း ၵူၼ်း ပၢၼ် လဵဝ် ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၵႃႈၼႂ်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ၵဝ် ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ယင်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တွင်ႉ မႄႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢဝ် တင်း သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၵဝ် ပုၼ်ႈ တၵ်း ထၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 16ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈ ၵဝ်၊ႁႂ်ႈ ၵဝ် လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵမ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း ၵေႃႉလႂ် သေၵေႃႈ၊- 17ယင်း ဢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ၸူး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ၵဝ် ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢရေးပီးယႃး၊ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ သမ်ႉ ၶိုၼ်း မိူဝ်း ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း တမ်ႇမတ်ႉသၵတ်ႉ၊ဢေႃႈ။- 18ဝၢႆးသေ သၢမ် ပီ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵဝ် ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်း သြႃႇ ပေႇတရု၊ လႄႈ ယူႇ ၵႃႈတီႈ မၼ်း သိပ်း ႁႃႈ ဝၼ်း ဢေႃႈ။- 19လိူဝ် သေယႃႇၵုပ်ႈ၊ၼွင်ႉၸၢႆး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ထူပ်းၺႃး တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 20လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ၵႂႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ လႄႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁု ယူႇ ဝႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႅတ်ႉ ဢမ်ႇ လႅၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 21လိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ၵႂႃႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း သီးရီးယႃး၊တင်း မိူင်း ၵိလိၵိ၊ဢေႃႈ။- 22ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ယုတႃႉ၊ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁုၸၵ်း ၵဝ်။- 23ၶဝ် ၵူၺ်း လႆႈ ငိၼ်း ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ယၢမ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် တူဝ် မၼ်း ၶတ်းၸႂ် လႄႈ ယႃႉ ၵဝ်း မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 24ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ယွင်ႈယေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\