Galatians 4

1ၵႂၢမ်း ဢၼ် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ပိူင်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် သေၵေႃႈ၊မိူဝ်ႈ မၼ်း ယင်း တိုၵ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ႉသွႆ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၼ်း လႆႈ ယူႇ တႂ်ႈ မိုဝ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ မၼ်း တင်းလၢႆ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် ပေႃႈ မၼ်း မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် ႁဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယင်း ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၽီ ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸၵျႃႇဝလႃႇ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ မၼ်း ၸေး ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵျွ လူင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ၵႃႈတီႈ တွင်ႉ မႄႈယိင်း လႄႈ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ ၵႃႈတႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မႃး၊- 5ႁႂ်ႈလႆႈ ထုတ်ႇၼုၵ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၵႃႈတႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 6ၸွမ်း လူၺ်ႈ သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ဝိၺိၺ်ႇ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁွင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ဢပ်ႉပႃႉ၊ပေႃႈၸဝ်ႈ တီႈၶႃႈ႟၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ၊မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် ၶႃႈ ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈ လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ဢေႃႈ။ 8မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ ႁု ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၵႃႈတီႈ မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ထွတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁုၸၵ်း သူ ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် လႄႈ သူ သမ်ႉ ပိၼ်ႇၸႂ် သေလႄႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈၼႂ်း မိုဝ်း ၽီ လေႃးၵီႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ႁႅင်း၊ဢၼ် ဢမ်ႇ ပၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ သူ ၶႂ်ႈ ၶိုၼ်း ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ၽီ လေႃးၵီႇ ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ။- 10သူ ဝႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် လမ်ႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တူၺ်း ပီ တူၺ်း လိူၼ်၊တူၺ်း မိူဝ်ႈ တူၺ်း ဝၼ်း ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 11ၵဝ် မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ သူ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၵူဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၵႆႉ ၶတ်းၸႂ် ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ၊တေ ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 12ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ သူ၊ႁႂ်ႈ သူ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵဝ်၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၵဝ် ၵေႃႈ လႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း ၽိတ်း တေႃႇ ၵဝ် သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင်။- 13ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ လႄႈ ၵဝ် လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ပၼ် သူ ၼၼ်ႉ၊ၸွင်ႇ သူ တွင်း ယူႇ ႁိုဝ်း။- 14ၽွင်းယၢမ်း ၼၼ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ယူႇ လီ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် ၸၢမ်းတူၺ်း ၸႂ် သူ သေၵေႃႈ၊သူ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း ၵဝ်၊ဢမ်ႇ ပႄႇပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊သူ ယင်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵဝ်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15သူ လိုမ်း ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပျေႃႇၸႂ် ပျေႃႇ ၶေႃး သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ပဵၼ် လႆႈ ၸိုင်၊သူ ယင်း ၶႂ်ႈ ၶွၵ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇတႃ သူ သေလႄႈ ပၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ႁတ်း ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢေႃႈ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ သူ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ႁိုဝ်း။ 17ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉ သူ တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ၸႂ်ႈ ယူႇ သေၵေႃႈ၊ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၵၼ် တင်း ၵဝ် သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ႁၵ်ႉ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ပေႃး မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ဢေႃႈ။ ထုၵ်ႇလီ မီး ၸႂ် ဢၼ် မေႃ ႁၵ်ႉ တႃႇသေႇ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။- 19လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵိူတ်ႇ လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸဵပ်းၸႂ် ပုၼ်ႈ သူ ၼႃႇ လူင်လၢင် တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၸႂ်သၽေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း တႄႇပဵၼ် မႃး ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် သူ ဢေႃႈ။- 20တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ လႄႈ ၶႂ်ႈ မႄး လၢႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် မီး ၸႂ် ဢၼ် ထၢင်ႇ ထိူမ် ၵႃႈၼိူဝ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် မႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ သူ တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ 21ၵဝ် ၶႂ်ႈ တွင်ႈထၢမ် တူၺ်း သူ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ယူႇ တႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ထွမ်ႇငိၼ်း လွင်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ႁိုဝ်း။- 22တြႃး ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊မီး လုၵ်ႈၸၢႆး သွင် ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵိူတ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ လႄႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵိူတ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ဢေႃႈ။- 23လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈယိင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊ၵိူတ်ႇ မႃး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵိူတ်ႇ မႃး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 24လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ် ပုင်ႇ တႅၵ်ႈ ဢေႃႈ။ မႄႈယိင်း သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး သွင် သဵၼ်ႈ ဢေႃႈ။ တႅၵ်ႈတိူင်း မႄႈယိင်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် ႁဵတ်း ၵႃႈတီႈ လွႆ သိၼႃႉ၊လႄႈ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁႃႇၵရႃႉ၊ဢေႃႈ။- 25ႁႃႇၵရႃႉ၊ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် လွႆ သိၼႃႉ၊ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း ဢရေးပီးယႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း တႅၵ်ႈတိူင်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢၼ် မီး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 26ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဝဵင်း ယေႇရုသလႅမ်ႇ၊ဢၼ် မီး ၵႃႈၼိူဝ် ၸမ်ႉ၊ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ် မႄႈယိင်း လွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ပဵၼ် မႄႈ ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "မႄႈမၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ႟။ သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ မႄႈယိင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ႟။ ပၢဝ်ႇ သႅၼ်ႇ မူၼ်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ပျေႃႇ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႄႈယိင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ တၵ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေ မႄႈယိင်း ဢၼ် မီး ၽူဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 28ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵတိ ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ဢိၸၢၵ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 29မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ဢၼ် ၵိူတ်ႇ မႃး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လႆႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး တီႈ လုၵ်ႈ ဢၼ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၸွမ်း လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ယင်း မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 30ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "လိုပ်ႈ ပႅတ်ႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ တင်း လုၵ်ႈၸၢႆး မၼ်း တႃႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈယိင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈၸၢႆး မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မႄႈယိင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\