Galatians 5

1ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပွႆႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လွတ်ႈ ယဝ်ႉ။ တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ ၼႂ်း ဢၶႂၢင်ႉ တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ယႃႇပေ သမ်ႉ ၶိုၼ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵၢၼ်းႁၢပ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၶၢမ်ႇ ႁဵတ်း ၶႃႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ 2ၵဝ် ပေႃးလု၊လၢတ်ႈ ၼႆႉ ထွမ်ႇဢဝ် သေၵမ်း။ ပေႃး သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၸိုင်၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တေ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း မဵဝ်း ဢၼ် မီး ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ လႆႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵဝ် သမ်ႉ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။- 4သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ လွႆး ၵႂႃႇ သေ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ႁဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ဢိင် လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ပႂ်ႉထႃႈ တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ဝႃႈ၊ႁဝ်း တေ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ မၢင်ႇၵလႃႇ ပၢတ်ႇပၢႆၼင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း။ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ႁၼ် လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် လူၺ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း မီး ဢၵျူဝ်း ဢေႃႈ။ 7သူ ဢွၼ်ၵၼ် ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၽူႈလႂ် ႁႄႉၶႅၼ် သူ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸိုဝ်ႈ ဢၼ် ၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ။- 8တၢင်း ဢၼ် ၸူဝ်း ဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ တင်းလၢႆ။- 9"ၸိူဝ်ႉပႅင်ႈ ဢိတ်းဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း၊ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ်ႈမုၼ်း လိပ်း တင်း ၵွၼ်ႈ ပွင်း မႃး ဢေႃႈ" ဝႃႈၼႆ မီး ထုင်း ၵႂၢမ်း ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 10ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵဝ် မၼ်ႈ ၸႂ် ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ႁု ဝႃႈ သူ တေ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇ ဢၼ် ပိူင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် မႃး ယႃႉ ၵဝ်း သူ ၼၼ်ႉ တေ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ ဢေႃႈ။ 11ပုၼ်ႈ ၵဝ် ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ပေႃး ၵဝ် ယင်း ႁေႃးတြႃး တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ပၢတ်ႇပၢႆၼင် ယူႇ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ၵဝ် ယင်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ယူႇ ထႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် တိူဝ်ႉ မႅၼ်ႈ လႄႈ လူမ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ၵဝ် ယင်း မီး ၸႂ် ဝႃႈ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မီး တၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် တွၼ် ပႅတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ။ 13ပုၼ်ႈ သူ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ယဝ်ႉ။ ယႃႇပေ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈ လႅဝ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ တိုဝ်း ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သူ သေၵမ်း။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ဢွၼ်ၵၼ် ပွင် ဢၵျူဝ်း တီႈ ၵၼ် လူၺ်ႈ တင်း ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ တႃႉ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊ႁုပ်ႈ ၶျုၵ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း တြႃး ၶေႃႈ လဵဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း မႂ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ႁၵ်ႉ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႉ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 15ပေႃး ဢမ်ႇၼၼ်၊ပေႃး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၶူပ်း ၵၼ် ၵၢပ်ႈ ၵၼ် မိူၼ် တူဝ်သတ်း လႂ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဝႆႉ သတိ တႃႉ။ ၵူဝ် ဝႃႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ လုလႅဝ် ၸွမ်း ၵၼ် ၵႂႃႇ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢေႃႈ။ 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ပေႃး ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၶတ်းၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူင်ႈ လဵဝ် ၵၼ် ဢလူဝ်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ၶတ်းၵၼ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ ဢလူဝ်ႇ ၸႂ် သွင် သဵၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ရၢၼ်ႇသူႇ ၵၼ် လႄႈ ထၢၼ်ႈပေႃး ႁႂ်ႈ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လႆႈ မဵဝ်း ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပေႃး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် သူ ၸိုင်၊သူ လႆႈ လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ယူႇ တႂ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 19တၢင်းႁဵတ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ႁၼ် လႆႈ ထၢင်ႇသႃး ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၵႃႇမၵုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊တၢင်း ဢၼ် ၵူတ်ႉ ၽူဝ် ၵူတ်ႉ မေး ပိူၼ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၵူဝ်ႈ ႁဵတ်း ၵိူၵ်ႇ၊- 20တၢင်း ဢၼ် ဝႆႈသႃ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ဢတၢတ်ႈ ၽီ မေႃႇ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ငိၼ်းၸင်း ပိူၼ်ႈ၊ၸႂ် ဢၼ် ၶွႆ ပိူၼ်ႈ၊ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ တေႃႇ ပိူၼ်ႈ၊ၶေႉ ၵၼ် ၶႅင်ႇ ၵၼ် လႄႈ တႅၵ်ႇ ၵၼ် ၽႄ ၵၼ်၊ၽႄ ၵိူင်း ၶႂၢႆး ၵိူင်း ၵၼ်။- 21မီး ၸႂ် ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ တီႈ ၵၼ်၊ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢႆ လႄႈ ၵိၼ် လဝ်ႈ မဝ်း ၵမ် ယူႇ၊ႁဵတ်း ပွႆး ႁဵတ်း လၢမ်း ယူႇ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ သူ မိူဝ်ႈ ဢွၼ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵဝ် သမ်ႉ ဝႃႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 22ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢၵျူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊မီး ၸႂ် တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း၊ၸၢင်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ၊မီး ၸႂ် ၼိမ် လီ၊မီး ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး တီႈ ပိူၼ်ႈ၊ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း မဵဝ်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ၊ၸၢင်ႈ တႄႇ မၼ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊- 23ၸၢင်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶျႃးတႅမ်ႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ ၶျုၵ်ႈ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇ မီး ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶေႃႈ လႂ် ႁၢမ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 24ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၵူၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇၸပ်း ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 25ပေႃး ႁဝ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တႃႉ ႁဝ်း။- 26ဢွၼ်ၵၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ၽႅၼ်သုင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ဝႆႉ တၢင်းၽိတ်း ယႃႉယုၵ်ႉ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၵၼ်၊ၸႂ် ဢၼ် ၶွႆ ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ ႁဝ်း။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\