Hebrews 3

1ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ဢမူၺ်ႇ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၶဝ်႟။ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ယုမ်ႇ လႄႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝႃႈ၊ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိူၵ်ႈ ဢဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ တေႃႇ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး သရေႇ ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ ႁိူၼ်း လင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် သရေႇ ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေမူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 4ႁိူၼ်း လင် လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း သေၵေႃႉၵေႃႉ တႄႇႁဵတ်း ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 5မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ႁိူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢၼ် တၵ်း ၶၢမ်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ယူႇ ၼႂ်း ဢရႃႇ လုၵ်ႈၸၢႆး လႄႈ ပႂ်ႉ သဵတ်ႈၸႃႇ သိုဝ်ႈယူဝ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဝ်း တင်းလၢႆ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း သိူဝ်းပျေႃႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈမွင်း ယူႇ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 7ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ပေႃး သူ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်။ 8ယႃႇပေ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် တိုဝ် တၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပူႇမွၼ်ႇ သူ၊ဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸႅတ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၵဝ်၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ 9ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၶဝ် ၸၢမ်းတူၺ်းယႃႉယုၵ်ႉ ၵဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် သေလႄႈ ၶဝ် လႆႈ ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ သီႇ သိပ်း ပီ တဵမ်တဵမ် ဢေႃႈ။ 10ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ၸႂ် ၶဝ် ၽိတ်း တၢင်း ယူႇ သေႇ သေႇ လႄႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ၵႂႃႇ မႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၸႂ်မႆႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ လႄႈ တိူင်ႇ ဝႃႈ၊ 'ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း မႄး ဝႆႉ ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၼိမ် ၼၼ်ႉ၊' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 12ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း သူ ၼႆႉ၊သေၵေႃႉသေၵူၼ်း တေ ဢမ်ႇ မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢၼ် ႁႂ်ႈ ပိူင်ႈ ဝႄႈ ဢွၵ်ႇ သေ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ဝႆႉ သတိ တႃႉ။- 13မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ "ဝၼ်း မိူဝ်ႈ ၼႆႉ" တႄႇ ဝႆႉ မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁူဝ်ၸႂ် သူ ဢမ်ႇ လႆႈ တိုဝ် လႆႈ တၼ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တိုၵ်းယူင်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၵၼ် ယူႇ ၵူႈဝၼ်း တႃႉ။- 14လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ႁဝ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မီး မႃး မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း လႆႈ ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 15ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လၢတ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၼႂ်း ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃး သူ လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊ ယႃႇပေ ဝႆႉ ႁူဝ်ၸႂ် ၼူၵ်ႇတၼ် လႄႈ လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပူႇမွၼ်ႇ သူ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ငိၼ်း သဵင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊ဢွၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊မႃး ၼၼ်ႉ၊တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 17ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ သီႇ သိပ်း ပီ တဵမ်တဵမ် ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၽူႈလႂ်။ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ လူမ်ႉ တၢႆ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 18ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တိူင်ႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၶဝ် တိုၼ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၶဝ်ႈ လိုဝ်ႈ သဝ်း ၵႃႈၼႂ်း တီႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ပၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵိုတ်း ၼိမ် ၼိမ် ၼၼ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လိူဝ် သေ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တေ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် လူးၵွၼ်ႇ။- 19ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈ လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\