Hebrews 7

1မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ၼႆႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဝဵင်း သႃႇလႅမ်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သုင် ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊တိုၵ်းတေႃး ပႄႉၼႅင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း သီႇ ပႃး သေယဝ်ႉ၊ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ၼၼ်ႉ၊မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ႁပ်ႉ ႁူဝ် တၢင်း သေလႄႈ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 2ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵေႃႈ၊ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ မႃး ၼၼ်ႉ၊လူႇတၢၼ်း ပၼ် မၼ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ သေ ဢေႃႈ။ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၸိုဝ်ႈသဵင် မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ၊ "ၶုၼ် ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊လိုၼ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဝဵင်း သႃႇလႅမ်ႇ၊လႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် မၼ်း သမ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ၊ "ၶုၼ် တၢင်းၼိမ်၊" ဝႃႈၼႆ။- 3ၸႃႉၸဵမ် ပေႃႈ မၼ်း၊မႄႈ မၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပူႇမွၼ်ႇ မၼ်း ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ၊ၸရၢင်း ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ မၢႆ ဝႆႉ ဢမ်ႇ မီး။ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ဝၼ်း တႄႇၸႃႉ ဢသၢၵ်ႈ၊ဢမ်ႇ မီး ဝၼ်း သုတ်း ဢသၢၵ်ႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။ 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ်၊ဝႃႈၼႆ ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း တႃႉ။ ပေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ႁဝ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ယင်း လႆႈ ဢဝ် ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ မႃး ၵႃႈတီႈ ပၢင်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ၊သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ လူႇတၢၼ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 5ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လေႇဝိ၊ၶဝ် လႆႈ ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ပိင်းၺၢပ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ၊ၶဝ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၢင်းလူႇ သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢၼ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉ ၵႃႈတီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊သိုပ်ႇ လူင်း မႃး ၼင်ႇ ၵၼ် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယင်း လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လေႇဝိ၊သေၵေႃႈ၊ယင်း လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၢင်းလူႇ သိပ်း ပုၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၵႃႈတီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵတိ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ယင်း ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵေႃႉ ယႂ်ႇ ပၼ်တၢင်းလီ တီႈ ၵေႃႉ လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး တီႈ တၵ်း တွပ်ႇထဵင် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵႃႈၼႂ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ တၢႆ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း လွင်ႈ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။- 9သမ်ႉ မီး တီႈ တၵ်း လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လေႇဝိ၊ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ လူႇတၢၼ်း သိပ်း ပုၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈ တီႈ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊လူၺ်ႈ တၢင်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ဢေႃႈ။- 10လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ထူပ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လေႇဝိ၊ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိူတ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ တူဝ် ပူႇ ပေႃႈ မၼ်း ဢေႃႈ။ 11ထႅင်ႈ လွင်ႈ ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လေႇဝိ၊ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး၊ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဵတ်းသင် လႄႈ သမ်ႉ မႃး မီး ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ထႅင်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ဢၼ် ပေႃႇမႃး ၼႂ်း ဢရႃႇ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊လႄႈ ဢမ်ႇ မႃး ၼႂ်း ဢရႃႇ ဢႃႇရုၼ်ႇ၊ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 12ပေႃး ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုင်၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵေႃႈ၊တၵ်း လႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢေႃႈ။- 13လွင်ႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ဢၼ် ဢဝ် တင်း ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ႁေႃး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း လႄႈ ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ယၢမ်ႈ ထၢမ်း ၼႃႈၵၢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 14မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယုတႃႉ၊ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မူဝ်းသေႇ၊လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၼၼ်ႉ သေ ၶေႃႈ သေၵမ်း ဢေႃႈ။ 15မိူဝ်ႈ ဢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ပေႃႇမႃး မိူၼ် ၵၼ် တင်း မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၼႃႈၵၢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၶၢႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။- 16မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းတြႃး ၵူၼ်း ၶူင်းၵၢင် ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မၼ်း လႆႈ ပဵၼ် မႃး ၸွမ်းၼင်ႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢသၢၵ်ႈ၊ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး တီႈသုတ်း တီႈ တိူၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မႂ်း ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢရႃႇ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 18ၼႄး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ပႅတ်ႈ ဝႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်း ႁႅင်းဢူၼ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၽူႈလႂ် သူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊တြႃး တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တူၵ်း ႁွတ်ႈ တူၵ်း ထိုင် ယဝ်ႉ၊ၵွပ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် သုတ်ႉၸမ် သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 20ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼႆႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ မီး တၢင်း ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႃႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ဢရႃႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်၊- 21ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး တၢင်း ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဝႆႉ၊တင်း ႁူဝ် ၸႂ် ဢၼ် ဢမ်ႇ လႅၵ်ႈ ဢမ်ႇ လၢႆႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ 'မႂ်း ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢရႃႇ မေႇလၶိၸေႇတႅၵ်ႈ၊ဢေႃႈ' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။" မီး မႃး ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 22ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႆႉ၊ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လႆႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢႃႇမႃႉၶၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ယင်း မီး လွင်ႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇဢၼ် လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တၢင်ႇ ပႃး ၼမ်ၼႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၸၢင်ႈ လႆႈ တၢႆ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၶဝ် လႆႈ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယိပ်း ၼႃႈၵၢၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ သေႇ သေႇ ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ပူတ်း ပၼ် တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။- 25ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸႃႉၸဵမ် ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢပ်ႈ ၵႃႇလႃႉ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢိင် မၼ်းၸဝ်ႈ သေ သုတ်ႉၸမ် သုတ်ႉ ၸူး တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ လႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 26ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မူတ်းၸၢင်ႇ ၶၢဝ် သႂ် ယူႇ၊ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တီႈ တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ယူႇ၊ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ယူႇ၊ယူႇ ၽၢတ်ႇ ၵၼ် တင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ယူႇ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝႆႉ၊သုင် ၼႃႇ သေ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် သၢၵ်ႈလူႇ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ တၢင်းၽိတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊သၢၵ်ႈလူႇ ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ တၢင်းၽိတ်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸမ်ႉ၊လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ပွၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ သၢၵ်ႈၵၢပ်ႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 28ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ၊ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸေး ဢမ်ႇ ၸုမ်ႇ ဝႆႉ၊ၼႂ်း ဢရႃႇ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵတိ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် တိူင်ႇ ဝႆႉ ဝႃႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ မႃး ပႃႈ လိုၼ်း တြႃး မူဝ်းသေႇ၊သေၵေႃႈ၊ၶၢၼ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸေးၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\