Hebrews 8

1ငဝ်ႈ ၵႂၢမ်း လူင် ဢၼ် ႁဝ်း လၢတ်ႈ ယူႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ႁဝ်း မီး ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၽၢႆႇၶႂႃ ပလၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ယႂ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵႃႈၼႂ်း မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 2မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ၊ၵႃႈၼႂ်း ထႃႇၼႃႉ တီႈ မူတ်းၸၢင်ႇ သေပိူၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း တႄႇႁဵတ်း လႄႈ ပဵၼ် ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တႄႇႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ပႃး လႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းလူႇ တူဝ်သတ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶုၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ၊တၵ်း လႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၼၼ်ႉ မီး ယူႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ။ ပေႃး ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ယူႇ တီႈ ၼိူဝ် လိၼ်မိူင်း ၼႆႉ သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ တေ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ယိူင်ႈ ၸွမ်း ပုင်ႇႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် ပဵၼ် သၢႆငၢႆ ၶိူင်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸဝ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မူဝ်းသေႇ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၸမ် တၵ်း တႄႇႁဵတ်း သုမ်ႉထဵင် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢမိင်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၼႄပျႃး ၵႃႈတီႈ မႂ်း ၵႃႈၼိူဝ် လွႆ မႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ တႄႇႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပုင်ႇႁၢင်ႈ မၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ တႃႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵူၺ်းၵႃႈ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဝၢတ်ႈ ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း ထွတ်ႈ မျၢတ်ႈ သေ ဝၢတ်ႈ ၵဝ်ႇ၊ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ သေ ၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵတိ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ သေ ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ မီး တီႈ ၼႄး ၸိုင်၊ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် တီႈ သွင် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ မီး ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ထူပ်း ႁၼ် တီႈ ၼႄး ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ၸမ်ႉ၊မိုဝ်ႉ ဝၼ်း တင်းလၢႆ တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး၊ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ၶိုၼ်း မႄးႁဵတ်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ၊ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ယုတႃႉ၊တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 9ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ၼႆႉ၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မိူၼ် ၵၼ် တင်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး၊ ဢၼ် ၵဝ် ႁဵတ်း ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ပူႇမွၼ်ႇ ၶဝ်၊ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၵဝ် တိုတ်ႉ ၸုင် ဢဝ် မိုဝ်း ၶဝ် သေလႄႈ၊ ဢွၼ် ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ဢေးၵျိပ်ႉ၊ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢမ်ႇ တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် ၵဝ် ပၼ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ လူ ဢမ်ႇ တူၺ်း ၶဝ် ယဝ်ႉ။ 10ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် ၵဝ် တၵ်း ႁဵတ်း ဝႆႉ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ်၊ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း မႃး ဢေႃႈ။ ဝႃႈၼႆ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵဝ် သႂၢင်းသႂ်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ် လႄႈ၊ တၵ်း တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼိူဝ် မၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၸႂ် ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၽြႃး ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် ၵေႃႈ တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 11ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵၼ် လႄႈ သင်၊ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ် လႄႈ သင်၊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၵၼ် လႄႈ ဝႃႈ၊ 'ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ' ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸႃႉၸဵမ် ၵေႃႉ လဵၵ်ႉ တေႃႇထိုင် ၵေႃႉ ယႂ်ႇ၊ တၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ႁုၸၵ်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 12ၵဝ် တၵ်း ပႃး တင်း ၸႂ် ၵရုၼႃႇ လႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ မၢတ်ႈ ဢမ်ႇ မၢႆ တၢင်းၽိတ်း ၶဝ် ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈၽြႃး မီး ဢမိင်ႉ ဢေႃႈ။- 13တၢင်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၸၢပ်ႈ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် မႂ်ႇ ၼႆႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ပတိၺိၺ်ႇ တြႃး ဢၼ် တီႈ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ဢၼ် ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ လႄႈ မွင် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊တၵ်း ၸဵဝ်း ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\